Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
(OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2009-10-29 14:42:50, dokument aktualny]


Protest.pdf

Protest2.pdf

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 1).PDF
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 2).PDF
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 3).PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ.doc

Wyjasnienia treści SIWZ I.PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ II.PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ III.PDF

Zmiana treści SIWZ I.PDF
Zmiana treści SIWZ II.PDF
Zmiana treści SIWZ III.PDF
DECYZJA Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie nr PZD.7334-612005.PDF

 

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT - Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT - Przepompownia ścieków P1 (ul. Szemrowicka).pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - Odtworzenie nawierzchni chodnika po robotach kanal. ul. Wojska Polskiego.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl..PDF
PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi krajowej nr 46 (ul. PowstańcówŚl.).PDF
PRZEDMIAR ROBÓT - Przerzut ścieków sanitarnych ze wsi Szemrowice i Warłów do oczyszczalni w Dobrodzieniu. Odcinek od ul. Wojska Polskiego do oczyszczalni w Dobrodzieniu.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Edyty Stein i częściowo w ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT - Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Powstańców Śl. w Dobrodzieniu Przyłącza sanitarne na posesjach.PDF
Przedmiar 713_1 - PRZEPOMPOWNIA PA.pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - Sieć wodociągowa - ul. Szemrowicka w Dobrodzieniu.pdf

Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu cz.1.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu cz.2.zip
Odtworzenie nawierzchni chodnika po robotach kanalizacyjnych (ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu).zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.1.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.2.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.3.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.4.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.5.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.6.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.7.zip
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Kolejowa w Dobrodzieniu cz.8.zip
Przebudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień oraz odtworzenie nawierzchni drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień po robotach kanalizacyjnych cz.1.zip
Przebudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień oraz odtworzenie nawierzchni drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień po robotach kanalizacyjnych cz.2.zip
Przebudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień oraz odtworzenie nawierzchni drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień po robotach kanalizacyjnych cz.3.zip
Przerzut ścieków sanitarnych ze wsi Szemrowice i Warłów do oczyszczalni w Dobrodzieniu.zip
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Edyty Stein i częściowo w ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu.zip
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Dobrodzieńskiej.zip
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Szemrowicka w Dobrodzieniu.zip

OŚWIADCZENIE 1 Projektanta.pdf
OŚWIADCZENIE 2 Projektanta.PDF


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Kochel
Data wytworzenia: 22.09.2009r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1794  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3652

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. protest 2
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16