Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza 2008
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-11-16 14:07:31, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza 2008


 

Zarządzenie Nr 137.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w  Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 135.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzez dnia  31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie ustalenia pracownikom środków ochrony indywidualnej i dostarczenia odzieży roboczej

Zarządzenie Nr 134.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego w zakresie wydatków na rok 2008 w Zakładzie budżetowym - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 133.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 132.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania na zasadach administrowania Adaptowanego pomieszczenia na garaż w części budynku Oddziału Przedszkolnego w Główczycach do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 49

Zarządzenie Nr 130.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania na zasadach administrowania Sali gimnastycznej przy PSP w Dobrodzieniu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 129.doc z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania na zasadach administrowania sieci wodociągowej we wsi Pietraszów-Kopina-Piła wraz z przyłączami domowymi

Zarządzenie Nr 128.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 127.doc z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 126.doc z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Zarządzenie Nr 125.doc z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 124.doc z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 123.doc z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 122.doc z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 121.doc z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 120.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przekazania w administrowanie "Szaletu miejskiego wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym przy ul. Solnej w Dobrodzieniu" do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 119.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 roku

Zarządzenie Nr 118.doc z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 117.doc z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 116.doc z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 115.doc z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 114.doc z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 113.doc z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 112.doc z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Dobrodzień w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 111.doc z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 110.doc z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 109.doc z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 108.doc z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 107.doc z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

Zarządzenie Nr 106.doc z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tych sprawach, ponadto do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie Nr 104.doc z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, ponadto do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie Nr 103.doc z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 102.doc z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

Zarządzenie Nr 100.doc z dnia 6 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 99.doc z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 98.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przekazania "Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach" do Publicznej szkoły Podstawowej w szemrowicach, ul. wiejska 2

Zarządzenie Nr 96.doc z dnia 24 września 2008 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 95.doc z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 94.doc z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 93.doc z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 92.doc z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 91.doc z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 90.doc z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 89.doc z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 88.doc z dnia 9 września 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 87.doc z dnia 4 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 86.doc z dnia 3 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 85.doc z dnia 3 września 2008 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

Zarządzenie Nr 84.doc z dnia 2 września 2008 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc z dnia 2 września 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 82.doc z dnia  1 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 81.doc z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 80.doc z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie Nr 79.doc z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 78.doc z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 77.doc z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 76.doc z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie Nr 75.doc z dnia  14 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 74.doc z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 72.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 71.doc z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach ponadto do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie Nr 70.doc z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań wynikających z realizacji działań  przewidzianych w projekcie „Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień”

Zarządzenie Nr 69.doc z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 68.doc z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 67.doc z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego

Zarządzenie Nr 66.doc z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 65.doc z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 64.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 63.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 62.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 61.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 60.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 59.doc z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 56.doc z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 55.doc z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 54.doc z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 53.doc z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 52.doc z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 51.doc z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 50.doc z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 49.doc z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 48.doc z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 47.doc z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 46.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

Zarządzenie Nr 45.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 44.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 43.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 42.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 41.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 40.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 39.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 38.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 37.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 36.doc z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 34.doc z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany obwieszczenia w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 33.doc z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia przez Gminę Dobrodzień w drodze darowizny dla Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 32.doc z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 31.doc z dnia 7 kwietnia 2008 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 60 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 29.doc z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 28.doc z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 27.doc z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 26.doc z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie aktualizacji dokumentu ”Wytyczne do opracowania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół i przedszkoli w gminie Dobrodzień”

Zarządzenie Nr 25.doc z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pludrach

Zarządzenie Nr 24.doc z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 22.doc z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 21.doc z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 20.doc z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach

Zarządzenie Nr 18.doc z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta i Gminy Dobrodzień na potrzeby obronne

Zarządzenie Nr 17.doc z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 16.doc z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 15.doc z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 13.doc z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zasad wydawania czasopisma „Echo Dobrodzienia i Okolic”

Zarządzenie Nr 11.doc z dnia  8 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 9.doc z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 83/2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 8.doc z dnia  24 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7.doc z dnia  17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6.doc z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 3.doc z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 2.doc z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 1.doc z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 648  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 10368

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
edycja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16