Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową. »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaBadanie uchwał »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2006Budżet gminy 2006 »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2007Budżet gminy 2007 »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2009Budżet gminy 2009 »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2010Budżet gminy 2010 »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2011Budżet gminy 2011 »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJBurmistrzBurmistrz »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneDobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawDODATKI MIESZKANIOWE »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawDOWODY OSOBISTE »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawDZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Bzinicy Nowej przy ul. Spółdzielczej 19 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiI przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3 »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejInformacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 »»
DANE PUBLICZNEInformacja o stanie samorząduInformacja o stanie samorządu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaInformacja publiczna »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2008Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za I pólrocze 2008r..doc »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawINFORMACJE OGÓLNE »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Karty usługKARTY USŁUG »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoKonkurs ofert dotyczący wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoKonkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2009 »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoKonkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010 »»
DANE PUBLICZNEDokumentacja z przebiegu kontroliKontrola wewnętrzna »»
DANE PUBLICZNEDokumentacja z przebiegu kontroliKontrola zewnętrzna »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJMajątek GminyMajątek Gminy »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneMiejsko - Gminna Biblioteka Publiczna »»
OGŁOSZENIANabór pracowników na wolne stanowiska w UMiGNabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneOddział Przedszkolny w Główczycach »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneOddział przedszkolny w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiOdwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3 »»
OGŁOSZENIADofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofertOferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba »»
OGŁOSZENIADofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofertOferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych »»
OGŁOSZENIADofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofertOferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiOgloszenie o przetargu na dzierzawy »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiOgłoszenie o odwołaniu przetargu I ustnego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa szafek na odzież do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterm. kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansow. zad. inwestyc. pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPOWO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno - asfaltowymi »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484/194, 483/194 km. 1 obręb Myślina »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOgłoszenie przetargu - Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychOgłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012 »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2004 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2005 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2006 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2007 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2008 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2009 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za 2010 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem kadencji »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2004 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2005 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2006 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2007 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2008 rok »»
OŚWIADCZENIAOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczejOświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2009 rok »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 2008 roku w zakresie Kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku, Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Plan Odnowy Miasta DobrodzieńPlan Odnowy Miasta Dobrodzień na lata 2010-2017 »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Zamierzenia i działania władzy publicznejPlany Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawPODATKI I OPŁATY LOKALNE »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawPODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Projekty aktów normatywnychPorządek Obrad Komisji Stałych Rady Miejskiej »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Projekty aktów normatywnychPorządek obrad Sesji Rady Miejskiej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychPostępowanie o zamówienie publiczne - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Zamierzenia i działania władzy publicznejProgram Gospodarki Odpadami »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacjiProgramy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2003 - 2005 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2006 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2007 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2008 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2009 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2010 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2011 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2006 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2007 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2008 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2009 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2010 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2011 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaProtokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej 2003 - 2005 »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiProtokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 9.09.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwaProwadzone rejestry, ewidencje i archiwa »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjnePrzedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychPrzetarg - Przyjmowanie odpadów komunalnych stałych na składowisko »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychPrzetarg - Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2011r »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiPrzetarg I ustny nieograniczony dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiPrzetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomosci rolnej położonej w Bzinicy Nowej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiPrzetarg i ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościamiPrzetarg Iustny nieograniczonydotyczacy wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Warłowie »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychprzetarg ocieplenia 2009 - ZGKIM »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychprzetarg opał 2009-2010 ZGKIM »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychPRZETARG PALIWO 2010R - ZGKIM »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychPRZETARG-WĘGIEL 2009R »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawPRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjnePubliczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjnePubliczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjnePubliczna Szkoła Podstawowa w Turzy »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjnePubliczne Gimnazjum w Dobrodzieniu »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJRada MiejskaRada Miejska »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJRegulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychRemonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoRozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoRozstrzygnięcie konkursu ofert z dn.09.05.2008r »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert na wykonanie zadania publicznegoRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJSekretarzSekretarz »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Błachów »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Bzinica Nowa »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Bzinica Stara-Bąki »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Główczyce-Zwóz »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Gosławice »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Klekotna »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Kocury-Malichów »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Kolejka »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Ligota Dobrodzieńska »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Makowczyce »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Myślina-Turza »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Pietraszów »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Pludry »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Rzędowice »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Szemrowice »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki pomocniczeSołectwo Warłów »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób stanowienia aktów publicznoprawnychSposób stanowienia aktów publicznoprawnych »»
DANE PUBLICZNEBudżet gminy 2006Sprawozdania z wykonania budżetu »»
DANE PUBLICZNEStanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznejStanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJStatut gminyStatut gminy »»
POLITYKA WEW. I ZAGR.Strategia Rozwoju Miasta i GminyStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2004 - 2005 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2006 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2007 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2008 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2009 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2010 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaUchwały Rady Miejskiej 2011 »»
OGŁOSZENIAUdostępnianie informacji publicznejUdostępnianie informacji publicznej »»
WYBORYWybory do Sejmu i Senatu 2011Wybory do Sejmu i Senatu 2011 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychWybór oferty - węgiel »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychWybór wykonawcy - przetarg paliwa na 2011r dla ZGKIM »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawWYMELDOWANIE »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawZAŁATWIANIE SPRAW W USC ORAZ DOKUMENTY STANU CYWILNEGO »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawZAMELDOWANIE »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneZamiejscowy oddział przedszkolny w Myślinie »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2004-2005 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2006 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2007 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2008 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2009 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2010 »»
DANE PUBLICZNEAkty administracyjne i inne rozstrzygnięciaZarządzenia Burmistrza 2011 »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Zasady i tryb działania władzy publicznejZasady i tryb działania władzy publicznej »»
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJZastępca BurmistrzaZastępca Burmistrza »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1 780 964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterm. na realizację inw. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu cieplej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności po rozstrzygnięciu odwołania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wyrokiem KIO 881_11 z dnia 9 maja 2011 r. - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia postanowieniem KIO 1012 11 z dnia 24.05.2011 r. oraz udzielonej odpowiedzi na odwołanie - Bud. kanal. sanit. w m. Szemrowice i Warłów z tranzytem ściek. do oczyszcz. w Dobrodzieniu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszyj oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484194, 483194 km. 1 obręb Myślina »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneZespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli »»
JEDNOSTKI GMINYJednostki organizacyjneZespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW »»
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.Sposób przyjmowania i załatwiania sprawZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznychZGKiM ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM w Dobrodzieniu »»


Spis treści modułu informacyjnego o stanie załatwianych spraw:


Brak opisów załatwianych spraw.
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16