Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sekretarz
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Sekretarz)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 08:22:31, dokument aktualny]


rozmiar: 15,04 KB 
pobrań: 48 
data: 2009-07-08 09:06:41 
opis: Sekretarz Gminy mgr inż. Waldemar Krafczyk związany z Dobrodzieniem od urodzenia. Pracę zawodową rozpoczął w Hucie Andrzej w Zawadzkiem, następnie pracował w Spółce Koltram. Od stycznia 2003 roku pracuje w Urzędzie MiG, najpierw w Referacie Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Ochrony Środowiska gdzie zajmował się procedurą organizowania i przeprowadzania przetargów na inwestycje komunalne, zakupy i usługi.

W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Od 01 stycznia 2007r. został powołany na Sekretarza Gminy.

e-mail: w.krafczyk@dobrodzien.pl

tel. 034/3575-100-102 wew. 38

 

Do zakresu działania Sekretarza Gminy należy m.in.:
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
- sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy i czuwanie nad aktualizacją,
- sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,
- opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowników,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem,
- przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
- nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjna,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
- koordynacja  i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
- nadzorowanie prac związanych z udostępnieniem informacji publicznej przez pracowników Urzędu,
- przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu Miasta i Gminy,
- prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym gminy,
- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
- organizowanie współpracy gminy z zagranicą,
- zamówienia publiczne.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./  oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy , a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu  tj. w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1624  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5615

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana godzin pracy urzędu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16