Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:21:01, dokument aktualny]


Informacja w sprawie:
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych,
Sprzedaż nieruchomości rolnych,
Dzierżawa nieruchomości z zasobu gminy,
Wydawanie decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
Prawo pierwokupu nieruchomości,
Wymagane dokumenty:
Wniosek strony napisany odręcznie
Wysokość opłaty skarbowej:
Bez opłaty
Podstawa prawna sprawy:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21. 08. 1997 r
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,
Kodeks Cywilny,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27. 11. 2002 r. w sprawie zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 230),
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11. 04. 2003 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 592),
Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz.1209 z 2002 r.
z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25. 11. 2003 r. (Dz. U. Nr 205 poz. 1991).
Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z kpa , w przypadku gdy nie występuje konieczność korzystania z pomocy innych podmiotów – do 6 miesięcy.
Nazwa referatu:
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
Godziny przjęć:
w godzinach od 7 30 do 15 30 codziennie, oprócz czwartku, kiedy interesantów przyjmujemy w godz. od 9 00 do 17 00.
Numer telefonu
0 prefix 34 357 51 00 wewn. 35
Miejsce załatwienia sprawy:
Plac Wolności 1 , wejście od strony ulicy Piastowskiej
Numer pokoju
pierwsze piętro, pokój nr 17,.
Wzory wniosków:
Brak

opr. Adelajda Lempa


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 754Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16