Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
INFORMACJE OGÓLNE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:22:40, dokument aktualny]Załatwiając indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej stosuje się postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ). Czynności biurowe i kancelaryjne uregulowane są postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112 poz.1319 z późn. zm. ). Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych. Wpływające sprawy rejestrowane są w dzienniku korespondencji znajdującym się w Sekretariacie Urzędu poprzez nadanie na korespondencji pieczęci i daty wpływu oraz wpisanie do rejestru pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do pieczęci wpływu na korespondencji.
Referat Organizacyjno-Samorządowy prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez burmistrza, sekretarza i kierowników referatów.
Korespondencja po naniesieniu na niej dyspozycji Burmistrza lub Sekretarza zostaje niezwłocznie skierowana do pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne załatwienie sprawy.
Korespondencja do Rady Miejskiej przyjmowana jest do rejestru korespondencji w sekretariacie ( rejestr ogólny ) i niezwłocznie kierowana do biura rady miejskiej.
Referent po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy (poprzedników), poprzedników w drugim, przed przystąpieniem do załatwienia – rejestruje jako nową sprawę. W obu przypadkach referent wpisuje znak w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak.
Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Pracownicy obsługujący interesantów udzielają niezbędnych informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniają treść obowiązujących przepisów. W miarę możliwości rozstrzygają sprawę na miejscu a w pozostałych przypadkach określają termin załatwienia sprawy z uwzględnieniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
Korespondencja przekazywana jest odbiorcy przesyłką listową, faksem, na nośniku informatycznym lub pocztą elektroniczną.
Akta spraw przechowuje się w referatach i w archiwum zakładowym.

opr. Róża Koźlik.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 799Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16