Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
DODATKI MIESZKANIOWE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2005-01-24 14:01:43, dokument aktualny]


Informcje w sprawie uzyskania dodatku mieszkaniowego:


1. Wymagane  dokumenty:
- WNIOSEK
2. Opłata skarbowa:
- brak
3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr.71 poz.734 z póź.zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.Nr.156 poz.1817),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przepr. wywiadu środowiskowego oraz niezbędnych w tym zakresie dokumentów i ich wzory (Dz.U.Nr.156,poz.1828)                                                
4. Tryb odwoławczy:
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w OPOLU - za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
5. Termin składania wniosków:
- bezterminowo
6. Termin realizacji sprawy:
- zgodnie z kpa - art.35 § 3
7. Nazwa referatu:
- Gospod.Komunalnej i Gosp.Gruntami
8. Numer pokoju:
- 17 - I piętro - wejście od ul.Piastowskiej
9. Numer telefonu:
- 3575-100 wew. 35
10. Miejsce załatwienia sprawy:
- Plac Wolności 1 - w godz. urzędowania po, wt, śr, pi: 7:30 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:00.
11. Wzory wniosków:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Załącznik Nr.1 - Dz.U.Nr.156 poz.1817).
12. Miejsce pobrania wniosku:
- Refr.Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami - pokój Nr. 17.
13. Inne wskazówki, uwagi:
- na bieżąco przy składaniu wniosku.
14. KRYTERIA obowiązujące:
a) tytuł prawny do lokalu,
b) normatywna pow. użytkowa lokalu dla:
- 1 osoba - 35m2,
- 2 osoby - 40m2,
- 3 osoby - 45m2,
- 4 osoby - 55m2,
- 5 osób  - 65m2,
- 6 osób  - 70m2,
- gdy więcej osób to zwiększa się po 5m2 na każdą kolejną osobę.
c) dochód:
- jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza: 175% gospod. 1 osobowe lub 125% gospod. wieloosobowe - najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Obowiązuje z dniem 01 stycznia 2005 roku.

opr. Krystyna Nowak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 945

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1142

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16