Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
(POLITYKA WEW. I ZAGR. / Projekty aktów normatywnych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-09-22 07:56:42, dokument aktualny]


Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 września 2011.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 24 sierpnia 2011.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 16 czerwca 2011.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 19 maja 2011.doc

Projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 18 marca 2011.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 20 stycznia 2011.doc

Projekty uchwał.zip

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 grudnia 2010.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 13 grudnia 2010.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 12 listopada 2010.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 28 października 2010..doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 września 2010.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 17 sierpnia 2010.doc

projekt - zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow.pdf

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 6 lipca 2010.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 7 czerwca 2010.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 kwietnia 2010.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 24 marca 2010.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 22 lutego 2010.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 grudnia 2009.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 listopada 2009.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 października 2009.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 25 września 2009.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 23 czerwca 2009.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 2 czerwca 2009.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 24 kwietnia 2009.doc

projekty uchwał.zip

Projekt Założeń_z mapkami.zip.001

Projekt Założeń_z mapkami.zip.002

Projekt Założeń_z mapkami.zip.003

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 23 lutego 2009.doc.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 grudnia 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 28 listopada 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 10 listopada 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 września 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 21 lipca 2008.doc

projekty uchwał.zipZawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 czerwca 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 9 czerwca 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 28 kwietnia 2008.doc

projekty uchwał 1.zip

projekty uchwał 2.zip

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 17 marca 2008.doc

projekty uchwał.zip

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 12 listopada 2007.doc

projekty_uchwał.zip

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 5 września 2007.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 28 czerwca 2007.doc

 

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 18 czerwca 2007.doc

projekty_uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 20 kwietnia 2007.doc

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 marca 2007.doc 

projekty uchwał.zip

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 13 lutego 2007.doc

Projekty uchwał:

karetka.doc

program współpracy z organ.pozarząd.-06.doc

uchwala o przystąpieniu do PP 400 miast.doc

Uchwala_o_zamiarze _Likwidacji_2007.doc

Uchwala_o_zamiarze _Likwidacji_2007_M.doc

Uchwała - org.pozarządowe -06.doc

Uchwała akt załozycielski.doc

Uchwała Nr z dnia 13 lutego 2007 w spr wprowadzenia zmian do budżetu.doc

Uchwała Nr z dn 13 lutego 2007 w spr poboru podatlu.doc

Uchwała Sieć przedszkoli 2007.doc

Uchwała w sprawie powołania komisji dyscypinarnej.doc

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami_dodatkowe nazwy miejscowości.doc 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 grudnia 2006.doc

Projekty uchwał:

gminny program.doc

powolanie sekretarza.doc

-Uchwała w spr. gminnego programu.doc

Budżet 2007.zip 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 12 grudnia 2006.doc

Projekty uchwał:

Projekt opłata targowa.doc

projekt pod od neiruchomosci.doc

projekt środki transportowe.doc

projekt uchwały na II sesję RM.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 5 grudnia 2006.doc

Projekty uchwał:

Wynagrodzenie Burmistrza.doc

Uchwała dot. programu PA.doc

odwolanie sekretarza.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 listopada 2006.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 23 października 2006.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 8 września 2006.doc

Projekty uchwał

Uchwała - Statut Urzędu.doc

Uchwała-wynagrodzenie ZGKiM.doc

uchwały proj.pisma do rady.doc 

 

 

Projekty uchwał

roza dobrodzienska.doc

UCHWAŁA Nr XXXVII stanowisko poprawienia konkursowej metody.doc

UCHWAŁA Nr XXXVII- algorytm podziału połowy środków.doc

Uchwała Nr XXXVII stawki.doc

UCHWAŁA Nr XXXVII stanowisko konieczności zmiany algorytmu z UE.doc

uchwała Honorowy obywatel.doc

Uchwała z dn 28 06 2006 w spr zaciągnięcia długoterminowej pozyczki.doc

Uchwała z dnia 28 06 2006 w spr określenia stwaki dotacji przedmiotowej na 2006 dla ZGKIM.doc

Uchwała z dnia 28 czerwca 2006 zmiany do budżetu.doc

Uchwałaz dn 28 06 2006 w spr zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania informacji za I półrocze.doc

Ucwała z dn 28 06 2006 w spr szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty naleznosci.doc

Załącznik nr 1.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 21 kwietnia 2006.doc

Projekty uchwał:

absolutorium.doc

przedlużenie czasu obow taryf.doc

rozpatrzenie sprawozdania.doc

uchwała.doc

Uchwała Nr XXXVI nadanie nazwy ulicy.doc

Uchwała - różne wymiary.doc

Uchwała - wymiar godzin pedagogów.doc

Uchwała Nr w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę Dobrodzień przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.doc

Uchwała Nr w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.doc

Uchwała RM w spr. nabycia działki-oczyszczalnia Pludry.doc

Uchwała RM w spr. nabycia działki-ZGKiM.doc

wprowadzenia zmian do budżetu.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 6 marca 2006.doc

Projekty uchwał:

Protest przeciw zabraniu 50 mln.doc

regulamin utrzymania czystości i porzadku.doc

UCHWAŁA przystapienie do KOLOT.doc

uchwała o przystapieniu do ZGSO.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 stycznia 2006.doc

Projekty uchwał:

G M I N N Y P R O G R A M.doc

regulamin_uchwała_20051128.doc

Uchwała RM w spr. nabycia od Nadleśnictwa - Marzatka 1.doc

-Uchwała w spr. gminnego programu.doc

Uchwała.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 2 grudnia 2005.doc 

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 24 października 2005.doc

 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 20 czerwca 2005.doc

Projekty uchwał:

P R O J E K T zmiany UCHWAŁY -dot ubieganie się o lokale.doc

roza dobrodzienska.doc

U C H W A Ł A Nr XXIX - konsultacja z mieszkańcami.doc

U C H W A Ł A o wyrażeniu poparcia dla Kluczborka.doc

U C H W A Ł A zmiany w statucie.doc

Uchwala 20 06 2005w spr wabezpieczenia środków z MEN.doc

Uchwala w sprawie zmiany uchwały o Likwidacji Bzinicy.doc

Uchwala z 20 06 2005 zmiany do budżetu.doc

Uchwała dot. programu PA.doc

Uchwała RM Brzozowa Dolina.doc

Uchwała RM w spr. zzmiany uchwały - dot. Parafii.doc

uchwała z 20 06 2005 plan inwestycyjny.doc

Uchwała RM w spr. zzmiany uchwały - dot. Parafii.doc

uchwała z 20 06 2005 plan inwestycyjny.doc

uchwała zatwierdzenie taryf ścieki opadowe.doc

Zmiany do załacznika plan inwestycyjny.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 kwietnia 2005.doc

Projekty uchwał:

absolutorium.doc

dona mala panwe.doc

uchwała - program rewitalizacji.doc

Uchwała nr z dn 29 04 2005.doc

wygaśniecie mandatu.doc 

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 8 kwietnia 2005.doc

Projekty uchwał:

uchwała w sprawie programu gospodarki odpadami.doc

PGO dla gminy Dobrodzien.doc

uchw. z 8 04 05.doc

UCHWAŁA Nr XXVII.doc

UCHWAŁA - pozbawienie kategorii dróg gminnych 2005.doc

uchwała Dobrodzień.doc

Uchwała RM - zbycie na rzecz Parafii- bonifikata.doc

uchwała z 8 kwietnia 05.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 25 lutego 2005.doc

Projekty uchwał:

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 25 lutego 2005.doc

U C H W A Ł A diety dla radnych.doc

Uchwala w sprawie Likwidacji Bzinicy.doc

Uchwała Nr zmiana sieć.doc

Uchwała Nr Regulamin płacowy na SESJE po zmianach.doc

Uchwała RM - dzierżawa-Koło Wędkarskie.doc

Uchwała RM - nabycie - od A.Mika.doc

Uchwała RM - zbycie na rzecz Parafii- bonifikata.doc

Uchwała RM w spr. nabycia od ARN- 2005.doc

Uchwałą regulamin udzielania pomocy materialnej na SESJE.doc

Uchwały.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 grudnia 2004.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 10 grudnia 2004.doc

Projekty uchwał:

GP.doc

Radazarz.doc

Uchwala w sprawie zamiaru Likwidacji Bzinicy.doc

Uchwała Nr zmiana Uchwały sieć.doc

Uchwała Nr zmiana Uchwały sieć.doc

uchwała opłata targpwa.doc

Uchwała stawki pod od nieruch.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 26 listopada 2004.doc

Projekty uchwał:

Uchw regulamin nagród.doc

UCHWAŁA Nr statut ZGKiM.doc

UCHWAŁA NR scieki i woda.doc

Uchwała - org.pozarządowe.doc

uchwała 26 10 2004.doc

Uchwała dot. programu PA.doc

UCHWAŁA NR ZMIANA odpłatność za dowożenie 2004.doc

Uchwała Nr stawki za śmieci.doc

Uchwała zajęcie pasa drogowego.doc

Załączni do uchwały-organ.pozarz..doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 września 2004.doc

Projekty uchwał:

U C H W A Ł A - zmieniająca - za zajęcie pasa drogowego.doc

Uchwała z 27 września 2004.doc

Uchwała nr z dnia 27 września 2004.doc

Uchwała Nr dotacje dla niepublicznych.doc

UCHWAŁA NR odpłatność za dowożenie 2004.doc

Uchwała- opinia o szpitalu.doc

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 27 09 2004.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 lipca 2004.doc

Projekty uchwał:

Projekt.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 30 czerwca 2004.doc

Projekty uchwał:

porozumienie centrum informacji europejskiej.doc

U C H W A Ł A - uchwal. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc

U. dot.zm.wpisu działal..doc

Uchwała nr z dn 30 06 2004 wieloletni plan inwestycyjny.doc

Uchwała z dn 30 06 2004 zmiany do budzetu .doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 28 maja 2004.doc

Projekty uchwał:

uchwała 28 05 2004.doc

Uchwała Nr zmiana Uchwały sieć szkół.doc

uchwała z dn 28 05 2004.doc

uchwPUNKTY2004.doc

uchwPUNKTYszkoly2004.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 26 kwietnia 2004.doc

Projekty uchwał:

statut mgops.doc

uchwała z dn 26 04 2004 26 04 2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykoania budzetu za 2003.doc

uchwała z dn 26 04 2004 wprowadzenie zmian do budżetu.doc

UCHWAŁA o absolutorium.doc

uchwała z dn 26 04 2004 w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjecia wieloletniego planu inwestycyjnego.doc

Załacznik nr 1 do uchwały z dn 26 04 2004 plan inwestycyjny.doc

 

Zawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 marca 2004.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 568  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 12932

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zawiadomienie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16