Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2010
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-09-07 11:14:22, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza 2010

 

Zarządzenie Nr 159.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 157.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 151.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rozformowania Formacji Obrony Cywilnej (FOC)

Zarządzenie Nr 150.doc Burmistrza Doprodzienia z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 144.doc Burmistrz Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

Zarządzenie Nr 142.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 140.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

Zarządzenie Nr 138.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków  w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 135.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 134.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na Osiedlu Wieczorka w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 132.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 127.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

Zarządzenie Nr 126.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 125.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 124.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2010 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 120.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 119.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 118.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r

Zarządzenie Nr 115.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 110.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 109.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 100.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 99.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nie zabudowanej tj. drogi o nazwie ul. Boczna zlokalizowanej w Warłowie od Adama Cisińskiego na rzecz Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 96.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego sprzętu

Zarządzenie Nr 95.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 94.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 88.doc w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nie zabudowanej tj. drogi o nazwie  ul. Boczna zlokalizowanej w Warłowie od Adama Cisińskiego na rzecz Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 87.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 79 Burmistrza Dobrodzienia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 85.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 84.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 82.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 81.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 80.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 79.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 78.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu”
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 63.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 62.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 60.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57.doc

Zarządzenie Nr 56.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 53.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie określenia stanu faktycznego oraz rozmiaru szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Zarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

Zarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

Zarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia  15 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1.doc

Zarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 6.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  11 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ewakuacji /przyjęcia/ ludności  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 468  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5798

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zarządzenia
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16