Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2005-01-24 14:00:38, dokument aktualny]


Informacje o sprawie:

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony zawierający: dane właściciela oraz tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia

Wysokość opłaty skarbowej:

5,00 zł

Wysokość opłaty administracyjnej:

20,00 zł

Razem opłaty:

25,00 zł

Podstawa prawna sprawy:

Ustawa o ochronie przyrody art. 83 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.)

Tryb odwoławczy sprawy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14-tu dni od jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 „a”

Termin składania dokumentów:

Bezterminowo

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Numer pokoju:

17

Numer telefonu:

3575100 wew. 25

Poczta elektroniczna:

rolnictwo@dobrodzien.pl

Miejsce załatwienia sprawy:

UMiG w Dobrodzieniu Plac Wolności 1, wejście od ul. Piastowskiej

Wzory wniosków:

Brak

 

opr.  Liliana Kleszcz  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 989

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1149

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16