Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2009
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2012-12-17 14:27:19, dokument aktualny]


 Zarządzenia Burmistrza 2009

 

Zarządzenie Nr 143.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 142.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 141.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanego garażu dla karetki pogotowia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 140.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie zmodernizowanej hali basenu na Krytej Pływalni w Dobrodzieniu do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 139.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej tranzytowo – rozdzielczej z przyłączami we wsiach Kocury - Malichów wraz z przepompownią i zbiornikiem wody do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 138.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 137.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 136.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 135.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 133.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 132.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 131.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Zarządzenie Nr 130.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 129.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 128.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 127.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 126.doc Burmistrza Dobrodzienie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 125.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej tranzytowo – rozdzielczej z przyłączami we wsi Klekotna wraz z przepompownią w Rzędowicach do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 124.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 123.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 122.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 120.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 119.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 116.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 115.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 113.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

Zarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 111.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 110.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 109.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 108.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 107.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 106.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 104.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 102.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok oraz planu finansowego w zakresie wydatków w zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2009 rok

Zarządzenie Nr 101.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 100.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 99.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji (wybrakowania) oraz kontroli właściwej kwalifikacji według kategorii sprzętu

Zarządzenie Nr 98.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2006 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” na okres 10 lat

Zarządzenie Nr 97.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień a firmą KLER s.a.

Zarządzenie Nr 96.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie pomieszczeń piwnicy na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego w Dobrodzieniu, ul. Moniuszki 2

Zarządzenie Nr 95.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 94.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 93.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 92.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami

Zarządzenie Nr 91.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 90.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa opolskiego

Zarządzenie Nr 89.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 88.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 86.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 85.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 84.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 81.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 80.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 79.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 78.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego w zakresie dostawy usługi dowozu uczniów do szkół do 2010 roku

Zarządzenie Nr 77.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy Dobrodzień na 2009 rok oraz planu finansowego w zakresie wydatków w zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 roku w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 roku

Zarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 72.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 71.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 69.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 68.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 67.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 66.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 65.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 63.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

Zarządzenie Nr 62.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 61.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 60.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i gimnazjum

Zarządzenie Nr 59.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 58.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego pod nazwą: "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu" za 2008 rok

Zarządzenie Nr 56.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą: "Dobrodzieński Ośrodek kultury i Sportu w Dobrodzieniu" za 2008 rok

Zarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 53.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 52.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 51.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 49.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Zarządzenie Nr 46.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Dobrodzień nieruchomość położoną w obrębie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 36.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 10 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzień z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 28.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 27.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 24.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Zarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.doc

Zarządzenie Nr 21.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 20.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)

Zarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.doc

Zarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie „Połączenia sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień” do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 9.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania różnych form reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 3.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
Załączniki do Zarządzenia Nr 5.zip

Zarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15.10.2003r w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z późn. zm.
Załącznik do Zarzadzenia Nr 2.doc

Zarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień
 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zarządzenie Nr 69.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2012-12-17 14:24:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 4.doc (rozmiar 126,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-07 11:15:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 3.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-18 07:44:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do Zarządzenia Nr 5.zip (rozmiar 62,95 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-19 12:55:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 5.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-19 12:55:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 143.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 142.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 141.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 140.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 139.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 138.doc (rozmiar 217,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 136.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:07:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 135.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 133.doc (rozmiar 47,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 132.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 129.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 128.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 127.doc (rozmiar 199,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 126.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 125.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 121.doc (rozmiar 322,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:06:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 120.doc (rozmiar 155,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 119.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 114.doc (rozmiar 93,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 113.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 112.doc (rozmiar 136,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 110.doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 102.doc (rozmiar 233,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 12:05:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 130.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-07 14:37:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 122.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-07 14:37:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 116.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-07 14:37:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 137.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-05 08:12:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 131.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-18 13:41:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 124.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-07 10:46:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 123.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-02 14:20:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 115.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-16 13:34:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 109.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:38:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 104.doc (rozmiar 94,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:38:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 103.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:38:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 100.doc (rozmiar 94,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:38:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 95.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 94.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 93.doc (rozmiar 78,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 92.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 89.doc (rozmiar 82,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 86.doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 85.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 84.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 83.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 82.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:37:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 81.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 78.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 64.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 63.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 60.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 55.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 54.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 40.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 37.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:36:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 17.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:35:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 9.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-13 11:35:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 96.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-05 09:54:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 90.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-05 09:54:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 71.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-05 09:54:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 70.doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-05 09:54:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 111.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-27 09:05:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 108.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-09 13:13:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 107.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-07 11:24:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 106.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-07 11:24:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 105.doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-07 11:24:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 101.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-24 09:00:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 97.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-14 14:55:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 98.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-14 14:55:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 99.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-11 15:03:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 77.doc (rozmiar 93,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:09:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 76.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:09:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 75.doc (rozmiar 70,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:09:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 73.doc (rozmiar 47,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:09:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 72.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 62.doc (rozmiar 145,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 61.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 59.doc (rozmiar 63,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 58.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 57.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 56.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 53.doc (rozmiar 184,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:08:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 52.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:07:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 44.doc (rozmiar 140,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-26 14:07:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 91.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-21 14:28:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 88.doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-21 13:34:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 35.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-08-21 13:33:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 80.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-22 08:54:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 79.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-16 08:35:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 46.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-16 08:34:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 45.doc (rozmiar 76,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-16 08:34:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 74.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-29 10:37:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 68.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-17 15:13:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 67.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-17 15:13:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 66.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-15 15:09:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 65.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-15 15:09:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 33.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-05 10:37:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 32.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-05 10:37:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 13.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-05 10:37:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 27.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-01 11:40:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 25.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-26 14:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 24.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-26 14:35:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 23.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-26 14:35:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 49.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-22 13:22:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 51.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-21 15:09:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Zarzadzenia Nr 2.doc (rozmiar 936,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 12:07:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 2.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 12:07:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 39.doc (rozmiar 52,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 38.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 29.doc (rozmiar 111,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 28.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 19.doc (rozmiar 70,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 18.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 16.doc (rozmiar 75,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:52:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 15.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:51:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 12.doc (rozmiar 207,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 07:51:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 50.doc (rozmiar 77,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-19 12:17:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 50.doc (rozmiar 77,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-18 14:03:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 50.doc (rozmiar 77,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-15 13:08:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 47.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-07 11:35:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 43.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-07 11:35:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 42.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-07 11:35:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 48.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-04 14:27:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 45.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-30 13:59:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 41.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-22 14:13:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 36.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-08 12:32:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 34.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-07 11:57:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 31.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-01 14:00:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 30.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-01 14:00:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 26.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-30 08:20:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 20.doc (rozmiar 115,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-24 14:35:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-23 13:27:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 22.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-23 13:27:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 21.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-19 13:00:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 11.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-16 15:15:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.doc (rozmiar 56,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-02 11:02:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 14.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-02 11:02:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 10.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-18 09:17:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 8.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-04 12:39:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 7.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-04 12:39:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 1.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-19 11:40:36, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki.zip (rozmiar 65,63 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-17 09:44:21 do 2010-03-17 09:46:50]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Zarządzenie Nr 5.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-17 09:44:16 do 2010-03-17 09:46:45]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Zarządzenie Nr 68.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-17 11:21:36 do 2009-06-17 15:14:18]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Zarządzenie Nr 67.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-17 11:21:30 do 2009-06-17 15:14:22]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 615

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 9963

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dod. zarządzenie 69
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16