Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 839507

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: OGŁOSZENIA
Pozycja menu: Informacja publiczna
 • Informacja publiczna
  od dnia: 2011-10-03 12:02:24 więcej>>
 • odsłon:
  4779 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Udostępnianie informacji publicznej
 • Udostępnianie informacji publicznej
  od dnia: 2004-02-20 09:20:04 więcej>>
 • odsłon:
  6057 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 • 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową.
  od dnia: 2009-02-25 15:00:17 więcej>>
 • odsłon:
  2145 
 • BUDOWa DROGI WRAZ ZE ZJAZDAMI DO PÓL I POSESJI W MIEJSCOWOŚCI W SZEMROWICACH - UL. LEŚNA
  od dnia: 2004-03-05 09:55:21 (usunięta: 2004-06-01 12:32:31) więcej>>
 • odsłon:
  78 
 • Budowa kanalizacji deszczowej w Pludrach – ul. Osiedle Robotnicze
  od dnia: 2004-06-23 15:14:00 (usunięta: 2004-07-19 14:00:07) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Budowa kanalizacji deszczowej w Pludrach – ul. Osiedle Robotnicze
  od dnia: 2004-06-23 14:24:42 (usunięta: 2004-06-23 15:09:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej z przyłączami domowymi w miejscowości Warłów i przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-01-29 17:09:02 (usunięta: 2004-06-01 12:32:36) więcej>>
 • odsłon:
  85 
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KLEKOTNA ORAZ POMPOWNIĄ W RZĘDOWICACH
  od dnia: 2004-01-29 17:10:37 (usunięta: 2004-06-01 12:32:41) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI MALICHÓW I KOCURY
  od dnia: 2004-01-29 17:11:59 (usunięta: 2004-06-01 12:32:45) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • Dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-27 13:51:10 (usunięta: 2009-06-23 10:39:49) więcej>>
 • odsłon:
  370 
 • Dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2007-09-24 09:52:58 (usunięta: 2009-06-23 10:36:47) więcej>>
 • odsłon:
  1004 
 • Dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2007/2008
  od dnia: 2007-07-10 13:32:42 (usunięta: 2009-06-23 10:36:17) więcej>>
 • odsłon:
  1328 
 • II PRZETARG-WĘGIEL 2008
  od dnia: 2008-10-21 10:37:35 (usunięta: 2009-06-23 10:41:37) więcej>>
 • odsłon:
  278 
 • II RZETARG PALIWO 2009
  od dnia: 2008-11-05 11:53:13 (usunięta: 2009-06-23 10:41:42) więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011
  od dnia: 2010-09-30 08:55:00 więcej>>
 • odsłon:
  1125 
 • Informacja o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów pokryć dachowych ogłoszonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-10-30 11:46:14 (usunięta: 2009-06-23 10:37:56) więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej z przyłączami domowymi w miejscowości Klekotna oraz pompownią w Rzędowicach
  od dnia: 2004-06-07 08:50:39 (usunięta: 2004-07-23 08:24:19) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej z przyłączami domowymi w miejscowościach Malichów i Kocury
  od dnia: 2004-06-07 09:05:06 (usunięta: 2004-07-23 08:24:24) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - zakup pojazdu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Uczeń na wsi
  od dnia: 2008-09-04 16:56:59 (usunięta: 2009-06-23 10:41:07) więcej>>
 • odsłon:
  315 
 • Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza
  od dnia: 2005-06-21 11:19:01 (usunięta: 2005-11-03 09:37:15) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie prac związanych z remontem nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-02-20 09:26:32 (usunięta: 2008-01-21 12:40:23) więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Ogłoszenie na budowę Budynku Komunalnego - szalet miejski, Dobrodzień, ul. Solna
  od dnia: 2007-07-31 11:37:06 (usunięta: 2009-06-23 10:36:29) więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • Ogłoszenie na przebudowe mostu w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Myślinką
  od dnia: 2007-07-27 08:17:02 (usunięta: 2009-06-23 10:36:25) więcej>>
 • odsłon:
  1087 
 • Ogłoszenie na przebudowę linii elektroenergetycznej-oświetlenie drogowe na istniejącej linii energetycznej w Bąkach, Bzinicy Starej, Główczycach i Malichowie
  od dnia: 2007-10-10 13:58:06 (usunięta: 2009-06-23 10:37:48) więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • Ogłoszenie na termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-05-14 14:01:28 (usunięta: 2008-01-21 12:41:46) więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania dokumentacji na budowę kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2005-01-20 16:07:15 (usunięta: 2005-11-03 09:34:32) więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie prac związanych z remontem nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2005-02-28 14:36:24 (usunięta: 2005-11-03 09:34:53) więcej>>
 • odsłon:
  151 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERETY w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym dnia 19.08.2008r. na dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2008-08-20 15:29:49 (usunięta: 2009-06-23 10:41:03) więcej>>
 • odsłon:
  266 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dowożenie uczniów
  od dnia: 2005-06-06 09:48:09 (usunięta: 2007-09-10 11:34:36) więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2010-08-19 12:05:18 więcej>>
 • odsłon:
  1123 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
  od dnia: 2004-11-23 10:12:33 (usunięta: 2007-09-10 11:34:20) więcej>>
 • odsłon:
  929 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2005-04-15 15:14:47 (usunięta: 2005-11-03 09:36:40) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2004-12-23 11:46:13 (usunięta: 2005-06-06 14:22:39) więcej>>
 • odsłon:
  126 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2004-10-26 15:33:39 (usunięta: 2005-06-06 14:22:32) więcej>>
 • odsłon:
  131 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2004-10-26 15:31:16 (usunięta: 2005-06-06 14:22:25) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2004-06-03 14:10:05 (usunięta: 2004-07-23 08:25:25) więcej>>
 • odsłon:
  87 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - budowa kanalizacji deszczowej w Pludrach
  od dnia: 2004-07-23 08:26:13 (usunięta: 2004-09-28 14:11:58) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dowożenie uczniów
  od dnia: 2004-08-17 08:01:12 (usunięta: 2005-05-06 14:07:59) więcej>>
 • odsłon:
  83 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2004/2005
  od dnia: 2004-09-02 13:02:59 (usunięta: 2005-05-06 14:07:54) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - remont krytej pływalni
  od dnia: 2005-12-14 08:21:48 (usunięta: 2007-09-10 11:35:00) więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Remont szkoły w Szemrowicach
  od dnia: 2004-11-02 14:08:28 (usunięta: 2005-06-06 14:22:15) więcej>>
 • odsłon:
  104 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczące przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gosławicach
  od dnia: 2005-02-03 14:31:32 (usunięta: 2005-11-03 09:35:20) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości - Turza
  od dnia: 2005-07-15 11:28:10 (usunięta: 2005-11-03 09:37:30) więcej>>
 • odsłon:
  94 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty na remont nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-03-24 14:58:36 (usunięta: 2008-01-21 12:40:41) więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na remont nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2005-03-30 09:46:46 (usunięta: 2005-11-03 09:36:28) więcej>>
 • odsłon:
  109 
 • Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2007-10-16 13:43:46 (usunięta: 2009-06-23 10:37:52) więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Ogłoszenie o wyborze ofery na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2005-02-28 14:33:23 (usunięta: 2005-11-03 09:35:42) więcej>>
 • odsłon:
  115 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach
  od dnia: 2009-07-17 12:38:04 więcej>>
 • odsłon:
  1779 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Makowczyce
  od dnia: 2005-10-25 12:52:35 (usunięta: 2007-09-10 11:34:51) więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludry o dł. 2.503 m
  od dnia: 2007-05-24 11:26:04 (usunięta: 2008-01-21 12:41:42) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki
  od dnia: 2010-10-11 13:59:27 więcej>>
 • odsłon:
  1492 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie
  od dnia: 2009-05-08 09:25:27 więcej>>
 • odsłon:
  1632 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Bzinicy Starej i w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2008-05-19 09:10:25 (usunięta: 2009-06-23 10:39:00) więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej
  od dnia: 2009-07-15 14:01:14 więcej>>
 • odsłon:
  1323 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Kolejce
  od dnia: 2008-08-14 12:01:02 (usunięta: 2009-06-23 10:40:59) więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy
  od dnia: 2010-05-25 13:02:37 więcej>>
 • odsłon:
  2214 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu
  od dnia: 2011-04-08 09:34:56 więcej>>
 • odsłon:
  1666 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  od dnia: 2010-04-16 15:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  2199 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa publicznego szaletu przy ul. Solnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-02-07 13:44:34 (usunięta: 2009-06-23 10:38:07) więcej>>
 • odsłon:
  761 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa szafek na odzież do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-03-11 12:45:25 więcej>>
 • odsłon:
  1881 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  od dnia: 2011-09-08 15:09:42 więcej>>
 • odsłon:
  1053 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2010-07-21 10:44:48 więcej>>
 • odsłon:
  1731 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-04-30 13:37:35 więcej>>
 • odsłon:
  1454 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2005-10-27 14:05:34 (usunięta: 2007-09-10 11:34:57) więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja ul. Topolowej w Dobrodzieniu, ul. Górnej w Rzędowicach oraz ul. Lipowej w Malichowie
  od dnia: 2008-07-07 09:54:22 (usunięta: 2009-06-23 10:39:30) więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-06-08 13:52:16 więcej>>
 • odsłon:
  1772 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień
  od dnia: 2008-09-02 12:54:44 (usunięta: 2009-06-23 10:41:13) więcej>>
 • odsłon:
  370 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek
  od dnia: 2011-07-15 11:32:37 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-08-22 13:52:54 (usunięta: 2009-06-23 10:40:55) więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-07-02 08:41:31 (usunięta: 2009-06-23 10:40:31) więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gosławicach
  od dnia: 2004-11-30 10:14:11 (usunięta: 2005-11-03 09:34:11) więcej>>
 • odsłon:
  211 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  od dnia: 2011-09-27 14:35:35 więcej>>
 • odsłon:
  1230 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  od dnia: 2011-08-31 15:32:58 więcej>>
 • odsłon:
  1088 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa istniejacej kanalizacji ogólnospławnej na terenie byłego POM-u
  od dnia: 2006-04-26 15:27:48 (usunięta: 2008-01-21 12:40:48) więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach
  od dnia: 2011-02-21 14:44:43 więcej>>
 • odsłon:
  1205 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-06-10 13:48:42 więcej>>
 • odsłon:
  1274 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-04-19 12:43:24 więcej>>
 • odsłon:
  1285 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont istniejącego chodnika ul. Cmentarna w Dobrodzieniu o długości 543 mb
  od dnia: 2008-05-14 11:41:14 (usunięta: 2009-06-23 10:38:54) więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont krytej pływalni
  od dnia: 2005-06-02 16:09:12 (usunięta: 2007-09-10 11:34:32) więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont krytej pływalni (przetarg II)
  od dnia: 2005-09-09 13:02:17 (usunięta: 2007-09-10 11:34:47) więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont mostu w Dobrodzieniu wraz ze specyfikacją i dokumentacją techniczną
  od dnia: 2006-08-17 10:29:21 (usunięta: 2008-01-21 12:41:00) więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2011-07-14 12:30:22 więcej>>
 • odsłon:
  1130 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2009-03-24 14:56:26 więcej>>
 • odsłon:
  1408 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-04-14 09:06:05 (usunięta: 2009-06-23 10:38:49) więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-02-11 07:49:17 (usunięta: 2009-06-23 10:38:21) więcej>>
 • odsłon:
  650 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  od dnia: 2011-10-03 14:25:20 więcej>>
 • odsłon:
  1381 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  od dnia: 2011-08-02 14:13:09 więcej>>
 • odsłon:
  1305 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-03-23 15:04:12 (usunięta: 2008-01-21 12:40:38) więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2008-02-13 11:42:34 (usunięta: 2009-06-23 10:38:16) więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterm. kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansow. zad. inwestyc. pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPOWO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR
  od dnia: 2010-08-12 14:20:22 więcej>>
 • odsłon:
  1406 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka
  od dnia: 2010-08-25 13:05:30 więcej>>
 • odsłon:
  1484 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-10-29 14:42:50 więcej>>
 • odsłon:
  1794 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  od dnia: 2011-09-19 12:49:33 więcej>>
 • odsłon:
  1146 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2010-06-28 11:27:03 więcej>>
 • odsłon:
  1213 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wybór banku, który udzieli kredytu na realizację prac termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-02-01 13:48:59 (usunięta: 2008-01-21 12:40:19) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu
  od dnia: 2010-07-08 12:46:00 więcej>>
 • odsłon:
  2080 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu
  od dnia: 2010-05-24 13:44:27 więcej>>
 • odsłon:
  1743 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno - asfaltowymi
  od dnia: 2011-02-21 14:45:08 więcej>>
 • odsłon:
  1291 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim
  od dnia: 2009-08-28 09:50:53 więcej>>
 • odsłon:
  1560 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł
  od dnia: 2010-11-29 13:38:24 więcej>>
 • odsłon:
  1454 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
  od dnia: 2010-09-14 13:47:17 więcej>>
 • odsłon:
  1299 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2010-08-30 09:46:03 więcej>>
 • odsłon:
  1396 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym
  od dnia: 2010-02-17 09:32:18 więcej>>
 • odsłon:
  1477 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  od dnia: 2011-03-01 09:37:23 więcej>>
 • odsłon:
  1402 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach
  od dnia: 2010-03-16 15:13:22 więcej>>
 • odsłon:
  1741 
 • Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące remontu nawierzchni dróg gminych w Gminie Dobrodzień
  od dnia: 2007-03-22 15:12:59 (usunięta: 2008-01-21 12:41:29) więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na udzielenie kredytu w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-03-20 12:41:50 (usunięta: 2008-01-21 12:40:34) więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego II na dostawe samochodu pozarniczego (ratowniczo-gasniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-06-06 08:46:24 (usunięta: 2009-06-23 10:35:59) więcej>>
 • odsłon:
  1197 
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu pożarniczego (ratowniczo-gasniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-03-21 14:31:39 (usunięta: 2008-01-21 12:41:25) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484/194, 483/194 km. 1 obręb Myślina
  od dnia: 2009-12-16 10:15:13 więcej>>
 • odsłon:
  1838 
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na remont mostu w Dobrodzieniu ul. Solna
  od dnia: 2006-10-11 15:20:59 (usunięta: 2008-01-21 12:41:08) więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-03-14 09:33:15 (usunięta: 2008-01-21 12:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • Ogłoszenie przetargu - Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2009-07-15 13:22:06 więcej>>
 • odsłon:
  1411 
 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  od dnia: 2011-09-23 09:22:38 więcej>>
 • odsłon:
  1002 
 • Postępowanie o zamówienie publiczne - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011
  od dnia: 2010-09-09 07:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  1413 
 • Przeprowadzenie prac związanych z remontami nawierzchni dróg gminnych
  od dnia: 2004-03-18 16:06:26 (usunięta: 2004-06-01 12:32:50) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • Przeprowadzenie prac związanych z remontami nawierzchni dróg gminnych (1)
  od dnia: 2004-02-18 14:19:52 (usunięta: 2004-06-01 12:32:55) więcej>>
 • odsłon:
  83 
 • Przeprowadzenie prac związanych z remontami nawierzchni dróg gminnych (2)
  od dnia: 2004-02-18 14:21:57 (usunięta: 2004-06-01 12:33:03) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • Przetarg - Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2008-08-11 10:28:51 (usunięta: 2009-06-23 10:40:51) więcej>>
 • odsłon:
  286 
 • Przetarg - Przyjmowanie odpadów komunalnych stałych na składowisko
  od dnia: 2011-06-08 13:32:16 więcej>>
 • odsłon:
  896 
 • Przetarg - Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2011r
  od dnia: 2010-11-29 10:56:16 więcej>>
 • odsłon:
  1261 
 • Przetarg dotyczący sprzedaży wraz z dostawą koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2008/2009
  od dnia: 2008-08-19 07:40:34 (usunięta: 2009-06-23 10:40:44) więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • Przetarg dotyczący uzyskania i obsługi długoterminowego kredytu złotowego
  od dnia: 2004-03-19 15:15:30 (usunięta: 2004-06-01 12:33:11) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Przetarg na wykonanie robót budowlano- remontowych w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w zakresie robót blacharsko-dekarskich i robót elewacyjnych
  od dnia: 2008-02-11 11:11:57 (usunięta: 2009-06-23 10:38:24) więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • Przetarg nieograniczony dotyczący dobudowy sanitariatów do sali spotkań MN mieszczącej się przy budynku OSP i budowę szamba z przykanalikiem sanitarnym
  od dnia: 2004-09-28 14:15:15 (usunięta: 2005-06-06 14:21:09) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania dokumentacji na budowę kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2004-07-23 08:30:32 (usunięta: 2004-09-28 14:12:13) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania dokumentacji na budowę kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2004-07-23 07:59:47 (usunięta: 2004-07-23 08:03:02) więcej>>
 • odsłon:
 • przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej
  od dnia: 2005-03-24 16:39:33 (usunięta: 2005-11-03 09:35:58) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2005-05-09 09:03:13 (usunięta: 2007-09-10 11:34:26) więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2004-11-05 14:33:41 (usunięta: 2005-05-06 14:07:29) więcej>>
 • odsłon:
  116 
 • Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2004/2005
  od dnia: 2004-07-30 14:59:53 (usunięta: 2004-09-29 08:54:59) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów II
  od dnia: 2004-08-16 12:28:26 (usunięta: 2004-09-29 08:55:10) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Przetarg nieograniczony na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-02-13 09:47:17 (usunięta: 2008-01-21 12:41:12) więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • przetarg ocieplenia 2009 - ZGKIM
  od dnia: 2009-10-14 07:49:13 więcej>>
 • odsłon:
  1839 
 • przetarg opał 2009-2010 ZGKIM
  od dnia: 2009-09-14 14:47:04 więcej>>
 • odsłon:
  1392 
 • PRZETARG PALIWO 2010R - ZGKIM
  od dnia: 2009-11-16 14:12:16 więcej>>
 • odsłon:
  1388 
 • PRZETARG-PALIWO 2009
  od dnia: 2008-10-21 10:39:08 (usunięta: 2009-06-23 10:41:34) więcej>>
 • odsłon:
  278 
 • PRZETARG-WĘGIEL 2009R
  od dnia: 2009-01-06 14:37:30 więcej>>
 • odsłon:
  1599 
 • Remont pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-02-11 09:03:03 (usunięta: 2004-06-01 12:32:22) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2010-03-03 15:28:25 więcej>>
 • odsłon:
  1234 
 • Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2004-08-17 12:55:57 (usunięta: 2004-09-28 14:12:31) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-01-08 15:16:25 (usunięta: 2009-06-23 10:38:03) więcej>>
 • odsłon:
  672 
 • unieważnienie przetargu na zakup używanego samochodu pożarnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-04-11 15:03:08 (usunięta: 2008-01-21 12:41:33) więcej>>
 • odsłon:
  257 
 • Wybór oferty - węgiel
  od dnia: 2009-01-21 10:34:46 więcej>>
 • odsłon:
  1653 
 • Wybór wykonawcy - przetarg paliwa na 2011r dla ZGKIM
  od dnia: 2010-12-07 12:54:32 więcej>>
 • odsłon:
  1147 
 • Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlano- remontowych w budynkach będących w zarządzie ZGKIM w Dobrodzieniu w zakresie robót blacharsko-dekarskich i robót elewacyjnych
  od dnia: 2008-03-10 14:36:35 (usunięta: 2009-06-23 10:38:33) więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki
  od dnia: 2007-09-21 11:34:05 (usunięta: 2009-06-23 10:37:44) więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-09-11 11:44:40 (usunięta: 2009-06-23 10:36:21) więcej>>
 • odsłon:
  1982 
 • Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na udzielenie kredytu w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych Budynku Gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-03-06 13:53:06 (usunięta: 2008-01-21 12:40:30) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przebudowa części pomieszczeń piwnicznych na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego przy ul.Moniuszki 2 w Dobrodzieniu.doc
  od dnia: 2008-07-31 12:27:20 (usunięta: 2009-06-23 10:40:37) więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont krytej pływalni
  od dnia: 2005-08-08 13:02:06 (usunięta: 2007-09-10 11:34:41) więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku komunalnego - szalet miejski
  od dnia: 2007-08-31 14:33:29 (usunięta: 2009-06-23 10:36:42) więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2007 2008
  od dnia: 2007-08-29 09:02:20 (usunięta: 2009-06-23 10:36:37) więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem oraz bez ich wycinania na drogach gminnych
  od dnia: 2008-04-09 14:07:16 (usunięta: 2009-06-23 10:38:45) więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół w gminie Dobrodzień
  od dnia: 2008-08-11 07:53:31 (usunięta: 2009-06-23 10:40:48) więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dróg gminych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-04-13 15:13:30 (usunięta: 2008-01-21 12:41:38) więcej>>
 • odsłon:
  321 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont mostu ul. Solna JNI 01025895
  od dnia: 2006-09-01 10:40:06 (usunięta: 2008-01-21 12:41:04) więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-02-20 15:06:40 (usunięta: 2008-01-21 12:41:16) więcej>>
 • odsłon:
  299 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termodernizację budynku gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-06-06 12:57:39 (usunięta: 2008-01-21 12:40:52) więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  od dnia: 2006-04-14 09:37:01 (usunięta: 2008-01-21 12:40:45) więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  od dnia: 2006-01-04 15:28:21 (usunięta: 2008-01-21 12:40:11) więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach
  od dnia: 2010-04-30 15:28:09 więcej>>
 • odsłon:
  1459 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową
  od dnia: 2009-04-08 12:29:28 więcej>>
 • odsłon:
  1738 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach
  od dnia: 2009-09-02 14:27:34 więcej>>
 • odsłon:
  1644 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie
  od dnia: 2009-06-23 11:15:55 więcej>>
 • odsłon:
  1460 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej
  od dnia: 2009-09-02 13:00:11 więcej>>
 • odsłon:
  1260 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu
  od dnia: 2011-05-11 12:45:59 więcej>>
 • odsłon:
  1268 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  od dnia: 2010-06-18 11:21:26 więcej>>
 • odsłon:
  1360 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-06-19 12:20:45 więcej>>
 • odsłon:
  1706 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-07-07 13:48:11 więcej>>
 • odsłon:
  1406 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek
  od dnia: 2011-08-29 10:59:12 więcej>>
 • odsłon:
  1025 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  od dnia: 2011-09-28 12:17:38 więcej>>
 • odsłon:
  1171 
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa mostu w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Myślinką w m. Dobrodzień
  od dnia: 2007-08-28 11:10:24 (usunięta: 2009-06-23 10:36:33) więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach
  od dnia: 2011-03-07 13:43:30 więcej>>
 • odsłon:
  1230 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-06-30 10:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania
  od dnia: 2009-05-04 14:26:14 więcej>>
 • odsłon:
  1263 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2010-03-19 14:09:26 więcej>>
 • odsłon:
  1367 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  od dnia: 2011-09-20 15:20:06 więcej>>
 • odsłon:
  1039 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1 780 964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2010-09-08 14:59:13 więcej>>
 • odsłon:
  1274 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterm. na realizację inw. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka
  od dnia: 2010-09-29 14:49:59 więcej>>
 • odsłon:
  1144 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-10-22 12:53:44 więcej>>
 • odsłon:
  1428 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2010-08-09 14:01:37 więcej>>
 • odsłon:
  1056 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu cieplej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5
  od dnia: 2010-07-23 10:49:55 więcej>>
 • odsłon:
  1415 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi
  od dnia: 2011-02-21 14:43:29 więcej>>
 • odsłon:
  1375 
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim
  od dnia: 2009-10-02 12:30:19 więcej>>
 • odsłon:
  1506 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł
  od dnia: 2010-12-21 14:22:33 więcej>>
 • odsłon:
  1217 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012
  od dnia: 2010-10-20 14:36:05 więcej>>
 • odsłon:
  1112 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2010-10-22 14:37:46 więcej>>
 • odsłon:
  1062 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym
  od dnia: 2010-03-10 13:53:57 więcej>>
 • odsłon:
  1229 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  od dnia: 2011-04-15 09:07:01 więcej>>
 • odsłon:
  1830 
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej Termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-06-25 12:03:07 (usunięta: 2009-06-23 10:36:13) więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludry
  od dnia: 2007-06-12 07:35:47 (usunięta: 2009-06-23 10:36:03) więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawe samochodu pozarniczego (ratowniczo-gasniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-06-21 16:39:37 (usunięta: 2009-06-23 10:36:07) więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-03-17 08:28:42 (usunięta: 2008-01-21 12:40:27) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę istniejacej kanalizacji ogólnospławnej na terenie byłego POM-u
  od dnia: 2006-07-03 13:50:54 (usunięta: 2008-01-21 12:40:56) więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  od dnia: 2010-06-25 12:05:28 więcej>>
 • odsłon:
  1547 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności po rozstrzygnięciu odwołania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  od dnia: 2010-07-22 15:10:10 więcej>>
 • odsłon:
  1122 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wyrokiem KIO 881_11 z dnia 9 maja 2011 r. - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  od dnia: 2011-06-15 15:09:50 więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia postanowieniem KIO 1012 11 z dnia 24.05.2011 r. oraz udzielonej odpowiedzi na odwołanie - Bud. kanal. sanit. w m. Szemrowice i Warłów z tranzytem ściek. do oczyszcz. w Dobrodzieniu
  od dnia: 2011-06-17 15:09:03 więcej>>
 • odsłon:
  1478 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki
  od dnia: 2011-02-21 14:45:33 więcej>>
 • odsłon:
  1275 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy
  od dnia: 2010-08-30 14:40:49 więcej>>
 • odsłon:
  1292 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszyj oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484194, 483194 km. 1 obręb Myślina
  od dnia: 2010-01-14 15:22:31 więcej>>
 • odsłon:
  1395 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU II POSTĘPOWANIA - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-05-23 15:11:29 (usunięta: 2009-06-23 10:39:27) więcej>>
 • odsłon:
  380 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - budowa drogi dojazdowej do pól w Bzinicy Starej i w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2008-06-23 10:51:16 (usunięta: 2009-06-23 10:39:37) więcej>>
 • odsłon:
  345 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - budowa publicznego szaletu przy ul. Solnej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-03-05 12:29:58 (usunięta: 2009-06-23 10:38:29) więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - modernizacja ul.Topolowej w Dobrodzieniu, ul.Górnej w Rzędowicach oraz ul.Lipowej w Malichowie
  od dnia: 2008-08-06 10:29:07 (usunięta: 2009-06-23 10:40:40) więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przebudowa linii elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe na istniejącej linii energetycznej w Bąkach, Bzinicy Starej, Główczycach i Malichowie
  od dnia: 2007-11-05 15:11:55 (usunięta: 2009-06-23 10:38:00) więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - remont istniejącego chodnika ul. Cmentarna w Dobrodzieniu o długości 543 mb
  od dnia: 2008-06-19 14:15:04 (usunięta: 2009-06-23 10:39:33) więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-03-31 11:28:55 (usunięta: 2009-06-23 10:38:41) więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-01-21 12:35:59 (usunięta: 2009-06-23 10:38:11) więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  od dnia: 2008-03-25 11:43:45 (usunięta: 2009-06-23 10:38:37) więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi dojazdowej do pól w Kolejce
  od dnia: 2008-09-18 12:50:55 (usunięta: 2009-06-23 10:41:23) więcej>>
 • odsłon:
  273 
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień
  od dnia: 2008-10-15 14:54:13 (usunięta: 2009-06-23 10:41:26) więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę części pomieszczeń piwnicznych na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-09-18 12:48:19 (usunięta: 2009-06-23 10:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Uczeń na wsi
  od dnia: 2008-09-15 12:57:50 (usunięta: 2009-06-23 10:41:17) więcej>>
 • odsłon:
  238 
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PO ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU - budowa drogi dojazdowej do pól w Bzinicy Starej i w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2008-07-18 14:31:59 (usunięta: 2009-06-23 10:40:34) więcej>>
 • odsłon:
  343 
 • ZGKiM ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM w Dobrodzieniu
  od dnia: 2009-05-11 10:41:56 więcej>>
 • odsłon:
  1424 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Szemrowicach
  od dnia: 2004-09-09 16:31:32 (usunięta: 2004-12-08 08:02:18) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-04-26 10:10:25 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-04-26 10:15:05 więcej>>
 • odsłon:
  958 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Bzinicy Nowej przy ul. Spółdzielczej 19
  od dnia: 2009-06-23 10:40:18 więcej>>
 • odsłon:
  1955 
 • I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-04-26 10:13:32 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3
  od dnia: 2010-07-06 12:41:52 więcej>>
 • odsłon:
  847 
 • Lokal mieszkalny nr 2, stanowiący część składową budynku położonego w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-09-27 11:28:02 (usunięta: 2007-02-15 11:43:39) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Lokal mieszkalny nr31, stanowiący część składową budynku położonego w Pludrach
  od dnia: 2006-09-27 11:34:26 (usunięta: 2007-02-15 11:43:51) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, rolne, położone w Warłowie
  od dnia: 2005-11-17 12:23:26 (usunięta: 2006-01-17 12:20:41) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-09-27 11:26:00 (usunięta: 2007-02-15 11:43:36) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-12-23 13:10:50 (usunięta: 2006-01-17 12:20:47) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-11-22 10:28:04 (usunięta: 2006-01-17 12:20:53) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-11-22 10:26:32 (usunięta: 2006-01-17 12:20:57) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-11-21 14:32:39 (usunięta: 2006-01-17 12:21:03) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-06-07 14:45:08 (usunięta: 2006-01-17 12:21:09) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-04-28 12:02:59 (usunięta: 2005-06-02 16:17:14) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-04-28 12:01:28 (usunięta: 2005-06-02 16:17:09) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-04-28 11:59:41 (usunięta: 2005-06-02 16:17:04) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-11-19 08:57:22 (usunięta: 2004-12-08 08:02:51) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-10-22 14:06:52 (usunięta: 2004-12-08 08:03:46) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-10-04 15:26:03 (usunięta: 2004-12-08 08:03:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-09-09 16:27:28 (usunięta: 2004-12-08 08:04:09) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2004-05-20 15:44:14 (usunięta: 2004-10-05 13:49:57) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-05-20 15:42:08 (usunięta: 2004-10-05 13:49:53) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-05-20 15:39:52 (usunięta: 2004-10-05 13:49:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2006-09-27 11:23:35 (usunięta: 2007-02-15 11:42:06) więcej>>
 • odsłon:
  126 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bzinicy Starej
  od dnia: 2004-09-14 08:20:37 (usunięta: 2004-12-08 08:04:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bzinicy Starej
  od dnia: 2004-09-09 16:16:42 (usunięta: 2004-12-08 08:04:45) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-06-26 12:44:08 (usunięta: 2007-02-15 11:44:11) więcej>>
 • odsłon:
  117 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-03-10 16:23:42 (usunięta: 2005-06-02 16:16:59) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-02-02 11:35:21 (usunięta: 2005-06-02 16:16:55) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-01-21 09:11:22 (usunięta: 2005-06-02 16:16:50) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-01-19 13:18:40 (usunięta: 2005-06-02 16:16:45) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-01-19 13:13:08 (usunięta: 2005-06-02 16:16:39) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-09-10 08:39:58 (usunięta: 2004-12-08 08:05:06) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Myślinie
  od dnia: 2004-09-09 16:35:12 (usunięta: 2004-12-08 08:05:49) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Szemrowicach
  od dnia: 2004-10-22 14:08:30 (usunięta: 2004-12-08 08:06:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-11-19 08:55:06 (usunięta: 2005-06-02 16:16:31) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-10-24 14:12:53 (usunięta: 2006-01-17 12:21:14) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-08-11 14:20:16 (usunięta: 2004-09-09 15:56:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu, ul. Gładysza/Opolska
  od dnia: 2005-10-07 12:32:19 (usunięta: 2006-01-17 12:21:20) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu.
  od dnia: 2005-06-02 14:18:03 (usunięta: 2006-01-17 12:21:25) więcej>>
 • odsłon:
  68 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Myślinie przy ulicy Opolskiej
  od dnia: 2004-04-21 11:30:48 (usunięta: 2004-10-05 13:49:25) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Szemrowicach
  od dnia: 2004-08-11 14:14:58 (usunięta: 2004-09-09 15:55:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Szemrowicach
  od dnia: 2004-08-11 14:13:28 (usunięta: 2004-09-09 15:54:58) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Warłowie
  od dnia: 2004-09-30 11:03:49 (usunięta: 2004-12-08 08:06:47) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna , położona w Myślinie
  od dnia: 2005-11-30 08:35:22 (usunięta: 2006-01-17 12:21:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna położona w Rzędowicach
  od dnia: 2005-11-17 12:20:25 (usunięta: 2006-01-17 12:21:37) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna położona w Warłowie
  od dnia: 2006-09-27 11:29:43 (usunięta: 2007-02-15 11:43:44) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-11-30 08:33:50 (usunięta: 2006-01-17 12:21:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2005-01-19 13:21:57 (usunięta: 2005-02-28 14:43:55) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-08-11 14:22:00 (usunięta: 2004-09-09 15:57:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2004-08-11 14:11:06 (usunięta: 2004-09-09 15:57:21) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Dobrodzieniu.
  od dnia: 2005-10-26 14:36:43 (usunięta: 2006-01-17 12:21:49) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Makowczycach
  od dnia: 2005-10-07 12:30:22 (usunięta: 2006-01-17 12:21:56) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Myślinie
  od dnia: 2005-10-24 14:14:48 (usunięta: 2006-01-17 12:22:03) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Warłowie
  od dnia: 2005-03-10 16:27:28 (usunięta: 2005-06-02 16:15:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Warłowie
  od dnia: 2005-01-19 13:20:18 (usunięta: 2005-02-28 14:45:15) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna, położona w Warłowie
  od dnia: 2005-01-19 13:17:00 (usunięta: 2005-06-02 16:14:19) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona w Błachowie
  od dnia: 2006-02-22 13:04:14 (usunięta: 2007-02-15 11:44:15) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona w Błachowie.
  od dnia: 2007-03-15 13:50:50 (usunięta: 2008-07-18 11:44:08) więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana ( zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), położona w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2004-09-09 16:21:03 (usunięta: 2004-12-08 08:07:09) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana ( zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), położona w Bzionkowie
  od dnia: 2004-09-09 16:24:53 (usunięta: 2004-12-08 08:07:20) więcej>>
 • odsłon:
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położona w Bzinicy Starej
  od dnia: 2004-04-21 11:28:22 (usunięta: 2004-10-05 13:48:54) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Szemrowicach
  od dnia: 2006-10-04 13:08:27 (usunięta: 2007-02-15 11:42:10) więcej>>
 • odsłon:
  69 
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Szemrowicach przy ulicy Wąskiej
  od dnia: 2006-10-04 13:06:42 (usunięta: 2007-02-15 11:42:14) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Szemrowicach przy ulicy Wąskiej 1
  od dnia: 2006-12-06 13:31:56 (usunięta: 2007-02-15 11:42:22) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Nieruchomość zabudowana, położona w Bzinicy Nowej ul. Spółdzielcza nr 4
  od dnia: 2006-09-27 11:32:36 (usunięta: 2007-02-15 11:43:48) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • O g ł o s z e n i e
  od dnia: 2004-06-03 14:12:00 (usunięta: 2004-10-05 13:48:10) więcej>>
 • odsłon:
 • Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3
  od dnia: 2010-07-20 14:02:02 więcej>>
 • odsłon:
  963 
 • Ogloszenie o przetargu na dzierzawy
  od dnia: 2010-02-25 15:29:40 więcej>>
 • odsłon:
  979 
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu I ustnego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej
  od dnia: 2008-09-03 13:50:43 więcej>>
 • odsłon:
  1787 
 • P R O T O K Ó Ł z przetargu pierwszego, ustnego, przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2005r
  od dnia: 2006-01-03 12:35:59 (usunięta: 2007-02-15 11:43:55) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • P R O T O K Ó Ł z przetargu ustnego, pierwszego przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2005r
  od dnia: 2006-01-03 12:37:41 (usunięta: 2007-02-15 11:43:59) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • P R O T O K Ó Ł z przetargu ustnego, pierwszego przeprowadzonego w dniu 20 grudnia 2005r
  od dnia: 2006-01-17 12:15:50 (usunięta: 2007-02-15 11:44:04) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • P R O T O K Ó Ł z przetargu ustnego, pierwszego przeprowadzonego w dniu 20 grudnia 2005r
  od dnia: 2006-01-03 12:39:42 (usunięta: 2007-02-15 11:44:07) więcej>>
 • odsłon:
  84 
 • Program z przetargu przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-12-21 15:11:14 (usunięta: 2005-06-02 16:12:23) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Protokól z przetargu przeprowadzonego w dniu 03 sierpnia 2005r
  od dnia: 2005-08-04 13:06:23 (usunięta: 2006-01-17 12:22:09) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  od dnia: 2006-10-18 19:44:18 (usunięta: 2007-02-15 11:42:26) więcej>>
 • odsłon:
  73 
 • PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, sporządzony w dniu 27 września 2006
  od dnia: 2006-10-04 13:22:15 (usunięta: 2007-02-15 11:42:29) więcej>>
 • odsłon:
  70 
 • PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, gruntowej, w drodze rokowań
  od dnia: 2006-01-26 13:03:26 (usunięta: 2007-02-15 11:44:19) więcej>>
 • odsłon:
  105 
 • PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, sporządzony w dniu 21 marca 2006r
  od dnia: 2006-05-16 13:29:22 (usunięta: 2007-02-15 11:44:23) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • Protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, spisany w dniu 22 listopada 2006r.
  od dnia: 2007-01-17 11:56:48 (usunięta: 2007-02-15 11:42:34) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Protokół z I przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
  od dnia: 2008-06-26 13:42:32 (usunięta: 2008-07-18 11:49:02) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Protokół z postępowania przetargowego
  od dnia: 2006-11-14 15:03:23 (usunięta: 2007-02-15 11:42:38) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 03 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-12-08 08:11:56 (usunięta: 2005-06-02 16:12:18) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 03 grudnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-12-08 08:13:50 (usunięta: 2005-06-02 16:12:12) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2006 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-01-17 12:26:34 (usunięta: 2007-02-15 11:44:26) więcej>>
 • odsłon:
  56 
 • PROTOKÓŁ z przetargu przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-01-26 12:58:04 (usunięta: 2007-02-15 11:44:29) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2007-03-01 14:17:50 (usunięta: 2008-07-18 11:44:00) więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2007r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2007-03-01 14:15:20 (usunięta: 2008-07-18 11:43:55) więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2007r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2007-03-01 14:13:36 (usunięta: 2008-07-18 11:43:48) więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 14 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2007-08-20 09:36:48 (usunięta: 2008-07-18 11:46:02) więcej>>
 • odsłon:
  344 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.
  od dnia: 2008-04-17 15:38:27 (usunięta: 2008-07-18 11:47:52) więcej>>
 • odsłon:
  151 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.
  od dnia: 2008-04-17 15:36:38 (usunięta: 2008-07-18 11:47:46) więcej>>
 • odsłon:
  174 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 15 października 2004r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-22 14:10:44 (usunięta: 2004-12-08 08:07:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 18.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomosci rolnej położonej w Warłowie
  od dnia: 2008-03-25 11:17:04 (usunięta: 2008-07-18 11:47:35) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2004 roku
  od dnia: 2004-03-10 14:59:07 (usunięta: 2004-04-02 10:16:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2004 roku
  od dnia: 2004-03-10 14:52:10 (usunięta: 2004-04-02 10:17:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 20.11.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
  od dnia: 2007-11-23 09:15:30 (usunięta: 2008-07-18 11:46:53) więcej>>
 • odsłon:
  240 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-12-21 15:09:16 (usunięta: 2005-06-02 16:12:05) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warłowie
  od dnia: 2007-08-31 14:38:28 (usunięta: 2008-07-18 11:46:07) więcej>>
 • odsłon:
  298 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie wydzierzawienia nieruchomości polożonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-08-31 14:40:24 (usunięta: 2008-07-18 11:46:13) więcej>>
 • odsłon:
  197 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie wydzierzawienia nieruchomości położonej w Bzinicy Starej
  od dnia: 2007-08-31 14:41:58 (usunięta: 2008-07-18 11:46:17) więcej>>
 • odsłon:
  196 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości polożonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-08-31 15:04:41 (usunięta: 2008-07-18 11:46:22) więcej>>
 • odsłon:
  234 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2007-08-31 15:05:56 (usunięta: 2008-07-18 11:46:27) więcej>>
 • odsłon:
  205 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 21.08.2007r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Bzinicy Starej
  od dnia: 2007-08-31 15:07:45 (usunięta: 2008-07-18 11:46:32) więcej>>
 • odsłon:
  331 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-02-28 14:52:10 (usunięta: 2005-06-02 16:14:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-02-28 14:59:07 (usunięta: 2005-06-02 16:14:06) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-02-28 14:57:27 (usunięta: 2005-06-02 16:14:01) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-02-28 14:55:44 (usunięta: 2005-06-02 16:13:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-02-28 14:54:00 (usunięta: 2005-06-02 16:13:49) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 23 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:41:07 (usunięta: 2004-12-08 08:08:42) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 23 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:28:01 (usunięta: 2004-12-08 08:08:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:29:48 (usunięta: 2004-12-08 08:08:57) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:38:38 (usunięta: 2004-12-08 08:09:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:35:55 (usunięta: 2004-12-08 08:09:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:31:40 (usunięta: 2004-12-08 08:09:18) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Pludrach
  od dnia: 2008-06-26 13:43:52 (usunięta: 2008-07-18 11:48:55) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
  od dnia: 2008-06-26 13:49:59 (usunięta: 2008-07-18 11:48:51) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w D-niu
  od dnia: 2008-06-26 13:45:06 (usunięta: 2008-07-18 11:48:46) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-26 13:47:27 (usunięta: 2008-07-18 11:48:42) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Klekotnej
  od dnia: 2008-06-26 13:48:44 (usunięta: 2008-07-18 11:48:38) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 24.06.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-26 13:51:17 (usunięta: 2008-07-18 11:48:34) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy
  od dnia: 2004-04-02 11:24:31 (usunięta: 2004-10-05 13:47:48) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 26 marca 2004 r. sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-04-02 11:44:44 (usunięta: 2004-10-05 13:47:44) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2004 roku
  od dnia: 2004-03-10 14:57:02 (usunięta: 2004-04-02 10:20:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2004 roku
  od dnia: 2004-03-10 14:54:52 (usunięta: 2004-04-02 10:21:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2004 roku
  od dnia: 2004-03-10 14:53:33 (usunięta: 2004-04-02 10:23:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 maja 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-06-02 16:21:13 (usunięta: 2006-01-17 12:22:15) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 maja 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2005-06-02 16:19:46 (usunięta: 2006-01-17 12:22:19) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 maja 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomoœci stanowišcych własnoœć gminy
  od dnia: 2005-06-02 16:22:45 (usunięta: 2006-01-17 12:22:24) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2004
  od dnia: 2004-01-30 10:50:20 (usunięta: 2004-04-02 10:23:46) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-10-05 14:33:30 (usunięta: 2004-12-08 08:09:24) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-09-09 16:43:34 (usunięta: 2004-10-05 13:47:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-09-09 16:41:54 (usunięta: 2004-10-05 13:47:35) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-09-09 16:40:12 (usunięta: 2004-10-05 13:47:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-09-09 16:47:00 (usunięta: 2004-10-05 13:47:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2004-09-09 16:45:20 (usunięta: 2004-10-05 13:47:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 5.08.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej polożonej w Warłowie.
  od dnia: 2008-08-06 09:08:28 (usunięta: 2008-10-14 13:38:00) więcej>>
 • odsłon:
  96 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2006
  od dnia: 2006-11-14 15:04:56 (usunięta: 2007-02-15 11:42:42) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 8.07.08r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-07-18 11:43:18 (usunięta: 2008-10-14 13:37:55) więcej>>
 • odsłon:
  265 
 • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 9.09.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-09-11 14:41:02 więcej>>
 • odsłon:
  1697 
 • Protokół z przetargu ustnego, drugiego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-12-19 13:01:33 (usunięta: 2007-02-15 11:42:45) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • PROTOKÓŁ z przetargu ustnego, drugiego przeprowadzonego w dniu 24 stycznia 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-01-26 13:00:20 (usunięta: 2007-02-15 11:44:33) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • PROTOKÓŁ z przetargu ustnego, drugiego, przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-05-05 12:24:42 (usunięta: 2007-02-15 11:44:36) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • Protokół z przetargu ustnego, pierwszego, przeprowadzonego w dniu 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2007-05-11 14:10:02 (usunięta: 2008-07-18 11:44:51) więcej>>
 • odsłon:
  310 
 • Protokół z przetargu ustnego, pierwszego, przeprowadzonego w dniu 24 marca 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy
  od dnia: 2006-03-28 11:25:30 (usunięta: 2007-02-15 11:44:40) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • Protokół z przetargu z dnia 11.03.2008r. s sprawie sprzedazy nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego
  od dnia: 2008-03-18 11:15:41 (usunięta: 2008-07-18 11:47:26) więcej>>
 • odsłon:
  205 
 • Protokół z przetergu przeprowadzonego w dniu 6.11.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości polożonej w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego
  od dnia: 2007-11-07 12:04:21 (usunięta: 2008-07-18 11:46:47) więcej>>
 • odsłon:
  335 
 • Protokół z przetragu przeprowadzonego w dniu 18.03.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci rolnej położonej w Warłowie stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-03-25 11:19:01 (usunięta: 2008-07-18 11:47:41) więcej>>
 • odsłon:
  129 
 • PROTOKÓŁ z rokowań - 3 listopada 2005
  od dnia: 2005-11-16 12:28:43 (usunięta: 2006-01-17 12:22:30) więcej>>
 • odsłon:
 • PROTOKÓŁ z rokowań dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu, których właścicielem jest Gmina Dobrodzień
  od dnia: 2006-10-04 13:20:35 (usunięta: 2007-02-15 11:42:49) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Protokół z rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej, której właścicielem jest Gmina Dobrodzień
  od dnia: 2006-12-19 13:03:42 (usunięta: 2007-02-15 11:42:55) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Przetarg - lokal mieszkalny nr 2, stanowiący część składową budynku położonego w Dobrodzieniu ul. Plac Wolności 8
  od dnia: 2006-11-16 10:51:59 (usunięta: 2007-02-15 11:43:01) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Przetarg - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu
  od dnia: 2006-11-16 10:49:25 (usunięta: 2007-02-15 11:43:06) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • przetarg - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2006-11-16 10:48:17 (usunięta: 2007-02-15 11:43:09) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Przetarg - Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Dobrodzieniu.
  od dnia: 2006-11-27 10:14:37 (usunięta: 2007-02-15 11:43:13) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Przetarg - Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Szemrowicach przy ulicy Wąskiej 1.
  od dnia: 2006-12-19 12:59:45 (usunięta: 2007-02-15 11:43:16) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Przetarg dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień (obręb Pludry)
  od dnia: 2004-03-10 14:45:40 (usunięta: 2004-04-02 10:27:28) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień (obręb Warłów)
  od dnia: 2004-03-10 14:43:41 (usunięta: 2004-04-02 10:27:59) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień (obręb Dobrodzień)
  od dnia: 2004-03-10 14:49:24 (usunięta: 2004-04-02 10:28:24) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczacy dzierżawny nieruchomosci rolnej położonej w Dobrodzieniu stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:29:02 (usunięta: 2008-07-18 11:47:56) więcej>>
 • odsłon:
  64 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej
  od dnia: 2008-10-14 13:40:43 więcej>>
 • odsłon:
  1722 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotycząc wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:30:44 (usunięta: 2008-07-18 11:48:30) więcej>>
 • odsłon:
  208 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący dzierżawny nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:32:07 (usunięta: 2008-07-18 11:48:25) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:02:04 (usunięta: 2008-07-18 11:45:23) więcej>>
 • odsłon:
  194 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący sprzedazy nieruchomości rolnej położonej w Pludrach stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:40:23 (usunięta: 2008-07-18 11:48:21) więcej>>
 • odsłon:
  77 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrodzieniu przy ul.Szemrowickiej.
  od dnia: 2008-08-06 09:22:14 (usunięta: 2008-10-14 13:38:05) więcej>>
 • odsłon:
  158 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierzawienia nieruchomosci rolnych położonych w Dobrodzieniu stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:41:58 (usunięta: 2008-07-18 11:48:16) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomosci rolnej położonej w Bzinicy Nowej
  od dnia: 2008-10-14 13:42:13 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
 • Przetarg i ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-10-14 13:43:43 więcej>>
 • odsłon:
  1332 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu przy ul.Wojska Polskiego
  od dnia: 2008-08-06 09:28:29 (usunięta: 2008-10-14 13:38:10) więcej>>
 • odsłon:
  195 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:43:24 (usunięta: 2008-07-18 11:48:11) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Klekotnej stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:44:52 (usunięta: 2008-07-18 11:48:06) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawinia nieruchomości rolnej położonej w Dobrodzieniu stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-06-02 09:46:10 (usunięta: 2008-07-18 11:48:01) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Przetarg I ustny nieograniczony, dotyczący dzierżawy nieruchomosci rolnej polożonej w Dobrodzieniu stanowiacej własnosć Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-03-17 09:07:29 (usunięta: 2008-07-18 11:47:12) więcej>>
 • odsłon:
  308 
 • Przetarg I ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-05-23 12:45:01 (usunięta: 2008-07-18 11:44:57) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony dotyczacy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:05:56 (usunięta: 2008-07-18 11:45:30) więcej>>
 • odsłon:
  181 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony dotyczacy sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-02-08 11:19:11 (usunięta: 2008-07-18 11:47:07) więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:07:32 (usunięta: 2008-07-18 11:45:38) więcej>>
 • odsłon:
  192 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Rzędowicach stanowiacej własnosć gminy dobrodzień
  od dnia: 2008-03-17 09:08:55 (usunięta: 2008-07-18 11:47:20) więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:10:17 (usunięta: 2008-07-18 11:45:43) więcej>>
 • odsłon:
  330 
 • Przetarg I ustny, nieograniczony, puliczny dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiacej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:12:03 (usunięta: 2008-07-18 11:45:49) więcej>>
 • odsłon:
  225 
 • Przetarg I ustny, nieorganiczon, dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2008-02-08 11:17:29 (usunięta: 2008-07-18 11:47:03) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Przetarg I ustny, nieorganiczon, dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-16 15:14:06 (usunięta: 2008-07-18 11:45:57) więcej>>
 • odsłon:
  287 
 • Przetarg I, ustny, nieograniczony dotyczący dzierżawy nieruchomosci stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-10-16 14:06:18 (usunięta: 2008-07-18 11:46:42) więcej>>
 • odsłon:
  322 
 • Przetarg II ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-07-17 09:40:07 (usunięta: 2008-07-18 11:45:16) więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • Przetarg II ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości polozonej w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego
  od dnia: 2008-01-29 12:57:35 (usunięta: 2008-07-18 11:46:58) więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • Przetarg Iustny nieograniczonydotyczacy wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Warłowie
  od dnia: 2008-10-14 13:45:37 więcej>>
 • odsłon:
  1748 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, drugi, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-03-29 14:09:09 (usunięta: 2007-02-15 11:44:44) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-04-23 13:58:08 (usunięta: 2008-07-18 11:44:31) więcej>>
 • odsłon:
  285 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, rolnej, położonej w Warłowie
  od dnia: 2007-04-23 13:52:46 (usunięta: 2008-07-18 11:44:22) więcej>>
 • odsłon:
  247 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2007-01-17 11:49:55 (usunięta: 2007-02-15 11:43:24) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-06-05 11:51:24 (usunięta: 2007-02-15 11:44:48) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-03-10 10:27:12 (usunięta: 2004-03-10 11:00:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-03-10 10:25:31 (usunięta: 2004-03-10 10:51:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Warłowie
  od dnia: 2007-01-17 11:52:01 (usunięta: 2007-02-15 11:43:28) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2007-04-23 13:55:17 (usunięta: 2008-07-18 11:44:17) więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2006-06-05 11:49:21 (usunięta: 2007-02-15 11:41:59) więcej>>
 • odsłon:
  125 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-03-10 10:28:47 (usunięta: 2004-03-10 10:45:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-11 11:35:58 (usunięta: 2004-03-10 11:04:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-11 11:33:30 (usunięta: 2004-03-10 11:04:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-11 11:30:41 (usunięta: 2004-03-10 11:03:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-11 11:27:37 (usunięta: 2004-03-10 11:01:01) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-11 11:24:51 (usunięta: 2004-03-10 10:57:11) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-02-05 14:04:53 (usunięta: 2004-03-10 11:05:10) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna położona w Rzędowicach
  od dnia: 2007-01-17 11:54:19 (usunięta: 2007-02-15 11:43:32) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Przetarg publiczny, pierwszy, ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Dobrodzieniu ul. Wojska Polskiego
  od dnia: 2007-09-28 12:23:24 (usunięta: 2008-07-18 11:46:36) więcej>>
 • odsłon:
  339 
 • Przetrag I ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomosci rolnej polożonej w Warłowie
  od dnia: 2008-06-27 13:53:32 (usunięta: 2008-10-14 13:37:49) więcej>>
 • odsłon:
  463 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  od dnia: 2011-07-22 13:28:16 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • Konkurs ofert dotyczący wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu
  od dnia: 2008-03-03 14:59:22 więcej>>
 • odsłon:
  1403 
 • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2009
  od dnia: 2009-01-30 14:55:54 więcej>>
 • odsłon:
  1122 
 • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010
  od dnia: 2009-12-18 13:40:31 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 2008 roku w zakresie Kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku, Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  od dnia: 2008-04-07 08:43:16 więcej>>
 • odsłon:
  892 
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  od dnia: 2011-06-28 14:21:59 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  od dnia: 2011-01-05 15:16:26 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  od dnia: 2011-02-10 14:34:22 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  od dnia: 2011-01-21 13:04:58 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn.09.05.2008r
  od dnia: 2008-05-19 15:12:18 więcej>>
 • odsłon:
  782 
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  od dnia: 2010-01-28 13:49:58 więcej>>
 • odsłon:
  756 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 • Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  od dnia: 2011-05-25 15:29:43 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  od dnia: 2011-05-09 13:07:54 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  od dnia: 2011-05-09 13:16:41 więcej>>
 • odsłon:
  474 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi
 • Wykonanie cokołu o grubości 2 cm na budynku- Ratusz, w Dobrodzieniu przy Pl. Wolności 1
  od dnia: 2003-08-06 13:12:44 (usunięta: 2003-08-25 13:15:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej z przyłączami domowymi w miejscowości Warłów i przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-12-16 09:35:06 (usunięta: 2004-01-29 16:59:37) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KLEKOTNA ORAZ POMPOWNIĄ W RZĘDOWICACH
  od dnia: 2004-01-06 09:30:18 (usunięta: 2004-01-29 17:00:34) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI MALICHÓW I KOCURY
  od dnia: 2004-01-06 09:37:10 (usunięta: 2004-01-29 17:00:02) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Inspektor nadzoru inwestycyjnego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-07-22 09:29:53 (usunięta: 2003-08-25 13:16:21) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Modernizacja drogi gminnej w Turzy ul. Leśna polegająca na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego o podbudowe z kruszywa łamanego sortowanego.
  od dnia: 2003-07-01 13:38:02 (usunięta: 2003-07-24 12:39:44) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2003/2004
  od dnia: 2003-08-25 13:19:07 (usunięta: 2003-09-05 15:01:10) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2003-10-08 11:48:51 (usunięta: 2003-11-14 10:55:11) więcej>>
 • odsłon:
  67 
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  od dnia: 2003-09-18 13:06:59 (usunięta: 2003-11-14 10:55:21) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • Przetarg dotyczący dowożenia dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2003/2004
  od dnia: 2003-07-24 12:48:06 (usunięta: 2003-08-01 12:40:48) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Dobrodzień.
  od dnia: 2004-01-13 12:45:51 (usunięta: 2004-01-29 17:00:56) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2003-07-23 11:54:07 (usunięta: 2003-08-25 13:16:11) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2003-07-23 11:50:30 (usunięta: 2003-08-25 13:16:02) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2003/2004
  od dnia: 2003-08-01 12:42:48 (usunięta: 2003-08-25 13:14:44) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Pludry” o przepustowości 200 m3/d
  od dnia: 2003-11-17 12:03:43 (usunięta: 2004-01-06 09:42:20) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Przetarg nieograniczony na uzyskanie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.222.400,00 zł
  od dnia: 2003-09-26 13:44:12 (usunięta: 2003-10-08 11:30:02) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Przetarg nieograniczony na uzyskanie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.222.400,00 zł
  od dnia: 2003-09-02 14:31:53 (usunięta: 2003-09-26 13:40:41) więcej>>
 • odsłon:
  89 
 • Przetarg publiczny, nieograniczony, ustny, pierwszy, dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień
  od dnia: 2003-11-13 14:32:30 (usunięta: 2004-01-06 10:16:30) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień.
  od dnia: 2003-07-01 13:40:28 (usunięta: 2003-07-24 12:39:24) więcej>>
 • odsłon:
  18 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  od dnia: 2003-08-22 13:21:32 (usunięta: 2004-01-29 16:41:08) więcej>>
 • odsłon:
  44 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  od dnia: 2003-09-16 12:14:06 (usunięta: 2004-01-29 16:42:11) więcej>>
 • odsłon:
  17 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Obrady sesji Rady Miejskiej
 • Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-09-17 14:40:10 (usunięta: 2003-10-20 08:54:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-10-20 08:53:54 (usunięta: 2003-12-05 13:49:47) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół Nr XI/03 z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbytej w dniu 10 września 2003 roku
  od dnia: 2003-10-13 09:25:03 (usunięta: 2003-12-15 07:58:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie na sesję.
  od dnia: 2003-12-05 13:52:57 (usunięta: 2003-12-15 08:02:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-01-26 09:16:29 (usunięta: 2004-01-29 16:47:47) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
 • Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
  od dnia: 2011-07-26 14:14:16 więcej>>
 • odsłon:
  4265 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: Wybory do Sejmu i Senatu 2011
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  od dnia: 2011-10-06 12:50:53 więcej>>
 • odsłon:
  2005 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Burmistrz
 • Burmistrz
  od dnia: 2011-07-13 08:21:03 więcej>>
 • odsłon:
  2488 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Zastępca Burmistrza
 • Zastępca Burmistrza
  od dnia: 2011-07-13 08:23:11 więcej>>
 • odsłon:
  1901 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Sekretarz
 • Sekretarz
  od dnia: 2011-05-12 08:22:31 więcej>>
 • odsłon:
  1623 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Rada Miejska
 • Rada Miejska
  od dnia: 2011-05-13 09:23:15 więcej>>
 • odsłon:
  2037 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Statut gminy
 • Statut gminy
  od dnia: 2011-08-30 13:52:29 więcej>>
 • odsłon:
  1591 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Regulamin organizacyjny
 • Regulamin organizacyjny
  od dnia: 2011-05-12 10:21:06 więcej>>
 • odsłon:
  1842 
  Dział: ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  Pozycja menu: Majątek Gminy
 • Majątek Gminy
  od dnia: 2011-02-21 09:09:23 więcej>>
 • odsłon:
  1757 
  Dział: ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  Pozycja menu: Zasady i tryb działania władzy publicznej
 • Zasady i tryb działania władzy publicznej
  od dnia: 2011-07-13 08:24:06 więcej>>
 • odsłon:
  1221 
  Dział: ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  Pozycja menu: Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  od dnia: 2004-01-29 17:18:20 więcej>>
 • odsłon:
  2982 
  Dział: ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  Pozycja menu: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • DODATKI MIESZKANIOWE
  od dnia: 2005-01-24 14:01:43 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • DOWODY OSOBISTE
  od dnia: 2010-10-11 10:52:00 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2004-01-29 17:21:01 więcej>>
 • odsłon:
  753 
 • EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-01-29 17:21:57 więcej>>
 • odsłon:
  951 
 • INFORMACJE OGÓLNE
  od dnia: 2004-01-29 17:22:40 więcej>>
 • odsłon:
  798 
 • PASZPORTY
  od dnia: 2004-01-29 17:23:19 (usunięta: 2006-11-21 10:32:42) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  od dnia: 2006-02-10 10:09:50 więcej>>
 • odsłon:
  2349 
 • PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2004-01-29 17:27:04 więcej>>
 • odsłon:
  1024 
 • PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO
  od dnia: 2005-01-24 14:18:46 więcej>>
 • odsłon:
  1057 
 • WYMELDOWANIE
  od dnia: 2011-07-13 12:51:15 więcej>>
 • odsłon:
  305 
 • ZAŁATWIANIE SPRAW W USC ORAZ DOKUMENTY STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2010-02-02 14:12:04 więcej>>
 • odsłon:
  685 
 • ZAMELDOWANIE
  od dnia: 2011-07-13 12:52:06 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  od dnia: 2004-01-29 17:30:30 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  od dnia: 2005-01-24 14:00:38 więcej>>
 • odsłon:
  988 
 • ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  od dnia: 2004-01-29 17:32:20 więcej>>
 • odsłon:
  947 
  Dział: ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  Pozycja menu: Karty usług
 • KARTY USŁUG
  od dnia: 2011-08-23 14:45:01 więcej>>
 • odsłon:
  3166 
  Dział: ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  Pozycja menu: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
 • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
  od dnia: 2011-07-11 11:39:55 więcej>>
 • odsłon:
  1382 
  Dział: POLITYKA WEW. I ZAGR.
  Pozycja menu: Zamierzenia i działania władzy publicznej
 • Plany Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-04-07 08:40:23 więcej>>
 • odsłon:
  1483 
 • Plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-01-30 09:12:47 (usunięta: 2004-01-30 09:17:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Program Gospodarki Odpadami
  od dnia: 2004-01-30 09:28:54 więcej>>
 • odsłon:
  905 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobrodzień na rok 2004
  od dnia: 2004-01-30 09:24:49 (usunięta: 2005-01-14 13:35:32) więcej>>
 • odsłon:
  17 
  Dział: POLITYKA WEW. I ZAGR.
  Pozycja menu: Projekty aktów normatywnych
 • Porządek Obrad Komisji Stałych Rady Miejskiej
  od dnia: 2011-09-28 10:52:21 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2011-09-22 07:56:42 więcej>>
 • odsłon:
  567 
  Dział: POLITYKA WEW. I ZAGR.
  Pozycja menu: Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 • Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
  od dnia: 2011-01-14 10:45:59 więcej>>
 • odsłon:
  1606 
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2004-01-30 09:59:54 (usunięta: 2004-03-19 09:10:23) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: POLITYKA WEW. I ZAGR.
  Pozycja menu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2011-05-26 13:18:30 więcej>>
 • odsłon:
  1887 
  Dział: POLITYKA WEW. I ZAGR.
  Pozycja menu: Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
 • Plan Odnowy Miasta Dobrodzień na lata 2010-2017
  od dnia: 2011-02-02 09:11:45 więcej>>
 • odsłon:
  1998 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 • Badanie uchwał
  od dnia: 2012-12-14 14:58:08 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2003 - 2005
  od dnia: 2006-03-08 11:18:38 więcej>>
 • odsłon:
  1011 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2006
  od dnia: 2007-02-21 08:13:30 więcej>>
 • odsłon:
  933 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2007
  od dnia: 2008-03-18 11:22:25 więcej>>
 • odsłon:
  942 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2008
  od dnia: 2009-02-27 12:36:31 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2009
  od dnia: 2010-02-24 14:49:16 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2010
  od dnia: 2011-01-26 14:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2011
  od dnia: 2011-09-30 15:02:09 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2006
  od dnia: 2007-02-14 14:22:51 więcej>>
 • odsłon:
  1029 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2007
  od dnia: 2008-03-12 11:17:25 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2008
  od dnia: 2009-04-22 14:18:40 więcej>>
 • odsłon:
  673 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2009
  od dnia: 2010-02-19 11:49:58 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2010
  od dnia: 2011-03-11 15:13:19 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2011
  od dnia: 2011-09-30 15:00:37 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej 2003 - 2005
  od dnia: 2006-04-10 11:06:53 więcej>>
 • odsłon:
  968 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2004 - 2005
  od dnia: 2006-02-07 13:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  1373 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2006
  od dnia: 2007-01-04 15:08:43 więcej>>
 • odsłon:
  1264 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2007
  od dnia: 2008-01-07 11:21:06 więcej>>
 • odsłon:
  1099 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2008
  od dnia: 2009-01-08 13:11:43 więcej>>
 • odsłon:
  1574 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2009
  od dnia: 2010-01-06 14:16:00 więcej>>
 • odsłon:
  923 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2010
  od dnia: 2011-01-10 13:46:30 więcej>>
 • odsłon:
  1375 
 • Uchwały Rady Miejskiej 2011
  od dnia: 2011-10-04 11:38:36 więcej>>
 • odsłon:
  1110 
 • Zarządzenia Burmistrza 2004-2005
  od dnia: 2006-02-10 10:36:22 więcej>>
 • odsłon:
  1135 
 • Zarządzenia Burmistrza 2006
  od dnia: 2007-03-05 13:16:59 więcej>>
 • odsłon:
  964 
 • Zarządzenia Burmistrza 2007
  od dnia: 2011-07-07 13:21:45 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Zarządzenia Burmistrza 2008
  od dnia: 2011-11-16 14:07:31 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • Zarządzenia Burmistrza 2009
  od dnia: 2012-12-17 14:27:19 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • Zarządzenia Burmistrza 2010
  od dnia: 2011-09-07 11:14:22 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • Zarządzenia Burmistrza 2011
  od dnia: 2011-10-04 11:40:34 więcej>>
 • odsłon:
  803 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2011
 • Budżet gminy 2011
  od dnia: 2011-02-18 11:57:50 więcej>>
 • odsłon:
  2214 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2010
 • Budżet gminy 2010
  od dnia: 2010-01-05 12:19:33 więcej>>
 • odsłon:
  2377 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2009
 • Budżet gminy 2009
  od dnia: 2013-04-08 13:53:16 więcej>>
 • odsłon:
  1458 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2008
 • Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za I pólrocze 2008r..doc
  od dnia: 2009-01-08 13:12:40 więcej>>
 • odsłon:
  2256 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2007
 • Budżet gminy 2007
  od dnia: 2008-05-09 12:24:46 więcej>>
 • odsłon:
  2628 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Budżet gminy 2006
 • Budżet gminy 2006
  od dnia: 2006-11-29 13:14:39 więcej>>
 • odsłon:
  1237 
 • Sprawozdania z wykonania budżetu
  od dnia: 2007-05-30 13:51:48 więcej>>
 • odsłon:
  1151 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Dokumentacja z przebiegu kontroli
 • Kontrola wewnętrzna
  od dnia: 2004-01-30 10:35:58 więcej>>
 • odsłon:
  1134 
 • Kontrola zewnętrzna
  od dnia: 2004-01-30 10:37:45 więcej>>
 • odsłon:
  1136 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 • Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
  od dnia: 2004-01-30 10:39:58 więcej>>
 • odsłon:
  2928 
  Dział: DANE PUBLICZNE
  Pozycja menu: Informacja o stanie samorządu
 • Informacja o stanie samorządu
  od dnia: 2011-09-22 07:55:13 więcej>>
 • odsłon:
  1782 
 • Informacja o stanie samorządu
  od dnia: 2004-03-08 08:23:12 (usunięta: 2004-03-08 08:28:58) więcej>>
 • odsłon:
  179 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji
  od dnia: 2007-02-20 12:48:48 więcej>>
 • odsłon:
  1317 
 • Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  od dnia: 2011-01-18 09:06:14 więcej>>
 • odsłon:
  632 
 • Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji
  od dnia: 2006-09-13 10:25:50 więcej>>
 • odsłon:
  988 
 • Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010
  od dnia: 2010-10-01 12:04:38 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
  od dnia: 2005-05-16 09:04:44 (usunięta: 2005-05-16 14:49:33) więcej>>
 • odsłon:
 • Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  od dnia: 2005-11-07 11:32:50 więcej>>
 • odsłon:
  1443 
 • Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  od dnia: 2006-11-08 09:03:45 więcej>>
 • odsłon:
  1307 
 • Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  od dnia: 2007-05-24 15:32:57 więcej>>
 • odsłon:
  1225 
 • Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  od dnia: 2008-12-01 08:29:37 więcej>>
 • odsłon:
  1025 
 • Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  od dnia: 2009-07-30 11:16:39 więcej>>
 • odsłon:
  893 
 • Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  od dnia: 2010-06-09 09:39:54 więcej>>
 • odsłon:
  1138 
 • Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  od dnia: 2011-09-14 14:07:38 więcej>>
 • odsłon:
  649 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  od dnia: 2011-01-18 09:14:08 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem kadencji
  od dnia: 2008-10-31 15:00:32 więcej>>
 • odsłon:
  724 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010
  od dnia: 2010-10-01 12:10:32 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2004 rok
  od dnia: 2007-04-11 09:21:27 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2005 rok
  od dnia: 2007-04-11 09:26:29 więcej>>
 • odsłon:
  1078 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2006 rok
  od dnia: 2007-05-24 15:33:43 więcej>>
 • odsłon:
  1019 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2007 rok
  od dnia: 2008-12-01 09:36:30 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2008 rok
  od dnia: 2009-07-30 11:15:37 więcej>>
 • odsłon:
  713 
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2009 rok
  od dnia: 2010-06-09 10:33:46 więcej>>
 • odsłon:
  709 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Burmistrz i Sekretarz
 • Burmistrz i Sekretarz
  od dnia: 2003-09-16 12:03:11 (usunięta: 2004-01-29 16:49:44) więcej>>
 • odsłon:
  67 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Skład Rady Miejskiej
 • Skład Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-08-22 13:15:04 (usunięta: 2004-01-29 16:49:25) więcej>>
 • odsłon:
  36 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Komisje Rady Miejskiej
 • Komisje Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-08-22 13:16:36 (usunięta: 2004-01-29 16:49:08) więcej>>
 • odsłon:
  19 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Refertay i stanowiska
 • Referaty i stanowiska
  od dnia: 2003-08-20 13:52:07 (usunięta: 2004-01-29 16:48:46) więcej>>
 • odsłon:
  52 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej
 • Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002-2006
  od dnia: 2004-01-21 12:25:35 (usunięta: 2004-01-30 10:53:43) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza
 • Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia
  od dnia: 2004-01-26 14:31:36 (usunięta: 2004-01-30 10:54:14) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły
 • PROTOKÓŁ NR XII z 27 października 2003r.
  od dnia: 2003-11-24 11:59:41 (usunięta: 2004-01-30 10:55:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół z posiedzenia Komisji GKiM... z dnia 7 stycznia 2004 roku
  od dnia: 2004-01-26 12:41:27 (usunięta: 2004-01-30 10:54:38) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Statut miasta i gminy
 • Statut Gminy Dobrodzień
  od dnia: 2003-07-01 14:31:50 (usunięta: 2004-01-29 17:35:28) więcej>>
 • odsłon:
  51 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Regulamin organizacyjny
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W DOBRODZIENIU
  od dnia: 2003-07-01 14:33:52 (usunięta: 2004-01-29 17:35:54) więcej>>
 • odsłon:
  28 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Budżet 2003
 • BUDŻET 2003
  od dnia: 2003-10-30 13:33:08 (usunięta: 2004-01-30 10:56:06) więcej>>
 • odsłon:
  13 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe
  od dnia: 2003-11-24 15:26:30 (usunięta: 2004-06-21 13:24:33) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • Oświadczenia majątkowe
  od dnia: 2003-07-01 14:38:30 (usunięta: 2003-07-21 12:31:19) więcej>>
 • odsłon:
  40 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
  od dnia: 2003-10-23 11:28:02 (usunięta: 2004-06-21 13:24:47) więcej>>
 • odsłon:
  28 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej pracowników samorządowych
 • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej pracowników samorządowych
  od dnia: 2003-11-13 14:27:17 (usunięta: 2004-06-21 13:24:55) więcej>>
 • odsłon:
  30 
  Dział: OŚWIADCZENIA
  Pozycja menu: Podatki i opłaty
 • PODATKI I OPŁATY
  od dnia: 2003-07-01 15:30:00 (usunięta: 2004-01-30 10:57:45) więcej>>
 • odsłon:
  36 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Jednostki organizacyjne
 • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
  od dnia: 2004-01-30 14:16:11 więcej>>
 • odsłon:
  1254 
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  od dnia: 2004-01-30 14:13:03 więcej>>
 • odsłon:
  1324 
 • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
  od dnia: 2004-01-30 14:23:55 więcej>>
 • odsłon:
  1827 
 • Oddział Przedszkolny w Główczycach
  od dnia: 2008-06-03 14:45:04 więcej>>
 • odsłon:
  1181 
 • Oddział przedszkolny w Szemrowicach
  od dnia: 2008-06-03 14:48:01 więcej>>
 • odsłon:
  1109 
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-03 14:22:18 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-03 14:28:52 więcej>>
 • odsłon:
  1162 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
  od dnia: 2009-12-03 14:08:02 więcej>>
 • odsłon:
  904 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy
  od dnia: 2008-06-03 14:31:24 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-03 14:27:23 więcej>>
 • odsłon:
  898 
 • Szkoła Filialna w Główczycach
  od dnia: 2004-01-30 13:50:06 (usunięta: 2008-06-03 14:43:47) więcej>>
 • odsłon:
  226 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  od dnia: 2009-11-02 09:26:16 więcej>>
 • odsłon:
  1429 
 • Zamiejscowy oddział przedszkolny w Myślinie
  od dnia: 2008-06-03 14:49:33 więcej>>
 • odsłon:
  869 
 • Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
  od dnia: 2004-01-30 14:08:46 więcej>>
 • odsłon:
  1153 
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach Publiczna Szkoła Podstawowa
  od dnia: 2004-01-30 13:39:08 (usunięta: 2008-06-03 14:42:34) więcej>>
 • odsłon:
  262 
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
  od dnia: 2004-01-30 13:42:02 (usunięta: 2008-06-03 14:42:19) więcej>>
 • odsłon:
  225 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach
  od dnia: 2008-06-03 14:43:03 więcej>>
 • odsłon:
  934 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PG w Dobrodzieniu
 • PG w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-09-24 10:22:49 (usunięta: 2004-01-30 12:56:17) więcej>>
 • odsłon:
  27 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Jednostki pomocnicze
 • Sołectwo Błachów
  od dnia: 2007-02-12 14:12:24 więcej>>
 • odsłon:
  1231 
 • Sołectwo Bzinica Nowa
  od dnia: 2004-02-02 14:19:38 więcej>>
 • odsłon:
  1221 
 • Sołectwo Bzinica Stara-Bąki
  od dnia: 2007-02-12 14:27:37 więcej>>
 • odsłon:
  1290 
 • Sołectwo Główczyce-Zwóz
  od dnia: 2004-02-02 14:37:38 więcej>>
 • odsłon:
  1415 
 • Sołectwo Gosławice
  od dnia: 2004-02-02 14:34:38 więcej>>
 • odsłon:
  1262 
 • Sołectwo Klekotna
  od dnia: 2007-02-12 14:28:53 więcej>>
 • odsłon:
  1475 
 • Sołectwo Kocury-Malichów
  od dnia: 2004-02-02 14:42:16 więcej>>
 • odsłon:
  1386 
 • Sołectwo Kolejka
  od dnia: 2004-02-02 14:44:07 więcej>>
 • odsłon:
  1661 
 • Sołectwo Ligota Dobrodzieńska
  od dnia: 2007-02-12 14:29:53 więcej>>
 • odsłon:
  1261 
 • Sołectwo Makowczyce
  od dnia: 2004-02-02 14:51:09 więcej>>
 • odsłon:
  1507 
 • Sołectwo Myślina-Turza
  od dnia: 2007-02-12 14:30:42 więcej>>
 • odsłon:
  1309 
 • Sołectwo Pietraszów
  od dnia: 2004-02-02 15:02:35 więcej>>
 • odsłon:
  1406 
 • Sołectwo Pludry
  od dnia: 2007-02-12 14:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  1381 
 • Sołectwo Rzędowice
  od dnia: 2004-02-02 15:13:56 więcej>>
 • odsłon:
  1392 
 • Sołectwo Szemrowice
  od dnia: 2004-02-02 15:16:41 więcej>>
 • odsłon:
  1299 
 • Sołectwo Warłów
  od dnia: 2004-10-05 15:08:43 więcej>>
 • odsłon:
  1366 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Dobrodzieniu
 • PSP w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-09-24 10:23:49 (usunięta: 2004-01-30 12:55:55) więcej>>
 • odsłon:
  11 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Szkoła Filiana w Główczycach
 • Szkoła Filialna w Główczycach
  od dnia: 2003-09-24 10:26:10 (usunięta: 2004-01-30 12:55:34) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Pludrach
 • PSP w Pludrach
  od dnia: 2003-09-24 10:32:42 (usunięta: 2004-01-30 12:55:13) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Szkoła Filiana w Bzinicy Starej
 • Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
  od dnia: 2003-09-24 10:32:23 (usunięta: 2004-01-30 12:54:51) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Szemrowicach
 • PSP w Szemrowicach
  od dnia: 2003-09-24 10:32:00 (usunięta: 2004-01-30 12:54:35) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Turzy
 • PSP w Turzy
  od dnia: 2003-09-24 10:31:33 (usunięta: 2004-01-30 12:54:13) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Dobrodzieniu
 • PS w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-09-24 10:31:10 (usunięta: 2004-01-30 12:53:55) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Oddział Przedszkolny w Główczycach
 • Oddział Przedszkolny w Główczycach
  od dnia: 2003-09-24 10:34:28 (usunięta: 2004-01-30 12:53:34) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Pludrach
 • PS w Pludrach
  od dnia: 2003-09-24 10:35:26 (usunięta: 2004-01-30 12:53:17) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Pludrach oddział zamiejscowy w Bzinicy Starej
 • PS w Pludrach oddział zamiejscowy w Bzinicy Starej
  od dnia: 2003-09-24 10:36:47 (usunięta: 2004-01-30 12:52:50) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Myślinie
 • PS w Myślinie
  od dnia: 2003-09-24 10:37:32 (usunięta: 2004-01-30 12:52:20) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Myślinie oddział zamiejscowy w Ligocie Dobrodzieńskiej
 • PS w Myślinie oddział zamiejscowy w Ligocie Dobrodzieńskiej
  od dnia: 2003-09-24 10:39:38 (usunięta: 2004-01-30 12:51:56) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Szemrowicach
 • PS w Szemrowicach
  od dnia: 2003-09-24 10:40:29 (usunięta: 2004-01-30 12:51:31) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZEASziP
 • Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
  od dnia: 2003-07-01 14:26:42 (usunięta: 2004-01-30 14:35:19) więcej>>
 • odsłon:
  20 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: MGOPS
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  od dnia: 2003-12-01 13:17:22 (usunięta: 2004-01-30 14:52:06) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: DOKiS
 • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
  od dnia: 2003-07-01 14:29:09 (usunięta: 2004-01-30 14:52:29) więcej>>
 • odsłon:
  38 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: MGBP
 • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
  od dnia: 2003-07-01 14:30:03 (usunięta: 2004-01-30 14:53:07) więcej>>
 • odsłon:
  16 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZGKiM
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  od dnia: 2003-10-13 14:20:34 (usunięta: 2004-01-30 14:53:35) więcej>>
 • odsłon:
  14 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Dobrodzieniu
 • Przedszkole Samorządowe w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-07-01 13:59:00 (usunięta: 2003-09-24 09:05:57) więcej>>
 • odsłon:
  33 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Szemrowicach
 • Przedszkole Samorządowe w Szemrowicach
  od dnia: 2003-07-01 14:01:34 (usunięta: 2003-09-24 09:07:55) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PS w Myślinie
 • Przedszkole Samorządowe w Myślinie
  od dnia: 2003-09-18 13:56:29 (usunięta: 2003-09-24 09:12:16) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZS-P w Pludrach
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach
  od dnia: 2003-09-18 13:54:22 (usunięta: 2003-09-24 09:11:49) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
 • Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
  od dnia: 2003-09-18 14:38:13 (usunięta: 2003-09-24 09:11:15) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZS-P w Bzinicy Starej
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
  od dnia: 2003-09-18 13:58:56 (usunięta: 2003-09-18 14:12:46) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZS-P w Pludrach Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach Szkoła Filialna w Bzinicy Starej
  od dnia: 2003-09-18 14:05:26 (usunięta: 2003-09-18 14:13:20) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: Szkoła Filialna w Główczycach
 • Szkoła Filialna w Główczycach
  od dnia: 2003-09-18 14:39:43 (usunięta: 2003-09-24 09:11:02) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: ZS-P w Główczycach
 • Zespół Szkolno – Przedszkolnyw Główczycach
  od dnia: 2003-07-01 14:16:48 (usunięta: 2003-09-18 14:40:28) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Dobrodzieniu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu
  od dnia: 2003-07-01 14:18:52 (usunięta: 2003-09-24 09:10:52) więcej>>
 • odsłon:
  16 
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Turzy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy
  od dnia: 2003-07-01 14:20:40 (usunięta: 2003-09-24 09:08:39) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PSP w Szemrowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
  od dnia: 2003-07-01 14:22:34 (usunięta: 2003-09-24 09:08:24) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: JEDNOSTKI GMINY
  Pozycja menu: PG w Dobrodzieniu
 • Publiczne Gimnazjum w Dobrodzień
  od dnia: 2003-07-01 14:23:50 (usunięta: 2003-09-24 09:08:12) więcej>>
 • odsłon:
  13 


  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16