Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
(POLITYKA WEW. I ZAGR. / Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-01-14 10:45:59, dokument aktualny]


 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIEAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ.doc

 


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PGO_Dobrodzień.doc

PROTOKÓŁ ODBIORU_DOBRODZIEŃ.doc


 Program Ochrony Środowiska dla gminy Dobrodzien.zip

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.zip

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI DPADAMI DLA MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ.zip

 


 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dobrodzienia.doc

 


 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.doc

Załącznik do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.doc

 


 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobrodzień na rok 2006.doc

 


 

Plan Rozwoju Lokalnego.DOC

Załącznik 1.DOC

Załącznik 2.doc

 

 


 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ NA LATA 2003 - 2006.doc

 


   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1607  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7926

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
edycja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16