Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2011
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-10-04 11:40:34, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza 2011

 

Zarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 117.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2011 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 54/2010 z dnia 19.05.2010r w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

Zarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 113.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 111.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 107.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu na dzień 30 września 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 104.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 98.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
Załącznik do Zarządzenia Nr 98.doc

Zarządzenie Nr 97.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

Zarządzenie Nr 92.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Załącznik do Zarządzenia Nr 92.doc

Zarządzenie Nr 89.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 87.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2009 z dnia 16.06.2009r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w BZINICY STAREJ ul. K.Miarki 2, ze STOWARZYSZENIEM Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki i Kolejka

Zarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 68.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

Zarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 49.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie rozformowania i powołania formacji obrony cywilnej oraz organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.doc

Zarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy Dobrodzień w 2011 r.

Zarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia w 2011 roku na terenie Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie norm eksploatacyjnych i rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach O.S.P. Miasta i Gminy Dobrodzień w oparciu o Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego P.S.P. z dnia 10 kwietnia 2008r

Zarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Załącznik do Zarządzenia Nr 4.doc

Zarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Zarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień w 2011 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 806  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6500

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zarządzenie

Rejestr zmian podstrony:
 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-28 10:50:51 do 2011-10-04 11:40:34]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-28 10:50:17 do 2011-09-28 10:50:51]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-23 14:27:29 do 2011-09-28 10:50:17]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-20 10:34:17 do 2011-09-23 14:27:29]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-19 15:18:27 do 2011-09-20 10:34:17]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-14 11:14:36 do 2011-09-19 15:18:27]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-30 08:35:44 do 2011-09-14 11:14:36]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-30 08:32:24 do 2011-08-30 08:35:44]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-25 14:34:31 do 2011-08-30 08:32:24]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-12 13:03:14 do 2011-08-25 14:34:31]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-08 14:36:31 do 2011-08-12 13:03:14]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-22 13:33:56 do 2011-08-08 14:36:31]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-14 13:08:20 do 2011-07-22 13:33:56]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-06-28 14:26:39 do 2011-07-14 13:08:20]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-06-10 13:51:26 do 2011-06-28 14:26:39]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-06-03 12:24:36 do 2011-06-10 13:51:26]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-26 13:51:41 do 2011-06-03 12:24:36]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 10:29:56 do 2011-05-26 13:51:41]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 10:29:21 do 2011-05-12 10:29:56]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 10:28:25 do 2011-05-12 10:29:21]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-26 10:21:02 do 2011-05-12 10:28:25]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-06 14:24:32 do 2011-04-26 10:21:02]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-03 13:13:38 do 2011-04-06 14:24:32]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-02-10 14:35:51 do 2011-03-03 13:13:38]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-02-09 11:24:39 do 2011-02-10 14:35:51]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-02-07 13:20:09 do 2011-02-09 11:24:39]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-02-04 11:31:33 do 2011-02-07 13:20:09]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-02-02 14:25:22 do 2011-02-04 11:31:33]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-26 14:11:45 do 2011-02-02 14:25:22]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-18 14:39:01 do 2011-01-26 14:11:45]    
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza 2011 (DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-10 13:21:34 do 2011-01-18 14:39:01]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16