Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2006
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2007-01-04 15:08:43, dokument aktualny]


 

Uchwała Nr IV 20 2006.doc z dnia 27 grudnia 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/233/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Uchwała Nr IV 19 2006.doc z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr IV 18 2006.doc z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
Załącznik do Uchwały Nr IV 18 2006.doc

Uchwała Nr IV 17 2006.doc z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Uchwała Nr IV 16 2006.DOC z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Budżet 2007.zip

Uchwała Nr III 15 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr III 14 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie

Uchwała Nr III 13 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III 12 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr III 11 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr III 10 2006.doc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2007

Uchwała Nr II 9 2006.doc z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr II 8 2006.doc z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Oleskiego

Uchwała Nr II 7 2006.doc z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr II 6 2006.doc z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006r

Uchwała Nr II 5 2006.doc z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr I 4 2006.doc z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr I 3 2006.doc z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady

Uchwała Nr I 2 2006.doc z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr I 1 2006.doc z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 


 

Uchwała Nr XLI 312 2006.doc z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XLI 311 2006.doc z dnia 27 października 2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” na okres 10 lat

Uchwała Nr XLI 310 2006.doc z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XL 309 2006.doc z dnia 23 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XL 308 2006.doc z dnia 23 października 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Uchwała Nr XL 307 2006.doc z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Dobrodzień za 2005 rok

Uchwała Nr XL 306 2006.doc z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XL 305 2006.doc z dnia 23 października 2006 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 do 2011 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL 305 2006.doc

Uchwała Nr XXXIX 304 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIX 303 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIX 302 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/01 z dnia 26.04.2001r zmienionej uchwałą Nr V/32/03 z dnia 21.02.2003r., zmienionej uchwałą Nr XVII/128/04 z dnia 29 marca 2004r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/206/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIX 301 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIX 300 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

Uchwała Nr XXXIX 299 2006.doc z dnia 8 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28.05.2004r.w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXVIII 298 2006.doc z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr XXXVIII 297 2006.doc z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku gimnazjum, wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie – dokumentacja, audyt energetyczny, nadzór i realizacja”

Uchwała Nr XXXVII 296 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych

Uchwała Nr XXXVII 295 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie  wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXVII 294 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXVII 293 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku W sprawie nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XXXVII 292 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII 291 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej na 2006r. dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na utrzymanie lokali komunalnych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII 291 2006.doc

Uchwała Nr XXXVII 290 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie byłego POM-u”

Uchwała Nr XXXVII 289 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXVII 288 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXVII 287 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy

Uchwała Nr XXXVII 286 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dobrodzienia”

Uchwała Nr XXXVII 285 2006.doc z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu 

Uchwała Nr XXXVI 284 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

Uchwała Nr XXXVI 283 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę Dobrodzień przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr XXXVI 282 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXXVI 281 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych

Uchwała Nr XXXVI 280 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrodzień

Uchwała Nr XXXVI 279 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXVI 278 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Dobrodzień nieruchomości pod infrastrukturę techniczną – oczyszczalnia ścieków w Pludrach

Uchwała Nr XXXVI 277 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Dobrodzień nieruchomości pod lokalizację wiaty składowej na materiały do zwalczania skutków zimy

Uchwała Nr XXXVI 276 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI 275 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2005

Uchwała Nr XXXVI 274 2006.doc z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005

Uchwała Nr XXXV 273 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Uchwała Nr XXXV 272 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazw miejscowości

Uchwała Nr XXXV 271 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrodzienia w 2006 roku

Uchwała Nr XXXV 270 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr XXXV 269 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXV 268 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna” w Kluczborku

Uchwała Nr XXXV 267 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wystąpienia gminy Dobrodzień ze Związku Gmin Śląska Opolskiego

Uchwała Nr XXXV 266 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie stanowiska protestacyjnego przeciwko decyzji Rządu o zmniejszeniu dla województwa opolskiego funduszy z EFRR

Uchwała Nr XXXV 265 2006.doc z dnia 6 marca 2006 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XXXIV 264 2006.doc z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIV 263 2006.doc z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006r

Uchwała Nr XXXIV 262 2006.doc z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Gimnazjum w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXXIV 261 2006.doc z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Dobrodzień nieruchomości wchodzących w skład zasobu Nadleśnictwa Opole

Uchwała Nr XXXIV 260 2006.doc z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV 260 2006.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1265  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2862

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały z sesji nr IV
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16