Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2010
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-01-10 13:46:30, dokument aktualny]


Uchwała Nr III 30 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr III 29 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
Załącznik do Uchwały Nr III 29 10.doc

Uchwała Nr III 28 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr III 27 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Dobrodzień
Załącznik do Uchwały Nr III 27 10.docx

Uchwała Nr III 26 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miasta Dobrodzień
Załącznik do Uchwały Nr III 26 10.docx

Uchwała Nr III 25 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobrodzień"

Uchwała Nr III 24 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr III 23 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr III 22 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/03 Rady Miejskiej Dobrodzieniu z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr III 21 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr III 20 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2011r

Uchwała Nr III 19 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr II 18 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr II 17 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Uchwała nr II 16 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie

Uchwała Nr II 15 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II 14 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Uchwała Nr II 13 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Uchwała Nr II 12 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr II 11 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Program współpracy z organizacjami Pozarządowymi 2011.doc

Uchwała Nr II 10 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr II 9 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

Uchwała Nr II 8 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr I 7 10.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr I 6 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I 5 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Uchwała Nr I 4 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Uchwała Nr I 3 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr I 2 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr I 1 10.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

 

 


 

Uchwała Nr XLIII 346 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg- umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała Nr XLIII 345 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII 344 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010 rok w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

Uchwała Nr XLII 343 2010.docx Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do partnerstwa w realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XLII 342 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLII 341 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenia miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XLII 340 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XLII 339 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XLII 338 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

Uchwała Nr XLII 337 2010.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XLII 336 2010.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Uchwała Nr XLII 335 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

Uchwała Nr XLII 334 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Załącznik do Uchwały Nr XLII 334 2010.doc

Uchwała Nr XLII 333 2010.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XLII 332 2010.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
Załącznik do Uchwały Nr XLII 332 2010.doc

Uchwała Nr XLII 331 2010.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
Załącznik do Uchwały Nr XLII 331 2010.doc

Uchwała Nr XLI 330 2010.doc w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XLI 329 2010.doc w sprawie zmiany uchwały Nr  117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r.  w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XL 328 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX\321\2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XL 327 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XL 326 2010.pdf w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Uchwała Nr XL 325 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XL 324 2010.pdf w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XL 323 2010.pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach

Uchwała Nr XXXIX 322 2010.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"

Uchwała Nr XXXIX 321 2010.pdf w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXIX 320 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIX 319 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XXXIX 318 2010.pdf w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVIII 317 2010.pdf w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXVIII 316 2010.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/301/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Dobrodzień

Uchwała Nr XXXVIII 315 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVIII 314 2010.pdf w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXVIII 313 2010.pdf w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXVIII 312 2010.pdf w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

Uchwała Nr XXXVIII 311 2010.pdf w sprawie nadania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

Uchwała Nr XXXVIII 310 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

Uchwała Nr XXXVII 309 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/294/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.04.2010r. oraz uchwały Nr XXXIV/268/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie refundacji realizacji inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXXVII 308 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr XXXVII 307 2010.pdf w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/300/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.04.2010r. oraz uchwały Nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24.03.2010r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla nowych działek prze ul. Leśnej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXVII 306 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie

Uchwała Nr XXXVII 305 2010.pdf w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrodzień za I półrocze

Uchwała Nr XXXVII 304 2010.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Stawiamy na lepsze jutro - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXXVII 303 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r.

Uchwała Nr XXXVII 302 2010.pdf w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Dobrodzień za 2009r.

Uchwała Nr XXXVII 301 2010.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Dobrodzień
Plan Odnowy Miasta Dobrodzien 2010-2017.pdf

Uchwała Nr XXXVI 300 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej W Dobrodzieniu z dnia 24.03.2010 o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla nowych działek przy ul. Leśnej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXVI 299 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24.03.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXVI 298 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24.03.2010 r. oraz uchwały Nr XXXIV/269/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2010r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXVI 297 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1952 0 Dobrodzień - Klekotna - gr. woj. śląskiego

Uchwała Nr XXXVI 296 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Uchwała Nr XXXVI 295 2010.pdf w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej

Uchwała Nr XXXVI 294 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie refundacji realizacji inwestycji pn.
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXXVI 293 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV\265\2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka"

Uchwała Nr XXXVI 292 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanieoperacji " Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni "Delfin" w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Uchwała Nr XXXVI 291 2010.pdf w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Uchwała Nr XXXVI 290 2010.pdf w sprawie ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXXVI 289 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XXXVI 288 2010.pdf w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Uchwała Nr XXXVI 287 2010.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2009

Uchwała Nr XXXVI 286 2010.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2009

Uchwała Nr XXXV 285 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXV 284 2010.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/269/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXV 283 2010.pdf w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/266/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji "Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXV 282 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla nowych działek przy ul. Leśnej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXV 281 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Uchwała Nr XXXV 280 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania inwestycyjnego" Partycypacja w kosztach wykonania dokumentacji chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Warłów- Szemrowice"

Uchwała Nr XXXV 279 2010.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki o numerze ewidencyjnym 3145 położonej na k.m. 1 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXV 278 2010.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXV 277 2010.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień"

Uchwała Nr XXXV 276 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XXXIV 275 2010.pdf w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Uchwała Nr XXXIV 274 2010.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na partycypację w kosztach opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 901 w miejscowości Bzinica Stara"

Uchwała Nr XXXIV 273 2010.pdf w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 901 (ul. Piastowska) w miejscowości Dobrodzień od ul. Świerczewskiego do stadionu - strona lewa

Uchwała Nr XXXIV 272 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIV 271 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

Uchwała Nr XXXIV 270 2010.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania "Remont chodnika w Turzy, ul. Kolejowa w ciągu drogi powiatowej"

Uchwała Nr XXXIV 269 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXIV 268 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie refundacji realizacji inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXXIV 267 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji "Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregacji w systemie workowym"

Uchwała Nr XXXIV 266 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji "Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu"

Uchwała Nr XXXIV 265 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka"

Uchwała Nr XXXIV 264 2010.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Pludrach"

Uchwała Nr XXXIV 263 2010.pdf w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XXXIV 262 2010.pdf w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIV 261 2010.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwała Nr XXXIV 260 2010.pdf w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko dla Gminy Dobrodzień na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012-2015
Aktualizacja PGO-Dobrodzień_17 06 2009.doc
Podsumowanie SOOS POS_Dobrodzień.doc
PODSUMOWANIE SOOŚ PGO_Dobrodzień.doc
POŚ_Dobrodzień_ostateczny.doc
PROGNOZA do POŚ 21 09 2009_Dobrodzień.doc
Prognoza oddziaływania PGO Dobrodzień 11 05 2009.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1376  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3887

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. uchwały z sesji nr III
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16