Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Burmistrz
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 08:21:03, dokument aktualny]


rozmiar: 13,82 KB 
pobrań: 50 
data: 2010-11-26 15:02:12 
opis: Burmistrz Dobrodzienia mgr Róża Koźlik od 1989 roku związana z pracą w samorządzie terytorialnym. Mechanizm jego funkcjonowania zna od podstaw, zaczynała pracę w latach 1990 - 1993 jako referent ds. emerytur rolniczych. Od roku 1997 – 2002 była  podinspektorem, a następnie  kierownikiem referatu rozwoju gospodarczego, inwestycji i ochrony środowiska, od 2002 r. do 2006 pełniła funkcję sekretarza gminy Dobrodzień. W latach 2002 -2006 była radną Rady Powiatu w Oleśnie. Od grudnia 2006r. pełni funkcję Burmistrza Dobrodzienia.
e-mail: r.kozlik@dobrodzien.pl
tel. 034/3575-100-102  wew. 32 

 

 

 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zakresu zadań Burmistrza należy m.in.:
- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, budżetu Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- wykonywanie budżetu,
- wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statut Gminy Dobrodzień uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002 roku i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Pełne brzmienie statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępna do wglądu w pokoju Nr 15 Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 13:00 do 16:00.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2489  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11617

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja

Rejestr zmian podstrony:
 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-26 15:04:31 do 2011-07-13 08:21:03]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-26 15:03:25 do 2010-11-26 15:04:31]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-26 15:03:13 do 2010-11-26 15:03:25]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-26 15:02:47 do 2010-11-26 15:03:13]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-02-26 13:03:05 do 2010-11-26 15:02:47]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-01-08 14:51:52 do 2007-02-26 13:03:05]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-12-14 09:48:57 do 2007-01-08 14:51:52]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-07-22 07:24:23 do 2006-12-14 09:48:57]    
  więcej >>


 • Burmistrz (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
  [Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:12:38 do 2005-07-22 07:24:23]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16