Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2007
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-07 13:21:45, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza z 2007 roku


 

Zarządzenie Nr 115.doc z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza i sekretarza gminy do występowania w imieniu gminy

Zarządzenie Nr 114.doc z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego w zakresie wydatków na rok 2007 w Zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 110.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 107.doc z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 106.doc z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 105.doc z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 104.doc z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 103.doc z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 102.doc z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

Zarządzenie Nr 101.doc z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 100.doc z dnia 31 października 2007 roku w sprawie powołania stałej komisji do oceny i wydzielania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 99.doc z dnia  31 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 3.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrodzień
załączniki.zip

Zarządzenie Nr 97.doc z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 96.doc z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 95.doc z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień
Załącznik do Zarządzenia Nr 95.doc


Zarządzenie Nr 94.doc z dnia 24 października 2007 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Zarządzenie Nr 88.doc z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 93.doc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 92.doc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 91.doc z dnia 12 października 2007 roku w sprawie przekazania "Termomodernizacji budynku przedszkola" do Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu na ul. Piastowskiej 64

Zarządzenie Nr 90.doc z dnia 11 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 87.doc z dnia 4 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 roku

Zarządzenie Nr 86.doc z dnia 4 października 2007roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej


Zarządzenie Nr 85.doc z dnia 1 października 2007 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności budynku w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie Nr 84.doc z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku


Zarządzenie Nr 83.doc z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 82.doc z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 81.doc z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy
Dobrodzień

Zarządzenie Nr 80.doc z dnia  24 września 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80.doc


Zarządzenie Nr 79.doc z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień


Zarządzenie Nr 78.doc z dnia 19 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia magazynów według stanu na dzień 30 września 2007r

Zarządzenie Nr 77.doc z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 76.doc z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 75.doc z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 74.doc z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 73.doc z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 72.doc z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 roku

Zarządzenie Nr 71.doc z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

Zarządzenie Nr 70.doc z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 68.doc z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO.doc
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.doc

Zarządzenie Nr 67.doc z dnia  30 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 66.doc z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 65.doc z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej


Zarządzenie Nr 64.doc z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63.doc z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 61.doc z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Pietraszowie ulica Figla 3

Zarządzenie Nr 60.doc z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 59.doc z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej


Zarządzenie Nr 58.doc z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 57.doc z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr 56.doc z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie: etapów wprowadzenia do ewidencji księgowej Opolskiego Urzędu    Wojewódzkiego sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie własnym obrony cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu oraz  magazynu sprzętu OC na terenie zakładu Meble Kler SA

Zarządzenie Nr 52.doc z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 51.doc z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 55.doc z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzania zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 54.doc z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu” za 2006 rok

Zarządzenie Nr 53.doc z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „ Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu” za 2006 rok


Zarządzenie Nr 50.doc z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 49.doc z dnia 19 czerwca 2007 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr 86/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 48.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 47.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 46.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 45.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 44.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 43.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 42.doc z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 41.doc z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 40.doc z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 38.doc z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 36.doc z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 35.doc z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 34.doc z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 32.doc z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 31.doc z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 30.doc z dnia 21 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 29.doc z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 28.doc z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 26.doc z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r. w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 24.doc z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 23.doc z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie aktualizacji dokumentu ”Wytyczne do opracowania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół i przedszkoli w gminie Dobrodzień”

Zarządzenie Nr 22.doc z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 21.doc z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 20.doc z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 19.doc z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 18.doc z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 17.doc z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16.doc z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15.doc z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 14.doc z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007r

Zarządzenie Nr 13.doc z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r. w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 12.doc z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w tych sprawach

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

Zarządzenie Nr 9.doc z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 8.doc z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 7.doc z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

zarządzenie Nr 6.doc z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 5.doc Zarządzenie Nr 5.doc z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4.doc z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 cz1.doc
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 cz2.doc
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4.doc
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4.doc
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4.doc
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4.doc
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 4.doc

Zarządzenie Nr 3.doc z dnia 15 stycznia 2007 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 2.doc z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości
Harmonogram zebrań wiejskich.doc
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 531  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6704

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zarządzenia
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16