Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2005-01-24 14:18:46, dokument aktualny]


Informacje w sprawie najmu lokalu mieszkalnego:

1. Wymagane  dokumenty:
WNIOSEK
2. Opłata skarbowa:
brak
3. Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U.Nr.71 poz.733) oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. XXXIV/225/2002 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 lutego 2002r. - dot: zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Dobrodzień.
4. Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się trybu odwoławczego, można ponowić wniosek.
5. Termin składania wniosków:
bezterminowo
6. Termin realizacji sprawy:
o zarejestrowaniu sprawy zgodnie z kpa art. 35 § 3, ostateczna odpowiedź o rozpatrzeniu wniosku po Posiedzeniu Komisji ds. Mieszkaniowych - odbywają się raz na kwartał.
7. Nazwa referatu:
Gospod.Komunalnej i Gospod.Gruntami
8. Numer pokoju:
17 - Ipiętro - wejście od ul. Piastowskiej
9. Numer telefonu:
3575-100  wew. 35
10. Miejsce załatwienia sprawy:
Plac Wolności 1 w godz. urzędowania pon, wt, śr, pi: 7:30 - 15:30, czw. 9:00 - 17:00.
11. Wzór wniosku-miejsce pobrania:
Ref.Gosp.Komunalnej i Gosp.Gruntami pokój Nr 17.
12. Inne wskazówki, uwagi:
na bieżąco przy składaniu wniosku.
13. KRYTERIA obowiązujące:
a) DOCHÓD:
- gospodarstwo 1 osobowe - nie wyższy niż 150% - obowiązującej najniższej emerytury,
- gospodarstwo wieloosobowe - nie wyższy niż 100% - obowiązującej najniższej emerytury.
b) WARUNKI MIESZKANIOWE:
- na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10m2 powierzchni użytkowej lub zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
c) NAJEM LOKALU SOCJALNEGO:
- nabycie prawa do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
- utrata mieszkania wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy,
- osiąganie dochodu na 1 osobę:
gospod. 1 osobowe 75% lub wieloosobowe 50% - obowiązującej najniższej emerytury.

opr. Krystyna Nowak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1058

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1331

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16