Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2006
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2007-03-05 13:16:59, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza z 2006 roku

 

Zarządzenie Nr 113.doc z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

Zarządzenie Nr 112.doc z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 111.doc z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 110.doc z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej od Pani Kornelii Ledwoń, zamieszkałej Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 14, na rzecz Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 109.doc z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty rzeczoznawcy majątkowego

Zarządzenie Nr 108.doc z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzono zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2006 rok

Zarządzenie Nr 107.doc z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 106.doc z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 105.doc z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” na okres 10 lat

Zarządzenie Nr 104.doc z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej od Powiatu Oleskiego na rzecz gminy Dobrodzień pod lokalizację wiaty składowej na materiały do zwalczania skutków zimy

Zarządzenie Nr 103.doc z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 102.doc z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do   wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 101.doc z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia ppracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do   wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 100.doc z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji, administracyjnych  w tych sprawach

Zarządzenie Nr 99.doc z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji, administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 98.doc z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do   wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 97.doc z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 96.doc z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie przekazania „Termomodernizacji budynku gimnazjum”  do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 95.doc z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 94.doc z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 93.doc z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 92.doc z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 91.doc z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 90.doc z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006

Zarządzenie Nr 89.doc z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 88.doc z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 86.doc z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 85.doc z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 84.doc z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 82.doc z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 80.doc z dnia 30 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2006r

Zarządzenie Nr 79.doc z dnia 27 października 2006 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 78.doc z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy i w planie finansowym zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na 2006r

Zarządzenie Nr 77.doc z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu wojskowego i specjalistycznego OC

Zarządzenie Nr 76.doc z dnia 12 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 75.doc z dnia 12 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 74.doc z dnia 4 października 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

Zarządzenie Nr 73.doc z dnia 3 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 72.doc z dnia 2 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 71.doc z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 70.doc z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia

Zarządzenie Nr 69.doc z dnia  27 września 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69.doc

Zarządzenie Nr 68.doc z dnia 22 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu na 2006r

Zarządzenie Nr 67.doc z dnia 15 września 2006 roku w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 66.doc z dnia 11 września 2006 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 65.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego miasta i gminy Dobrodzień na 2006r

Zarządzenie Nr 64.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 63.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 62.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 61.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 60.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 59.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 58.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 57.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 56.doc z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 55.doc z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

Zarządzenie Nr 54.doc z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 53.doc z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 52.doc z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie Nr 51.doc z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50.doc z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej od Pana Gerharda Czaplika, zamieszkałego Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 14, na rzecz Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 49.doc z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 48.doc z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 47.doc z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 46.doc z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45.doc z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44.doc z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 43.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

Zarządzenie Nr 42.doc z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 41.doc z dnia 22  czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 40.doc z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej od Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Zawadzkie na rzecz gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 39.doc z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 38.doc z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 37.doc z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu oraz jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 36.doc z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 35.doc z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowaia wobec dłużników alimentacyjnych, oraz zaliczek alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 34.doc z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowaia w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 33.doc z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 32.doc z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 31.doc z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 30.doc z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 29.doc z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 28.doc z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 27.doc z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 25.doc z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 23.doc z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 22.doc z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie aktualizacji dokumentu ”Wytyczne do opracowania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół i przedszkoli w gminie Dobrodzień”

Zarządzenie Nr 21.doc z dnia 23 marca 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 20.doc z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19.doc z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 18.doc z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 17.doc z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 16.doc z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 15.doc z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 14.doc z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 13.doc z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr: 8/2005 z dnia 16 luty 2005 roku dot: stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Załącznik do Zarządzenia Nr 13.doc

Zarządzenie Nr 12.doc z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2/2006 z dnia 09.01.2006r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 10.doc z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 9.doc z dnia  20 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 8.doc z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2006

Zarządzenie Nr 7.doc z dnia 01 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6.doc z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 5.doc z dnia 23 stycznia  2006 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 4.doc z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty rzeczoznawcy majątkowego

Zarządzenie Nr 3.doc z dnia 16 stycznia   2006 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 2.doc z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2006r
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2.doc
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2.doc
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2.doc

Zarządzenie Nr 1.doc z dnia 9 stycznia 2006 rokuw sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006r
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 cz1.doc
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 cz2.doc
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1.doc
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1.doc
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1.doc
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1.doc
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1.doc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 965  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4402

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano zarządzenia
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16