Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego

Wybierz podstronę:
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  więcej >>


 • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  więcej >>


 • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010
  więcej >>


 • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2009
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn.09.05.2008r
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 2008 roku w zakresie Kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku, Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  więcej >>


 • Konkurs ofert dotyczący wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu
  więcej >>


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  więcej >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16