Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2004-2005
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2006-02-10 10:36:22, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza z 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 135.doc z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 134.doc z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 133.doc z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 132.doc z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 131.doc z 20 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz bazy magazynowo-warsztatowej obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2005r

Zarządzenie Nr 130.doc z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 129.doc z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 128.doc z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

Zarządzenie Nr 127.doc z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 126.doc z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 125.doc z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 124.doc z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 123.doc z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 122.doc z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 121.doc z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 120.doc z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 119.doc z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 118.doc z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 117.doc z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 r. w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 116.doc z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji do uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 ze związkami zawodowymi

Zarządzenie Nr 115.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 114.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie  wprowadzenia procedury postępowania w przypadku naruszenia kodeksu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 113.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury monitoringu kodeksu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 112.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Załącznik Nr 1.doc

Zarządzenie Nr 111.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń w zakresie etyki w życiu publicznym

Zarządzenie Nr 110.doc z dnia 28 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 109.doc z dnia 27 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 108.doc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 107.doc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 106.doc z dnia 21 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc z dnia 21 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 104.doc z dnia 20 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układzie wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 103.doc z dnia 20 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 102.doc z dnia 18 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 101.doc z dnia 18 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 100.doc z dnia 17 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 99.doc z dnia 17 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 98.doc z dnia 7 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 97.doc z dnia 7 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 96.doc z dnia 7 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 95.doc z dnia 6 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 94.doc z dnia 6 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 93.doc z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i gimnazjum

Zarządzenie Nr 92.doc z dnia 5 października 2005 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w konkursie na prowadzenie działalności oświatowej, tj. niepublicznej szkoły podstawowej w miejscowości Bzinica Stara

Zarządzenie Nr 91.doc z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 501365/19/95 z dnia 7 listopada 1995r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 90.doc z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 89.doc z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 84.doc z dnia 22 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 88.doc z dnia 29 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 87.doc z dnia 29 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 86.doc z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 85.doc z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 83.doc z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dobrodzieniu powołanej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r

Zarządzenie Nr 82.doc z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r

Zarządzenie Nr 81.doc z dnia 12 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 80.doc z dnia 12 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 79.doc z dnia 12 wrzesnia 2005 roku w sprawie przekazania na zasadach umowy użyczenia Sali gimnastycznej przy PSP w Dobrodzieniu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 78.doc z dnia 12 września 2005 roku w sprawie przekazania na zasadach umowy użyczenia sieci wodociągowej we wsi Pietraszów - Kopina Piła wraz z przyłączami domowymi

Zarządzenie Nr 77.doc z dnia 9 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 76.doc z dnia 4 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r

Zarządzenie Nr 75.doc z dnia 1 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 74.doc z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 73.doc z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 72.doc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

Zarządzenie Nr 71.doc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 70.doc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 69.doc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 68.doc z dnia 24 sierpnia  2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 67.doc z dnia 08 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 66.doc z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie Nr 65.doc z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 64.doc z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 63.doc z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 62.doc z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 61.doc z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 42 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22.06.2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60.doc z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.07.2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 59.doc z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.07.2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58.doc z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.07.2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57.doc z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 56.doc z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 55.doc z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54.doc z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53.doc z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52.doc z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 51.doc z dnia 04 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr 26/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 50.doc z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców

Zarządzenie Nr 49.doc z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2005r

Zarządzenie Nr 48.doc z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2005r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 47.doc z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie norm eksploatacyjnych i rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach O.S.P. Miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 46.doc z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 44.doc z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2005 rok

Zarządzenie Nr 43.doc z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 42.doc z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41.doc z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 40.doc z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 39.doc z dnia 16 czerwca 2005 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2004 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 38.doc z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji, konserwacji i utrzymania w czystości tablic informacji lokalnej na terenie gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 37.doc z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji organizacji pozarządowych z wykorzystaniem danych zawartych w wykazie organizacji ("mapie aktywności") działających na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 36.doc z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad korzystania z ciągnika ogrodowego i sprzętu spalinowego używanego do pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy, na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie Nr 35.doc z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 34.doc z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 33.doc z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego
budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 32.doc z 23 maja 2005 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby
podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 31.doc z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenie procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 30.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu premiowania dla pracowników obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 29.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 28.doc z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 27.doc z dnia 14 kwietnia 2005 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2005 z dnia 06 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 26.doc z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 25.doc z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 24.doc z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 23.doc z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 22.doc z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 21.doc z dnia 05 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu oraz jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 20.doc z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 19.doc z dnia 04 kwietnia 2005 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2004 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 18.doc z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 17.doc z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 16.doc z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15.doc z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu "Wytyczne do opracowania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół i przedszkoli w gminie Dobrodzień"

Zarządzenie Nr 14.doc z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji i udziału gminy Dobrodzień w programie "Przejrzysta Polska" oraz określenia zadań do wykonania

Zarządzenie Nr 13.doc z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu systemu informacji oświatowej

Zarządzenie Nr 12.doc z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 10.doc z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 9.doc z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

Zarządzenie Nr 8.doc z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2004 z dnia 10 luty 2004 roku dot. stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 7.doc z dnia 02 lutego 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu:
- wyboru oferty rzeczoznawcy majątkowego,
- wyboru oferty geodety.

Zarządzenie Nr 6.doc z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5.doc z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 4.doc z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 rok
Załącznik Nr 1 cz 1.doc
Załącznik Nr 1 cz 2.doc
Załącznik Nr 2.doc
Załącznik Nr 3.doc
Załącznik Nr 4.doc
Załącznik Nr 5.doc
Załącznik Nr 6.doc

Zarządzenie Nr 3.doc z dnia 03 stycznia 2005 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 2.doc z dnia 04 stycznia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 1.doc z dnia 04 stycznia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

 

Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Nr 131.doc z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na 2004 roku

Zarządzenie Nr 130.doc z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 roku

Zarządzenie Nr 129.doc z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 127.doc z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 roku

Zarządzenie Nr 126.doc z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 125.doc z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 124.doc z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 123.doc z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień oraz do planu finansowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na 2004 rok

Zarządzenie Nr 122.doc z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 121.doc z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 119.doc z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 118.doc z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie przekazania sieci wodociągowej tranzytowo - rozdzielczej z przyłączami we wsi Klekotna wraz z przepompownią w Rzędowicach

Zarządzenie Nr 116.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Zarządzenie Nr 115.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 114.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 113.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 112.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 111.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 110.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 109.doc z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 108.doc z dnia 24 listopada 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 107.doc z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego

Zarządzenie Nr 106.doc z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 105.doc z dnia  15 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 104.doc z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 103.doc z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 101.doc z dnia 28 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 100.doc z dnia 28 października 2004 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 99.doc z dnia 22 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 98.doc z dnia 13 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 97.doc z dnia 13 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 96.doc z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 95.doc z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 94.doc z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 93.doc z dnia 28 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 92.doc z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 91.doc z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 90.doc z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 89.doc z dnia 28 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2004 rok

Zarządzenie Nr 88.doc z dnia 20 września 2004 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Zarządzenie Nr 87.doc z dnia 15 września 2004 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Przetargowej

Załącznik Nr 1.doc

Zarządzenie Nr 86.doc z dnia 15 września 2004 roku sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 85.doc z dnia 15 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 84.doc z dnia 7 września 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 78/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc z dnia 01 września 2004 roku w sprawie ustalenia pracownikom środków ochrony indywidualnej

Zarządzenie Nr 82.doc z dnia 01 września 2004 roku w sprawie ustalenia pracownikom środków ochrony indywidualnej i dostarczenia odzieży roboczej

Zarządzenie Nr 81.doc z dnia 01 września 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 80.doc z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 79.doc z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

Zarządzenie Nr 78.doc z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 77.doc z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 76.doc z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 75.doc z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 74.doc z dnia 12 sierpnia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2004  z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 73.doc z dnia 11 sierpnia 2004 roku w  sprawie przeprowadzenia skontrum w Filii Bibliotecznej w Pludrach

Zarządzenie Nr 72.doc z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenie zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień oraz do planu finansowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu oraz środka specjalnego Szkoły Podstawowej w Turzy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 71.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 70.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 69.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 68.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 67.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 66.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 65.doc z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 64.doc z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie nadania regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1.doc

Zarządzenie Nr 63.doc z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 62.doc z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61.doc z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 60.doc z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 59.doc z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 58.doc z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 57.doc z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 56.doc z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 55.doc z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 54.doc z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 53.doc z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 52.doc z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 51.doc z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 50.doc z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 49.doc z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr 48.doc z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Zarządzenie Nr 47.doc z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 46.doc z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 45.doc z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 44.doc z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 43.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem MGOPS w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 42.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 41.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr 40.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 39.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 38.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 37.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 36.doc z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 35.doc z dnia 16 kwietnia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 34.doc z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004

Zarządzenie Nr 33.doc z dnia 05 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 32.doc z dnia 05 kwietnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 31.doc z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu ”Wytyczne do opracowania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół i przedszkoli w gminie Dobrodzień”

Zarządzenie Nr 30.doc z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 29.doc z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 28.doc z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania

Zarządzenie Nr 27.doc z dnia  22 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 26.doc z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 25.doc z dnia 15 marca  2004 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy lub współużytkownicy wieczyści nabywają prawo własności tych nieruchomości
Załącznik.doc

Zarządzenie Nr 24.doc z dnia 08 marca 2004 roku w sprawie powołania stałej komisji do oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 23.doc z dnia 03 marca 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 77  z dnia 29 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 22.doc z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 21.doc z dnia 03 marca 2004 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 77 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 20.doc z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19.doc z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 18.doc z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2004 roku

Zarządzenie Nr 17.doc z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2004 rok
Załącznik Nr 1.doc
Załącznik Nr 2.doc
Załącznik Nr 3.doc
Załącznik Nr 4.doc
Załącznik Nr 5.doc
Załącznik Nr 6.doc

Zarządzenie Nr 16.doc z dnia  18 lutego 2004 roku w sprawie powołania KomisjiPrzetargowej

Zarządzenie Nr 15.doc z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie realizacji zadań i przygotowań obronnych w 2004 roku

Zarządzenie Nr 14.doc z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60 z dnia 01 lipca 2003 roku dot. stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 13.doc z dnia 10 lutego 2004roku w sprawie powołania KomisjiPrzetargowej

Zarządzenie Nr 12.doc z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia pożarnicze eksploatowane w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 10.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 9.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 8.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 7.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 6.doc z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 5.doc z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 4.doc z dnia 09 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3.doc z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przez gminne jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 2.doc z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przez gminne jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 1.doc z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1136  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 8374

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano zarządzenia
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16