Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2011
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-10-04 11:38:36, dokument aktualny]


Uchwały Rady Miejskiej 2011

 

Uchwała Nr IX 90 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji

Uchwała Nr IX 89 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr IX 88 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011, uchwały Nr VII/70/2011 z dnia 16 czerwca 2011 oraz uchwały Nr VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX 88 2011.xls
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX 88 2011 str 1.xls
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX 88 2011 str 2.xls
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX 88 2011 str 3.xls

Uchwała Nr IX 87 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 roku

Uchwała Nr IX 86 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX 86 2011.doc

Uchwała Nr VIII 85 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr VIII 84 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

Uchwała Nr VIII 83 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

Uchwała Nr VIII 82 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr VIII 81 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej

Uchwała Nr VIII 80 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011r. oraz uchwały Nr VII/70/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VIII 79 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VIII 78 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień - Klekotna – gr. woj. śląskiego

Uchwała Nr VIII 77 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VIII 76 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała Nr VIII 75 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika

Uchwała Nr VIII 74 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VIII 73 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

Uchwała Nr VII 72 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr II/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Uchwała Nr VII 71 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrodzień za I półrocze

Uchwała Nr VII 70 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r., oraz uchwały Nr VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII 70 2011.xls

Uchwała Nr VII 69 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VII 68 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kocury-Malichów na lata 2008-2015

Uchwała Nr VII 67 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pludry na lata 2011-2018

Uchwała Nr VII 66 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr VII 65 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr VII 64 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VII 63 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała Nr VII 62 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2010 rok

Uchwała Nr VII 61 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2010 rok

Uchwała Nr VI 60 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr VI 59 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

Uchwała Nr VI 58 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice

Uchwała Nr VI 57 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień

Uchwała Nr VI 56 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr VI 55 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. oraz uchwały Nr V/44/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI 55 2011.doc

Uchwała Nr VI 54 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VI 53 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwała Nr VI 52 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VI 51 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr VI 50 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

Uchwała Nr V 49 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Uchwała Nr V 48 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach

Uchwała Nr V 47 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 47 2011.doc
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V 47 2011.doc
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V 47 2011.doc

Uchwała Nr V 46 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1952 0 Dobrodzień–Klekotna-gr.woj. śląskiego

Uchwała Nr V 45 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr V 44 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. i uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr V 43 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Uchwała Nr V 42 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr V 41 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej

Uchwała Nr V 40 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu, w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V 39 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

Uchwała Nr V 38 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017
Załącznik do Uchwały Nr V 38 2011 - STRATEGIA Gminy Dobrodzien.docx

Uchwała Nr V 37 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Dobrodzień

Uchwała Nr V 36 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany części „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień”

Uchwała Nr V 35 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

Uchwała Nr IV 34 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IV 33 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik do Uchwały Nr IV 33 2011.xls

Uchwała Nr IV 32 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr IV 31 2011.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr II/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1111  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3008

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. uchwały
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16