Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-11 11:39:55, dokument aktualny]


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
W Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
2. Rejestr prawa miejscowego
Rejestr prawa miejscowego znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr jest udostępniany w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
3. Dziennik korespondencji
Dziennik korespondencji jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w Sekretariacie Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu. Dane umieszczone w dzienniku korespondencji udostępniane są w zależności od sprawy, która wpłynęła do Urzędu. Dane osobowe wpisane są do dziennika korespondencji podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Dane te są udostępniane na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
4. Rejestr przeprowadzanych kontroli
Rejestr przeprowadzanych kontroli prowadzony jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Rejestr interpelacji i wniosków radnych znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
6. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
7. Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Ewidencja prowadzona jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
8. Ewidencja zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Ewidencja prowadzona jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
9. Ewidencja postanowień decyzji podziału nieruchomości
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja ta podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
10. Księgi Stanu Cywilnego
Księgi stanu cywilnego znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu ( pokój nr 13). Zbiór podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
11. Ewidencja zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
12. Rejestr skarg i wniosków
Rejestr znajduje się w pok. Nr 14 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
13. Rejestr dodatków mieszkaniowych
Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr znajduje się w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Rejestr prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Tel. 034/35-75-100 do 102
14. Ewidencja ludności
Ewidencja jest prowadzona w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym i systemem informatycznym. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
15. Ewidencja działalności gospodarczej
Ewidencja jest prowadzona w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Ewidencja jest udostępniana w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
16. Rejestr skierowań o najem lokalu
Rejestr znajduje się w pok. Nr 18 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
17. Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Dane z rejestru mogą być udostępnione na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 wyżej cytowanej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
18. Ewidencja podatników podatku rolnego
Ewidencja podatników podatku rolnego podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
19. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości
Ewidencja podatników podatku od nieruchomości podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
20. Ewidencja podatników podatku leśnego
Ewidencja podatników podatku leśnego podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
21. Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
Ewidencja jest prowadzona systemem informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926).Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
22. Ewidencja podatników podatku od posiadania psa
Ewidencja podatników podatku od posiadania psa prowadzona jest w systemie informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
23. Archiwum zakładowe
Archiwum zakładowe obejmuje dokumenty wytworzone lub przetworzone w Urzędzie Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie informacji następuje na wniosek złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Tel. 034/35-75-100 do 102
24. Rejestr pełnomocnictw
Rejestr pełnomocnictw Burmistrza jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
25. Rejestr wydanych upoważnień
Rejestr wydanych upoważnień jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
26. Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr zarządzeń Burmistrza prowadzony jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
27. Rejestr młodocianych pracowników
Rejestr młodocianych pracowników podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr  prowadzony jest w systemem informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu i  dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102


opr. Róża Koźlik
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1383

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4019

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16