Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja publiczna
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Adrian Dyllong dnia 2011-10-03 12:02:24, dokument aktualny]


ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI DOBRODZIEŃ.doc

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacj na rok 2012.doc

 

KOMUNIKAT.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa Rynek.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Opolska.doc

 

Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kolejka.doc

Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kocury.doc

 

ogłoszenie o zebraniu bzinica Nowa.doc

ogłoszenie o zebraniu Bzinica Stara.doc

ogłoszenie o zebraniu Gosławice.doc

ogłoszenie o zebraniu Klekotna.doc

ogłoszenie o zebraniu Kolejka.doc

ogłoszenie o zebraniu Pludry.doc

ogłoszenie o zebraniu Warłów.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Ligota.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Makowczyce.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Myslina.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Rzędowice.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Szemrowice.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA.doc

      Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf

      Sytuacyjne zestawienie wariantów przedsięwzięcia.pdf

 

ogłoszenie o zebraniu Główczyce.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Błachów.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Kocury.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Pietraszów.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą, w celu produkcji paliw alternatywnych stałych w m. Pludry.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Zwiększenie możliwości retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok .doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej w Bzinicy Nowej.doc

 

Obwieszczenie - rozbudowa wodociągu Myślina.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 61934 w obrębie Rzędowice.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień.doc

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu, Plac Wolności.doc

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu ul. Opolska.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 619/34 obręb Rzędowice.doc

 

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2010.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień .doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa DW nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17 ETAP II.doc

 

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc

 

Obwieszczenie przyłącze cieplne Plac Wolności.doc

 

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień w km 15+860-16+810 na działkach o nr ew. 523 oraz 3155 km. 1 obręb Dobrodzień..doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa sześciu elektrowni wiatrowych (...).doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa DW 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc

 

wykaz umorzeń 2010r..doc

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 z dnia 19.01.2011 roku.doc

 

Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie (...) .doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przedsiębiorstwa-wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej..doc

 

OGLOSZENIE - wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc

 

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa przedsiebiorstwa- wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji środowiskowej -Przebudowa drogi gminnej nr 102959 O ul. Kwiatowa w Rzędowicach.doc

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa nowej lakierni działającej przy istniejącym zakładzie stolarskim.doc

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara.doc

Budowa Park - oświetlenie.doc

 

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

 

DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

 

Pludry Telefonia komórkowa.doc

 

Obwieszczenie w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych.doc

 

Budowa linii ŚN i nN napięcia Myślina - Krasiejów.doc

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc

 

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2009.doc

 

Obwieszczenie - Oświetlenie Park Miejski.doc

 

Zawiadomienie o podjęciu postęp..doc

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Eksploatacja kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO PYKA S.J. (...).doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI (...).doc

 

ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Elektrownie wiatrowe.doc

 

Obwieszczenie - plan.rtf

 

OBWIESZCZENIE - wytyczenie nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie wprowadzenia funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji zabudowy mieszkaniowej.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o udostępnieniu społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc

Raport oddziaływania na środowisko -Eksploatacja żłoża kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc

 zał.1. Mapa likalizacji złoża.pdf

 zał. 2.1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa.pdf

 zał. 2.2. Mapa spągu złoża.pdf

 zał. 3. Wycinek mapy geologiczno - gospodarczej.pdf

 zał. 4.1. Przekrój geologiczny I-I'.pdf

 zał. 4.2. Przekrój geologiczny II-II'.pdf

 Raport oddziaływania na środowisko (uzupełnienie).tif

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacji i przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Elektrownie wiatrowe.doc

 

Oświetlenie Bąki.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Piastowska w Dobrodzieniu.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Oleska w Dobrodzieniu.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Warłów.doc

Raport oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie warłów na działce o nr ew. 74

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięci-Elektrowni wiatrowej V90 2 MW w obrębie Warłów  na działce o nr ew 95/72

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Szemrowice.doc

Raport o oddzialywaniu na środowisko przedsięwzięcia -Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Szemrowice na działce o nr ew. 564 202

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Szemrowice na działce o nr ew. 102 10

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzędowice.doc

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia- Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr ew. 503 134

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzedowice na działkach o nr ew. 44 i 45

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr ew. 514 134

Raport o oddziaływaniu na środowisko pzredsiewizecia -Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr.ew. 509 134

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej- Budowa myjni samochodów osobowych (...) na działce o nr ew. 695 przy ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Oleska Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Piastowska - Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Gładysza - Dobrodzień.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od wydanej odmownej decyzji - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża BZIONKÓW w miejscowości Rzędowice.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę ul. Studziennej i ul. Zielonej w Dobrodzieniu.doc

 

ORLIK - obwieszczenie.doc

 

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2009 ROK.doc

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2008 ROK.doc

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2007 ROK.doc

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Piastowska Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Gładysza Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieńska Bąki.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Topolowa - Gosławice.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Mostowa Bzinica St..doc

 

 

Budowa Centrum Aktywności w Kocurach.doc

 

ORLIK - obwieszczenie.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Pludry.doc

 

Bąki ul. Dobrodzieńska budowa oświetlenia.doc

 

Bzinica Stara ul. Mostowa budowa oświetlenia.doc

 

Gosławice ul. Topolowa budowa oświetlenia.doc

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. linii kablowej w Liszczoku.doc

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi (...) w obrębie Szemrowice..doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Przebudowa drogi gminnej(...).doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Rozbudowa zakładu stolarskiego (...) w obrębie Ligota Dobrodzieńska.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji - Rozbudowa zakładu stolarskiego.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Szemrowice.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc

raport.zip

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Kocury.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przystąpieniu do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.doc

Raport o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

 

OGLOSZENIE.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. ROZBUDOWA ZAKŁADU STOLARSKIEGO(..) w miejscowości LGOTA DOBRODZIEŃSKA..doc

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki ul. Stawowa.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi ul. Kręta i Słoneczna Szemrowice.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie.doc

 

Obwieszczenia w sprawie wszczęcia postępowań o wydanie decyzji środowiskowych dla Budowy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Rzędowice,Szemrowice, Warłów.doc

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0665 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0665 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0666 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0666 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0664 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0664 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0694 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0694 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0551 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 1 - lokalizacja - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0595 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0595 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0498 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0499 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0499 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

 

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Mebel RUST-Marian Rust.doc

 

Opiniowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc
Prognoza oddziaływania PGO Dobrodzień.doc

 

 

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Stacji demontażu pojazdów.doc

 

 

Budowa drogi Turza ul. Kręta.doc

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla złoża piasku Główczyce.doc

 

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko złoża piasku Główczyce.doc

 

DECYZJA - umorzenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla Eksploatacji i przerobu kruszywa naturalnego ze złoża Główczyce.doc

 

 

OGLOSZENIE Z DNIA 17 luty 2009 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.doc

 

Budowa drogi ul. Kręta Turza.doc

 

OGLOSZENIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2009 r w sprawie dzierżawy bezprzetargowej.doc

 

Ogłoszenie w sprawie likwidacji.doc

 

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy hali magazynowej.doc

 

Opiniowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc

PGO-Dobrodzień_13.01.2009 .doc

POŚ_Dobrodzień_13.01.2009 .doc

 

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania na warsztat stolarski.doc

 

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Zakładu Ogólnobudowlanego HARDACH.doc

Rozkład poziomu hałasu przenikającego do środowiska z terenu projektowanej hali magazynowej w Gosławicach.pdf

Rozkład poziomu hałasu skumulowanego obejmującego oddziaływanie objektu i dróg w tym drogi krajowej nr 46.pdf

Karta pomiarowa.pdf

Analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia.doc

Ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych i promieniowania elektomagnetycznego.doc

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Zmiany sposobu użytkowania magazynu na warsztat stolarski.doc

Załącznik raport oceny oddzialywania na środowisko.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla kopalni piasku.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc

 Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla wydobywani kruszywa naturalnego.doc

Budowa drogi Klekotna.doc

Budowa drogi Błachów.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zmiany sposobu użytkowania na stolarnię.doc

wykaz-pomoc publiczna 2007.doc

 Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali magazynowej.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. sieci wod. - kan.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Cegielniana w m. Klekotna.doc

Informacja o decyzji - Stacja bazowa telef. komórkowej.doc

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy sieci wodociągowej w Dobrodzieniu.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla odbudowy zbiorników retencyjnych.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy zakładu stolarskiegio.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Ogłoszenie - odcinek sieci kanalizacji.doc

Ogłoszenie - stacja telefonii komórkowej.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Odbudowy zbiorników retencyjnych.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznejw 2007 roku.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.docKolejka - budowa stacjitrafo.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr102982 O-ul. Topolowa.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 102961.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc

OBWIESZCZENIE - przebudowa stacji trafo Kolejka.doc

Budowa Komisariatu Policji.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102982 O ul. Topolowa w Dobrodzieniu.doc
 

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102961 O ul. Górna w Rzędowicach.doc

Komisariat Policji.doc
 

Oświetlenie Liszczok.doc
 

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji mebli.doc

Uchwała Nr 580 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dobrodzień.PDF

Uchwała Nr 579 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzie na 2008r.PDF

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na Budowę 2 budynków inwentarskich (kurniki) o pow. 1500m2 każdy.doc

WYNIKI PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY DOBRODZIEŃ W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.doc

wykaz - pomoc publiczna 2006.doc

wykaz umorzen 2006r.doc

WYKAZ UMORZEŃ W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2006.docINFORMACJA o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.docWykaz umorzeń za 2005 rok.jpg

Druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4779  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 104296

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano zawiadomienie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16