Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2004 - 2005
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2006-02-07 13:04:13, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIII 259 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r., uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r. uchwałą Nr XXVII/208/2005 z dnia 12.04.2005r., uchwałą Nr XXVIII/215/2005 z dnia 29.04.2005r., uchwałą Nr XXIX/228/2005 z dnia 20.06.2005r. uchwałą Nr XXXI/244/2005 z dnia 24.10.2005r. oraz uchwałą Nr XXXII/253/2005
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 259 2005.doc

Uchwała Nr XXXIII 258 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Burmistrza Dobrodzienia w podróżach służbowych

Uchwała Nr XXXIII 257 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r.

Uchwała Nr XXXIII 256 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Uchwała Nr XXXIII 255 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2001 z dnia 23 lutego 2001 roku Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXIII 254 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Załacznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII 254 2005.doc
Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2006.doc

Uchwała Nr XXXII 253 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r., uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r. uchwałą Nr XXVII/208/2005 z dnia 12.04.2005r., uchwałą Nr XXVIII/215/2005 z dnia 29.04.2005r., uchwałą Nr XXIX/228/2005 z dnia 20.06.2005 oraz uchwałą Nr XXXI/244/2005 z dnia 24.10.2005r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII 253 2005.doc

Uchwała Nr XXXII 252 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r

Uchwała Nr XXXII 251 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/16/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XIII/99/03 z dnia 11 grudnia 2003r

Uchwała Nr XXXII 250 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII 249 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII 248 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2grudnia 2005r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII 248 2005.doc

Uchwała Nr XXXII 247 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII 246 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2006

Uchwała Nr XXXII 245 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XXXI 244 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005r.. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r., uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r. uchwałą XXVII/208/2005  z dnia 12.04.2005r. uchwałą XXVIII/215/2005 z dnia 29.04.2005r. oraz uchwałą Nr XXIX/228/2005 z dnia 20.06.2005r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 244 2005.doc

Uchwała Nr XXXI 243 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r.

Uchwała Nr XXXI 242 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Uchwała Nr XXXI 241 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 241 2005.rtf

Uchwała Nr XXXI 240 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005r.

Uchwała Nr XXXI 239 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24.10.2005r. w sprawie zwolnienia od opłaty na zgłoszenie o dokonanie wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XXXI 238 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005r. w sprawie zmiany kategorii dróg na obszarze gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXX 237 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które realizują zadania z zakresu pożytku publicznego

Uchwała Nr XXX 236 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady

Uchwała Nr XXX 235 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXX 234 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXX 233 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin pn. "Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty"

Uchwała Nr XXX 232 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Dobrodzieniu imienia Jana Pawła II

Uchwała Nr XXX 231 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 202/XXV/93 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXX 230 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Dobrodzień

Uchwała Nr XXIX 229 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla "in blanco"

Uchwała Nr XXIX 228 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r., uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r. uchwałą XXVII/208/2005 z dnia 12.04.2005r. oraz uchwałą XXVIII/215/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX 228 2005.doc

Uchwała Nr XXIX 227 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIX 226 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

Uchwała Nr XXIX 225 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie nadania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

Uchwała Nr XXIX 224 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/205/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXIX 223 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XXIX 222 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/225/2002 z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XXIX 221 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Nr XXIX 220 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIX 219 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIX 218 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

Uchwała Nr XXIX 217 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXIX 216 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XXVIII 215 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r., uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r. oraz uchwałą XXVII/208/2005 z dnia 12.04.2005r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII 215 2005.doc

Uchwała Nr XXVIII 214 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku  Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie.

Uchwała Nr XXVIII 213 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XXVIII 212 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dobrodzienia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII 212 2005.doc

Uchwała Nr XXVIII 211 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r.

Uchwała Nr XXVIII 210 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2004.

Uchwała Nr XXVIII 209 2005.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za rok 2004.

Uchwała Nr XXVII 208 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r., uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r. oraz uchwałą Nr XXVI/199/2005 z dnia 25.02.2005 r.
Załącznin Nr 1 do Uchwały Nr XXVII 208 2005.doc

Uchwała Nr XXVII 207 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005

Uchwała Nr XXVII 206 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/01 z dnia 26.04.2001r. zmienionej uchwałą Nr V/32/03 z dnia 21.02.2003r., zmienionej uchwałą Nr XVII/128/04 z dnia 29 marca 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Uchwała Nr XXVII 205 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.

Uchwała Nr XXVII 204 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
PGO dla gminy Dobrodzien.doc

Uchwała Nr XXVII 203 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany kategorii dróg na obszarze gminy Dobrodzień.

Uchwała Nr XXVII 202 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/4 dla części gminy Dobrodzień.

Uchwała Nr XXVII 201 2005.doc z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej ulicy Rzędowickiej.

Uchwała Nr XXVI 200 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Uchwała Nr XXVI 199 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r., uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r. oraz uchwałą Nr XXV/187/2004 z dnia 29.12.2004r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 199 2005.doc

Uchwała Nr XXVI 198 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI 197 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole Koło Dobrodzień na okres 10 lat

Uchwała Nr XXVI 196 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Dobrodzień nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXVI 195 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Dobrodzień nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych

Uchwała Nr XXVI 194 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXVI 193 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwa rok 2005

Uchwała Nr XXVI 192 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/4/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień

Uchwała Nr XXVI 191 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XXVI 190 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie

Uchwała Nr XXVI 189 2005.doc z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXV 188 04.doc z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Objaśnienia do Uchwały Nr XXV 188 04.doc

Uchwała Nr XXV 187 04.doc z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r, uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r. oraz uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r
Załącznik do Uchwały Nr XXV 187 04.doc

Uchwała Nr XXV 186 04.doc z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Uchwała Nr XXIV 185 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Uchwała Nr XXIV 184 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIV 183 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIV 182 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XXIV 181 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej na lata 2005-2015
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dobrodzień 2005 rok.doc
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobrodzień na rok 2005.doc

Uchwała Nr XXIII 180 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004, uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r oraz uchwałą Nr XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 180 04.doc

Uchwała Nr XXIII 179 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004r

Uchwała Nr XXIII 178 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 178 04.doc

Uchwała Nr XXIII 177 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004r

Uchwała Nr XXIII 176 04.doc RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/04 z dnia 27 września 2004r, w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

Uchwała Nr XXIII 175 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIII 174 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w  sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIII 173 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie statutu Zakładowi Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII 173 04.doc

Uchwała Nr XXIII 172 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

Uchwała Nr XXIII 171 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy  a ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr XXII 170 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie  współpracy z Województwem Opolskim w zakresie wykonywania zadań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XXII 169 04.doc Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Dobrodzień nieruchomości pod lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu, w tym pompowni i zbiornika wyrównawczego

Uchwała Nr XXII 168 04.doc Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Dobrodzień nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXII 167 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Uchwała Nr XXII 166 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia  27 września  2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXII 165 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2004r

Uchwała Nr XXII 164 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006 zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą Nr XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą XIX/142/04 z dnia 28.05.2004 oraz uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII 164 04.doc

Uchwała Nr XXII 163 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Uchwała Nr XXII 162 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Uchwała Nr XXI 161 04.doc Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Dobrodzień nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXI 160 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30. 07. 2004 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXI 159 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Uchwała Nr XXI 158 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004r

Uchwała Nr XXI 157 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006,zmieniona uchwałą Nr X/72/03  z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03  z dnia 11.12.2003r., uchwałą XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r. oraz uchwałą Nr XIX/142/04 z dnia 28.05.2004
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 157 04.doc

Uchwała Nr XX 156 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XX 155 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XX 154 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zawarcia umowy dla realizacji projektu „e-Urząd  dla mieszkańca Opolszczyzny”

Uchwała Nr XX 153 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004r

Uchwała Nr XX 152 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XX 151 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XX 150 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Oleskim w zakresie utrzymania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie

Uchwała Nr XIX 149 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/118/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej tranzytowo – rozdzielczej z przyłączami Kocury - Malichów wraz z pompownią i zbiornikiem wody w Kocurach

Uchwała Nr XIX 148 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Czortków
Umowa o partnerstwie pomiędzy miastem Czortków i Gminą Dobrodzień.doc

Uchwała Nr XIX 147 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Borszczów
Umowa o partnerstwie pomiędzy miastem Borszczów i Gminą Dobrodzień.doc

Uchwała Nr XIX 146 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r.w sprawie zatwierdzenia taryf  opłat za ścieki opadowe i roztopowe

Uchwała Nr XIX 145 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r. w sprawie nadania  Statutu  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XIX 144 04 oraz załącznik.doc U C H W A Ł A   NR  XIX /144/04 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Z DNIA  28.05.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/2000 z dnia 9 listopada 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XIX 143 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28.05.2004r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych

Uchwała Nr XIX 142 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r., uchwały Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r. oraz uchwały Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX 142 04.doc

Uchwała Nr XIX 141 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004r
Załącznik do Uchwały Nr XIX 141 04.doc

Uchwała Nr XIX 140 04.doc RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Z DNIA  28 maja 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/151/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w publicznym gimnazjum, publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XIX 139 04.doc RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Z DNIA  28 maja 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/152/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XIX 138 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28  maja 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  VIII / 48 / 03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień

Uchwała Nr XVIII 137 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 rok

Uchwała Nr XVIII 136 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie

Uchwała Nr XVIII 135 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2000 z dnia 9 października 2000r w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVIII 134 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami

Uchwała Nr XVIII 133 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nawiązania współpracy z miastem Haan

Uchwała Nr XVIII 132 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r. oraz uchwały Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII 132 04.doc

Uchwała Nr XVIII 131 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 roku

Uchwała Nr XVIII 130 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za 2003 rok

Uchwała Nr XVIII 129 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003

Uchwała Nr XVII 128 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/01 z dnia 26.04.2001r. zmienionej uchwałą Nr V/32/03 z dnia 21.02.2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVII 127 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r.,uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r. oraz uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r. oraz uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003 – 2006

Uchwała Nr XVII 126 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Środka Specjalnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach

Załącznik do Uchwały Nr XVII 126 04.doc Uchwała Nr XVII 125 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”
Załącznik do Uchwały Nr XVII 125 04.doc

Uchwała Nr XVII 124 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Uchwała Nr XVII 123 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów

Uchwala Nr XVII 122 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XVI 121 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13 września 2002 roku uchwały Nr X/72/03 z dnia 29 lipca 2003 roku, uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10 września 2003 roku Uchwały XIII/102/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku oraz Uchwały XV/108/04 z dnia 02 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

Uchwała Nr XVI 120 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Uchwała Nr XVI 119 04.doc Rada Miejska w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVI 118 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej z przyłączami Kocury – Malichów wraz z pompownią i zbiornikiem wody w Kocurach

Uchwała Nr XVI 117 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XVI 116 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004

Uchwała Nr XVI 115 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2004 – 2010
Załącznik - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień.doc

Uchwała Nr XVI 114 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XI/79/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie rozwiązania Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Główczycach, Bzinicy Starej i likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz Przedszkoli Samorządowych w Główczycach i Bzinicy Starej

Uchwała Nr XVI 113 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XVI 112 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Filialnej w Bzinicy Starej

Uchwała Nr XV 111 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia sołectwa Kocury – Malichów do programu „Odnowa Wsi”

Uchwała Nr XV 110 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia sołectwa Rzędowice do programu „Odnowa Wsi”

Uchwała Nr XV 109 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XV 108 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r. oraz uchwały XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV 108 04.doc

Uchwała Nr XV 107 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wypłaty wysokości dodatków mieszkaniowych

Uchwała Nr XV 106 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Główczycach

Uchwała Nr XV 105 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV 105 04.doc
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV 105 04.doc

Uchwała Nr XV 104 04.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02.02.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1374  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4331

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16