Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:





WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja publiczna
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Adrian Dyllong dnia 2011-10-03 12:02:24, dokument aktualny]


ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI DOBRODZIEŃ.doc

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacj na rok 2012.doc

 

KOMUNIKAT.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa Rynek.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Opolska.doc

 

Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kolejka.doc

Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kocury.doc

 

ogłoszenie o zebraniu bzinica Nowa.doc

ogłoszenie o zebraniu Bzinica Stara.doc

ogłoszenie o zebraniu Gosławice.doc

ogłoszenie o zebraniu Klekotna.doc

ogłoszenie o zebraniu Kolejka.doc

ogłoszenie o zebraniu Pludry.doc

ogłoszenie o zebraniu Warłów.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Ligota.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Makowczyce.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Myslina.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Rzędowice.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Szemrowice.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA.doc

      Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf

      Sytuacyjne zestawienie wariantów przedsięwzięcia.pdf

 

ogłoszenie o zebraniu Główczyce.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Błachów.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Kocury.doc

 

ogłoszenie o zebraniu Pietraszów.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą, w celu produkcji paliw alternatywnych stałych w m. Pludry.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Zwiększenie możliwości retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok .doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej w Bzinicy Nowej.doc

 

Obwieszczenie - rozbudowa wodociągu Myślina.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 61934 w obrębie Rzędowice.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień.doc

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu, Plac Wolności.doc

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu ul. Opolska.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 619/34 obręb Rzędowice.doc

 

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2010.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień .doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa DW nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17 ETAP II.doc

 

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc

 

Obwieszczenie przyłącze cieplne Plac Wolności.doc

 

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień w km 15+860-16+810 na działkach o nr ew. 523 oraz 3155 km. 1 obręb Dobrodzień..doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa sześciu elektrowni wiatrowych (...).doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa DW 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.doc

 

Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc

 

wykaz umorzeń 2010r..doc

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 z dnia 19.01.2011 roku.doc

 

Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie (...) .doc

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przedsiębiorstwa-wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej..doc

 

OGLOSZENIE - wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc

 

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa przedsiebiorstwa- wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji środowiskowej -Przebudowa drogi gminnej nr 102959 O ul. Kwiatowa w Rzędowicach.doc

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa nowej lakierni działającej przy istniejącym zakładzie stolarskim.doc

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara.doc

Budowa Park - oświetlenie.doc

 

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

 

DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

 

Pludry Telefonia komórkowa.doc

 

Obwieszczenie w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych.doc

 

Budowa linii ŚN i nN napięcia Myślina - Krasiejów.doc

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc

 

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2009.doc

 

Obwieszczenie - Oświetlenie Park Miejski.doc

 

Zawiadomienie o podjęciu postęp..doc

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Eksploatacja kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO PYKA S.J. (...).doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI (...).doc

 

ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Elektrownie wiatrowe.doc

 

Obwieszczenie - plan.rtf

 

OBWIESZCZENIE - wytyczenie nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie wprowadzenia funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji zabudowy mieszkaniowej.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o udostępnieniu społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc

Raport oddziaływania na środowisko -Eksploatacja żłoża kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc

 zał.1. Mapa likalizacji złoża.pdf

 zał. 2.1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa.pdf

 zał. 2.2. Mapa spągu złoża.pdf

 zał. 3. Wycinek mapy geologiczno - gospodarczej.pdf

 zał. 4.1. Przekrój geologiczny I-I'.pdf

 zał. 4.2. Przekrój geologiczny II-II'.pdf

 Raport oddziaływania na środowisko (uzupełnienie).tif

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacji i przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Elektrownie wiatrowe.doc

 

Oświetlenie Bąki.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Piastowska w Dobrodzieniu.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Oleska w Dobrodzieniu.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Warłów.doc

Raport oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie warłów na działce o nr ew. 74

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięci-Elektrowni wiatrowej V90 2 MW w obrębie Warłów  na działce o nr ew 95/72

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Szemrowice.doc

Raport o oddzialywaniu na środowisko przedsięwzięcia -Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Szemrowice na działce o nr ew. 564 202

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Szemrowice na działce o nr ew. 102 10

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzędowice.doc

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia- Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr ew. 503 134

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzedowice na działkach o nr ew. 44 i 45

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia-Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr ew. 514 134

Raport o oddziaływaniu na środowisko pzredsiewizecia -Elektrowni wiatrowej V90 2MW w obrębie Rzędowice na działce o nr.ew. 509 134

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej- Budowa myjni samochodów osobowych (...) na działce o nr ew. 695 przy ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.doc

 

Budowa kanalizacji ul. Oleska Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Piastowska - Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Gładysza - Dobrodzień.doc

 

ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od wydanej odmownej decyzji - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża BZIONKÓW w miejscowości Rzędowice.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę ul. Studziennej i ul. Zielonej w Dobrodzieniu.doc

 

ORLIK - obwieszczenie.doc

 

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2009 ROK.doc

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2008 ROK.doc

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2007 ROK.doc

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Piastowska Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Gładysza Dobrodzień.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieńska Bąki.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Topolowa - Gosławice.doc

 

Budowa oświetlenia ul. Mostowa Bzinica St..doc

 

 

Budowa Centrum Aktywności w Kocurach.doc

 

ORLIK - obwieszczenie.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Pludry.doc

 

Bąki ul. Dobrodzieńska budowa oświetlenia.doc

 

Bzinica Stara ul. Mostowa budowa oświetlenia.doc

 

Gosławice ul. Topolowa budowa oświetlenia.doc

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. linii kablowej w Liszczoku.doc

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi (...) w obrębie Szemrowice..doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Przebudowa drogi gminnej(...).doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Rozbudowa zakładu stolarskiego (...) w obrębie Ligota Dobrodzieńska.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji - Rozbudowa zakładu stolarskiego.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Szemrowice.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc

raport.zip

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Kocury.doc

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przystąpieniu do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.doc

Raport o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

 

OGLOSZENIE.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. ROZBUDOWA ZAKŁADU STOLARSKIEGO(..) w miejscowości LGOTA DOBRODZIEŃSKA..doc

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki ul. Stawowa.doc

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi ul. Kręta i Słoneczna Szemrowice.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie.doc

 

Obwieszczenia w sprawie wszczęcia postępowań o wydanie decyzji środowiskowych dla Budowy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Rzędowice,Szemrowice, Warłów.doc

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0665 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0665 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0666 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0666 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf

0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0664 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0664 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0694 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0694 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf

0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0551 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 1 - lokalizacja - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0595 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0595 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0498 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

0499 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf

0499 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf

0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf

 

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Mebel RUST-Marian Rust.doc

 

Opiniowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc
Prognoza oddziaływania PGO Dobrodzień.doc

 

 

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Stacji demontażu pojazdów.doc

 

 

Budowa drogi Turza ul. Kręta.doc

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla złoża piasku Główczyce.doc

 

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko złoża piasku Główczyce.doc

 

DECYZJA - umorzenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla Eksploatacji i przerobu kruszywa naturalnego ze złoża Główczyce.doc

 

 

OGLOSZENIE Z DNIA 17 luty 2009 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.doc

 

Budowa drogi ul. Kręta Turza.doc

 

OGLOSZENIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2009 r w sprawie dzierżawy bezprzetargowej.doc

 

Ogłoszenie w sprawie likwidacji.doc

 

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy hali magazynowej.doc

 

Opiniowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc

PGO-Dobrodzień_13.01.2009 .doc

POŚ_Dobrodzień_13.01.2009 .doc

 

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania na warsztat stolarski.doc

 

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Zakładu Ogólnobudowlanego HARDACH.doc

Rozkład poziomu hałasu przenikającego do środowiska z terenu projektowanej hali magazynowej w Gosławicach.pdf

Rozkład poziomu hałasu skumulowanego obejmującego oddziaływanie objektu i dróg w tym drogi krajowej nr 46.pdf

Karta pomiarowa.pdf

Analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia.doc

Ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych i promieniowania elektomagnetycznego.doc

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Zmiany sposobu użytkowania magazynu na warsztat stolarski.doc

Załącznik raport oceny oddzialywania na środowisko.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla kopalni piasku.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc

 Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla wydobywani kruszywa naturalnego.doc

Budowa drogi Klekotna.doc

Budowa drogi Błachów.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zmiany sposobu użytkowania na stolarnię.doc

wykaz-pomoc publiczna 2007.doc

 Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali magazynowej.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. sieci wod. - kan.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Cegielniana w m. Klekotna.doc

Informacja o decyzji - Stacja bazowa telef. komórkowej.doc

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy sieci wodociągowej w Dobrodzieniu.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla odbudowy zbiorników retencyjnych.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy zakładu stolarskiegio.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc

Ogłoszenie - odcinek sieci kanalizacji.doc

Ogłoszenie - stacja telefonii komórkowej.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Odbudowy zbiorników retencyjnych.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznejw 2007 roku.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.doc



Kolejka - budowa stacjitrafo.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr102982 O-ul. Topolowa.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 102961.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc

OBWIESZCZENIE - przebudowa stacji trafo Kolejka.doc

Budowa Komisariatu Policji.doc

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102982 O ul. Topolowa w Dobrodzieniu.doc
 

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102961 O ul. Górna w Rzędowicach.doc

Komisariat Policji.doc
 

Oświetlenie Liszczok.doc
 

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji mebli.doc

Uchwała Nr 580 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dobrodzień.PDF

Uchwała Nr 579 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzie na 2008r.PDF

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego.doc

Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na Budowę 2 budynków inwentarskich (kurniki) o pow. 1500m2 każdy.doc

WYNIKI PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY DOBRODZIEŃ W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.doc

wykaz - pomoc publiczna 2006.doc

wykaz umorzen 2006r.doc

WYKAZ UMORZEŃ W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2006.doc



INFORMACJA o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.doc



Wykaz umorzeń za 2005 rok.jpg

Druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI DOBRODZIEŃ.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-10-03 12:00:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacj na rok 2012.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-16 12:39:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Opolska.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-15 14:51:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie sieć wodociągowa Rynek.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-15 14:51:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • KOMUNIKAT.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-15 14:51:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kolejka.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-14 13:40:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie - bud. oświetlenia Kocury.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-14 13:40:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Warłów.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Pludry.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Kolejka.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Klekotna.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Gosławice.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Bzinica Stara.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu bzinica Nowa.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-13 15:26:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sytuacyjne zestawienie wariantów przedsięwzięcia.pdf (rozmiar 4 309,84 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-09-06 10:12:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf (rozmiar 499,51 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-09-06 10:07:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Szemrowice.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-05 14:28:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Rzędowice.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-05 14:28:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Myslina.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-05 14:27:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Makowczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-05 14:27:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Ligota.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-09-05 14:27:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-09-02 15:25:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Główczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-31 13:49:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Błachów.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-31 13:49:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Pietraszów.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-30 08:32:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zebraniu Kocury.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-30 08:32:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą, w celu produkcji paliw alternatywnych stałych w m. Pludry.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-08-23 15:07:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Zwiększenie możliwości retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok .doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-08-23 14:57:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej w Bzinicy Nowej.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-08-23 14:24:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie - rozbudowa wodociągu Myślina.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-08-08 14:46:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 61934 w obrębie Rzędowice.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-25 12:34:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-25 12:24:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu, Plac Wolności.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-14 14:55:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Dobrodzieniu ul. Opolska.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-07-14 14:55:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa warsztatu serwisu opon na działce o nr ew. 619/34 obręb Rzędowice.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-06-29 09:18:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2010.doc (rozmiar 182,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-06-27 14:39:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa istniejącej stolarni na działce o nr ew. 935 w obrębie Dobrodzień .doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-06-17 15:15:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa DW nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17 ETAP II.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-05-25 10:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-05-23 13:06:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-05-11 15:25:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-26 10:15:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie przyłącze cieplne Plac Wolności.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-26 10:15:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień w km 15+860-16+810 na działkach o nr ew. 523 oraz 3155 km. 1 obręb Dobrodzień..doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-04-19 15:02:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa sześciu elektrowni wiatrowych (...).doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-04-12 13:32:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa DW 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-03-28 14:24:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie sieć wodociągowa ul. Oleska.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-08 15:27:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • wykaz umorzeń 2010r..doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-27 11:13:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 z dnia 19.01.2011 roku.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-24 14:44:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-17 15:15:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert.doc (rozmiar 17,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-17 15:15:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-10 13:07:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-01-10 13:07:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-12-23 15:03:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie (...) .doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-12-21 09:40:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przedsiębiorstwa-wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-12-10 10:32:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-12-10 09:14:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt programu współpracy z organizacjami Pozarządowymi 2011.doc (rozmiar 86,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-30 14:54:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Błachowie.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-11-23 12:24:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa salonu meblowego wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej..doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-11-23 12:18:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • OGLOSZENIE - wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-11-17 14:50:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-25 12:31:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rozbudowa przedsiebiorstwa- wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien pasywnych.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-10-21 15:49:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji środowiskowej -Przebudowa drogi gminnej nr 102959 O ul. Kwiatowa w Rzędowicach.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-10-21 15:37:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa nowej lakierni działającej przy istniejącym zakładzie stolarskim.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-10-21 15:34:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-10-21 15:20:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa Park - oświetlenie.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-15 15:30:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-12 15:19:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-12 15:19:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-12 15:19:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-08 14:45:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pludry Telefonia komórkowa.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-10-01 15:03:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych.doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-09-29 13:15:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa linii ŚN i nN napięcia Myślina - Krasiejów.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-09-20 14:24:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-09-17 14:34:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2009.doc (rozmiar 172,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-09-07 13:59:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie - Oświetlenie Park Miejski.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-08-30 15:22:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o podjęciu postęp..doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-08-13 15:00:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-08-09 12:28:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -Eksploatacja kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-07-14 11:19:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO PYKA S.J. (...).doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-07-13 10:07:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI (...).doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-07-13 09:56:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-07-07 15:35:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Elektrownie wiatrowe.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-29 10:30:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie - plan.rtf (rozmiar 17,52 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-06-24 10:44:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE - wytyczenie nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie wprowadzenia funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji zabudowy mieszkaniowej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-06-23 14:46:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał.1. Mapa likalizacji złoża.pdf (rozmiar 184,22 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 13:14:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Raport oddziaływania na środowisko (uzupełnienie).tif (rozmiar 261,89 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 13:03:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał. 4.2. Przekrój geologiczny II-II'.pdf (rozmiar 103,23 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 13:00:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał. 4.1. Przekrój geologiczny I-I'.pdf (rozmiar 114,18 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:59:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał. 3. Wycinek mapy geologiczno - gospodarczej.pdf (rozmiar 3 208,90 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:58:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał. 2.2. Mapa spągu złoża.pdf (rozmiar 302,26 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:56:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał. 2.1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa.pdf (rozmiar 368,10 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:55:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Raport oddziaływania na środowisko -Eksploatacja żłoża kruszywa naturalnego GŁÓWCZYCE.doc (rozmiar 191,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:50:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o udostępnieniu społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:44:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacji i przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-05-27 11:38:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Elektrownie wiatrowe.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-05-04 11:04:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświetlenie Bąki.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-04-28 12:18:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa kanalizacji ul. Piastowska w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-04-21 08:29:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa kanalizacji ul. Oleska w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-04-21 08:29:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Warłów.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-03-26 15:09:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Szemrowice.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-03-26 14:59:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzędowice.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-03-26 14:54:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej- Budowa myjni samochodów osobowych (...) na działce o nr ew. 695 przy ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-03-19 14:45:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa kanalizacji ul. Oleska Dobrodzień.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-05 15:29:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Piastowska - Dobrodzień.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-02 15:00:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Gładysza - Dobrodzień.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-03-02 15:00:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od wydanej odmownej decyzji - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża BZIONKÓW w miejscowości Rzędowice.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-02-26 11:58:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę ul. Studziennej i ul. Zielonej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-02-16 14:26:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ORLIK - obwieszczenie.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-02-01 11:57:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ ZA 2009 ROK.doc (rozmiar 55,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-28 12:47:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ ZA 2008 ROK.doc (rozmiar 69,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-28 12:47:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ ZA 2007 ROK.doc (rozmiar 57,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-28 12:47:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-01-22 14:45:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Piastowska Dobrodzień.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-22 13:55:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Gładysza Dobrodzień.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-22 13:55:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieńska Bąki.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-21 14:27:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Topolowa - Gosławice.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-20 13:13:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa oświetlenia ul. Mostowa Bzinica St..doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-01-20 13:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa Centrum Aktywności w Kocurach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-17 14:06:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ORLIK - obwieszczenie.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-14 13:18:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Pludry.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-12-08 13:46:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Gosławice ul. Topolowa budowa oświetlenia.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-02 14:41:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bzinica Stara ul. Mostowa budowa oświetlenia.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-02 14:41:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bąki ul. Dobrodzieńska budowa oświetlenia.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-12-02 14:41:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. linii kablowej w Liszczoku.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-11-24 15:27:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi (...) w obrębie Szemrowice..doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-13 15:17:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszęciu postępowania w sprawej wydania decyzji -Przebudowa drogi gminnej(...).doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-10 15:08:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Rozbudowa zakładu stolarskiego (...) w obrębie Ligota Dobrodzieńska.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-10 10:58:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji - Rozbudowa zakładu stolarskiego.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-04 13:06:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Szemrowice.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-28 12:23:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-28 12:23:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • raport.zip (rozmiar 3 056,84 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-21 13:29:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-21 13:29:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Kocury.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-20 11:15:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Raport o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (rozmiar 2 131,58 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-09 15:22:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przystąpieniu do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-09 15:22:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • OGLOSZENIE.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-10-07 13:36:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. ROZBUDOWA ZAKŁADU STOLARSKIEGO(..) w miejscowości LGOTA DOBRODZIEŃSKA..doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-09-29 15:20:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi ul. Kręta i Słoneczna Szemrowice.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-11 15:06:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki ul. Stawowa.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-11 15:06:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi ul. Kręta i Słoneczna Szemrowice.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-11 15:01:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 807,09 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:25:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0499 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,76 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:24:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0499 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf (rozmiar 4 194,47 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:24:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0499 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 838,66 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:24:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0499 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf (rozmiar 457,16 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:23:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 249,04 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:23:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:23:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 776,71 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:23:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,24 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:22:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf (rozmiar 4 181,42 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:22:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 594,89 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:22:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf (rozmiar 414,42 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:21:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 249,04 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:21:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:21:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 827,84 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:21:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0595 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,49 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:20:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0595 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf (rozmiar 4 196,19 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:20:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0595 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 653,10 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:20:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0595 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf (rozmiar 415,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:20:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 249,04 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:19:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 756,56 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:19:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0551 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,48 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:19:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0551 - załącznik nr 2 - info - Rzędowice.pdf (rozmiar 4 196,80 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:18:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0551 - załącznik nr 1 - lokalizacja - Rzędowice.pdf (rozmiar 569,70 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:18:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0551 - wniosek środowiskowy - Rzędowice.pdf (rozmiar 452,51 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:18:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Rzędowice.pdf (rozmiar 249,04 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:17:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0498 0499 0551 0595 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Rzędowice.pdf (rozmiar 40,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:17:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf (rozmiar 1 016,51 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:17:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0694 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf (rozmiar 40,60 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:17:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0694 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf (rozmiar 4 186,53 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0694 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 822,85 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:16:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0694 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf (rozmiar 405,80 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:16:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf (rozmiar 262,67 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:15:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf (rozmiar 40,82 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:15:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf (rozmiar 1 004,19 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:14:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf (rozmiar 40,76 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:14:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 - załącznik nr 2 - info - Szemrowice.pdf (rozmiar 4 210,69 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:14:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 1 154,39 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:13:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 - wniosek środowiskowy - Szemrowice.pdf (rozmiar 421,60 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:13:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Szemrowice.pdf (rozmiar 262,67 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:13:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0664 0694 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Szemrowice.pdf (rozmiar 40,82 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:13:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf (rozmiar 794,95 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:11:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0666 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf (rozmiar 40,36 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:11:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0666 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf (rozmiar 4 165,89 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:11:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0666 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 580,94 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:10:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0666 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf (rozmiar 397,90 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:10:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf (rozmiar 236,86 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:10:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf (rozmiar 40,48 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:10:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf (rozmiar 915,91 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:07:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 - załącznik nr 3 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf (rozmiar 40,75 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:07:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 - załącznik nr 2 - info - Warłów.pdf (rozmiar 4 169,68 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:06:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 - załącznik nr 1 - lokalizacja.pdf (rozmiar 785,87 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:06:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 - wniosek środowiskowy - Warłów.pdf (rozmiar 391,85 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:06:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - mapa - Warłów.pdf (rozmiar 236,86 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:05:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • 0665 0666 - załącznik nr 4 - emisja hałasu - dane - Warłów.pdf (rozmiar 40,48 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-18 15:05:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-15 07:50:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenia w sprawie wszczęcia postępowań o wydanie decyzji środowiskowych dla Budowy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Rzędowice,Szemrowice, Warłów.doc (rozmiar 68,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-10 11:38:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Mebel RUST-Marian Rust.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-21 15:08:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Prognoza oddziaływania PGO Dobrodzień.doc (rozmiar 719,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 11:01:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Opiniowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-20 11:01:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Stacji demontażu pojazdów.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-19 12:18:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa drogi Turza ul. Kręta.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-07 09:52:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla złoża piasku Główczyce.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-03 12:26:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko złoża piasku Główczyce.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-03 12:26:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • DECYZJA - umorzenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla Eksploatacji i przerobu kruszywa naturalnego ze złoża Główczyce.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-04-02 10:30:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • OGLOSZENIE Z DNIA 17 luty 2009 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-18 09:09:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa drogi ul. Kręta Turza.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-18 09:07:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • OGLOSZENIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2009 r w sprawie dzierżawy bezprzetargowej.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-17 10:03:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie w sprawie likwidacji.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-02-12 15:17:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy hali magazynowej.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-22 14:20:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • POŚ_Dobrodzień_13.01.2009 .doc (rozmiar 1 038,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-21 14:13:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • PGO-Dobrodzień_13.01.2009 .doc (rozmiar 1 250,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-21 14:12:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Opiniowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-21 14:12:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania na warsztat stolarski.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-01-13 15:35:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych i promieniowania elektomagnetycznego.doc (rozmiar 55,50 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:43:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia.doc (rozmiar 1 558,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:41:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Karta pomiarowa.pdf (rozmiar 48,76 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:40:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rozkład poziomu hałasu skumulowanego obejmującego oddziaływanie objektu i dróg w tym drogi krajowej nr 46.pdf (rozmiar 857,98 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:40:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rozkład poziomu hałasu przenikającego do środowiska z terenu projektowanej hali magazynowej w Gosławicach.pdf (rozmiar 912,63 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:39:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Zakładu Ogólnobudowlanego HARDACH.doc (rozmiar 2 484,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:38:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik raport oceny oddzialywania na środowisko.doc (rozmiar 456,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-12-17 11:31:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Zmiany sposobu użytkowania magazynu na warsztat stolarski.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-12-17 11:31:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla kopalni piasku.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-12-12 09:38:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-11-14 14:05:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-11-10 14:44:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla wydobywani kruszywa naturalnego.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-11-07 11:28:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa drogi Klekotna.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-31 14:19:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa drogi Błachów.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-31 14:19:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • wykaz-pomoc publiczna 2007.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-22 11:20:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • wykaz umorzeń za 2007.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-22 11:20:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zmiany sposobu użytkowania na stolarnię.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-22 11:20:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali magazynowej.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-10-10 14:50:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-09 16:06:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. sieci wod. - kan.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-01 11:57:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-09-24 12:17:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Cegielniana w m. Klekotna.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-09-24 10:21:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o decyzji - Stacja bazowa telef. komórkowej.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-08-21 10:58:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy sieci wodociągowej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-08-07 15:18:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla odbudowy zbiorników retencyjnych.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-07-29 13:04:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy zakładu stolarskiegio.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-07-14 12:50:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-07-10 11:16:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-30 15:04:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie - odcinek sieci kanalizacji.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-26 13:40:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie - stacja telefonii komórkowej.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-18 14:51:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Odbudowy zbiorników retencyjnych.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-10 15:24:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznejw 2007 roku.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-09 14:13:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji paliw w Rzędowicach.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-06-02 13:58:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kolejka - budowa stacjitrafo.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-05-14 11:47:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr102982 O-ul. Topolowa.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-04-24 13:12:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 102961.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-04-24 13:12:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-04-11 09:35:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE - przebudowa stacji trafo Kolejka.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-04-10 14:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budowa Komisariatu Policji.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-03-12 11:15:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102982 O ul. Topolowa w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-03-07 11:37:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej Nr 102961 O ul. Górna w Rzędowicach.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-03-07 11:37:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Komisariat Policji.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-02-15 14:36:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświetlenie Liszczok.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-02-14 13:22:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji mebli.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-02-13 12:56:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 580 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dobrodzień.PDF (rozmiar 452,54 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-01-25 11:16:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 579 2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzie na 2008r.PDF (rozmiar 420,08 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-01-25 11:16:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-01-23 13:25:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja-o wydaniu decyzji środowiskowej na Budowę 2 budynków inwentarskich (kurniki) o pow. 1500m2 każdy.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-01-17 13:32:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYNIKI PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY DOBRODZIEŃ W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-05-31 15:01:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • wykaz - pomoc publiczna 2006.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-05-31 09:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • wykaz umorzen 2006r.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-05-31 09:07:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2006.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-02-26 12:49:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • INFORMACJA o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-12-19 12:57:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wykaz umorzeń za 2005 rok.jpg (rozmiar 228,77 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-05-31 12:43:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-09 12:50:41, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • ZAWIADOMIENIE wszczęcie postępowania.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2011-04-19 14:52:24 do 2011-04-19 14:52:45]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • zawiadomienia O WYDANIU DECYZJI.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-12-23 14:59:12 do 2010-12-23 14:59:42]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • obwieszczenie.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-11-23 12:10:48 do 2010-11-23 12:11:19]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2010-08-09 12:00:31 do 2010-08-09 12:28:51]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Elektrownie wiatrowe.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-29 10:20:40 do 2010-06-29 10:25:11]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o udostępnieniu społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁÓWCZYCE .doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-06-10 12:39:45 do 2010-06-10 12:41:27]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Elektrownie wiatrowe. .doc (rozmiar 55,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-05-04 10:54:06 do 2010-05-04 10:54:56]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa ul. Studziennej oraz ul. Zielonej w miejscowości Dobrodzień.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2010-01-14 13:38:53 do 2010-02-16 14:18:04]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji -Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bzionków.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-13 15:25:19 do 2010-02-16 14:18:33]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi (...) w obrębie Szemrowice..doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-13 15:16:26 do 2009-11-13 15:17:06]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wydaniu decyzji -Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi (...) w obrębie Szemrowice..doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-11-13 15:13:38 do 2009-11-13 15:15:40]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ROZBUDOWA ZAKŁADU STOLARSKIEGO w miejscowości Dobrodzień. .doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-09-28 15:04:49 do 2009-11-04 12:43:16]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA BZIONKÓW.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-09-24 14:32:12 do 2009-11-04 12:56:37]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA - Budowa drogi Bąki ul. Stawowa.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-09-11 15:01:21 do 2009-11-04 12:52:06]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia -BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ... w miejscowości Szemrowice.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Adrian Dyllong dnia 2009-08-07 10:53:44 do 2009-11-04 12:50:52]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od wydanej odmownej decyzji z dnia 30.06.2009r. Eksploatacja złoża Główczyce.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-24 14:50:48 do 2009-11-04 12:56:04]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji śrdowiskowej na realizację przedesięwzięcia -BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ... w miejscowości Szemrowice.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-07-16 15:05:13 do 2009-11-04 12:52:30]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Eksploatacji i przeróbki kruszywa ze złoża Główczyce.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-30 14:11:18 do 2009-11-04 12:55:08]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy dróg na terenie bylego POM-u.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-25 15:08:17 do 2009-11-04 12:55:36]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zakupu i montażu centrów obróbkowych Pludry.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-19 11:47:47 do 2009-11-04 12:54:09]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zakupu i montażu centrów obróbkowych Dobrodzień.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-19 11:47:39 do 2009-11-04 12:55:22]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ ZA 2009 ROK.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-15 14:38:37 do 2010-01-28 12:10:30]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Przebudowy drogi na terenie byłego POM-u.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-06-01 11:39:30 do 2009-11-04 12:57:21]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla stacji demontażu pojazdów.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-19 12:18:19 do 2009-11-04 12:57:42]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla firmy PROMET.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-05-15 13:10:14 do 2009-11-04 12:57:54]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla złoża piasku w Główczycach.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2009-03-11 10:56:57 do 2009-11-04 12:58:16]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Firma HARDACH -Raport oddziaływania na środowisko.doc (rozmiar 2 484,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 14:16:40 do 2008-12-29 14:37:29]
  [załącznik usunął Małgorzata Gabor]
     więcej >>
 • Raport oddziaływania na środowisko HARDACH.doc (rozmiar 2 484,00 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 12:59:40 do 2008-12-29 13:33:03]
  [załącznik usunął Małgorzata Gabor]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla budowy hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Małgorzata Gabor dnia 2008-12-29 12:52:43 do 2009-11-04 13:02:00]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Przebudowy z rozbudową warsztatu stolarskiego.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-10-16 13:13:47 do 2009-11-04 13:00:15]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu stolarskiego o nową halę warsztatową maszyn stolarskich.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-05-16 09:22:35 do 2009-11-04 13:01:15]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy budynku masarni w Pludrach.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2008-01-07 10:13:09 do 2009-11-04 12:59:13]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla Zmiany sposobu użytkowania budynku gosp. na zakład produkcji mebli.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Lis dnia 2007-12-21 07:35:37 do 2009-01-22 14:38:54]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę hali warsztatu stolarskiego.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Lis dnia 2007-12-17 14:06:23 do 2009-01-22 14:38:45]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja w sprawie zmiany decyzji środowiskowej na Rozbudowę hali produkcyjno -magazynowej.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-12-11 14:42:40 do 2009-01-22 14:38:36]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy budynku masarni w Pludrach.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-12-10 13:11:18 do 2009-01-22 14:38:26]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja w sprawie zmiany decyzji środowiskowej na Budowę suszarni drewna i przebudowę budynku gospodarczo-garażowego.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-11-23 13:32:49 do 2009-01-22 14:38:16]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Budowa ekranu Gosławice.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-11-23 12:58:50 do 2009-01-22 14:38:09]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie hali warsztatu stolarskiego.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-11-23 10:18:21 do 2009-01-22 14:37:56]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o zmianę decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-11-06 15:00:42 do 2009-01-22 14:37:42]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy obory na ok.90DJP.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-10-31 09:03:23 do 2009-01-22 14:37:18]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ekranu akustycznego wzdłuż posesji przy ul. Lublinieckiej 2 w m. Gosławice.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-10-26 11:52:33 do 2009-01-22 14:37:08]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie suszarni drewna.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-10-17 15:04:42 do 2009-01-22 14:37:01]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 901 w miejscowości Pietraszów.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-09-28 12:17:44 do 2009-01-22 14:36:49]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 września 2007 roku o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-09-26 07:57:35 do 2009-01-22 14:36:41]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 września 2007 roku o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-09-20 18:05:26 do 2007-09-26 07:58:12]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o decyzję środowiskową dla Budowy 2 budynków inwentarskich (kurniki) o pow. 1500m2 każdy.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-08-29 12:10:00 do 2009-01-22 14:36:30]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowy obory na ok. 90 DJP.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-08-29 09:09:01 do 2009-01-22 14:36:22]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie powiadomienia Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zmianach w tym zakresie.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-08-27 08:45:49 do 2009-01-22 14:36:12]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy suszarni drewna oraz przebudowy budynku gospodarczo garażowego.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-08-13 10:18:16 do 2009-01-22 14:35:43]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 901 w miejscowości Pietraszów.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Lis dnia 2007-08-01 12:58:55 do 2009-01-22 14:35:32]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy nowej stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-05-02 12:50:49 do 2009-01-22 14:35:13]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-04-11 10:48:14 do 2009-01-22 14:35:02]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-04-05 12:37:00 do 2009-01-22 14:34:52]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzję środowiskową dla Budowy nowej stacji paliw płynnych.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-04-02 14:38:25 do 2009-01-22 14:34:43]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-03-08 15:05:28 do 2009-01-22 14:34:29]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Remont Mostu Dobrodzień.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-03-05 13:07:03 do 2009-01-22 14:34:13]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ NA 2004 ROK.doc (rozmiar 19,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-02-26 12:49:48 do 2009-09-28 15:09:10]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzje środowiskową dla Instalacji anten sektorowych na stacji bazowej telefonii komórkowej 5213 Dobrodzień.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-02-20 14:50:46 do 2009-01-22 14:34:05]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie suszarni drewna.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-01-11 13:52:16 do 2009-01-22 14:33:55]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-01-03 09:27:08 do 2009-01-22 14:33:08]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Sieć energetyczna Klekotna.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-12-12 13:35:59 do 2009-01-22 14:32:44]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-12-08 14:13:58 do 2009-01-22 14:32:35]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-12-01 08:45:11 do 2009-01-22 14:32:27]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy wiaduktu w ciagu drogi powiatowej nr 1952 O.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-28 13:58:28 do 2009-01-22 14:32:17]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • wyniki głosowania w Gminie Dobrodzień.doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-14 15:00:58 do 2009-01-22 14:32:10]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • KLEKOTNA linia kablowa i złącze.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-08 12:48:03 do 2009-01-22 14:32:03]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-08 12:36:21 do 2009-01-22 14:31:54]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-08 12:36:00 do 2009-01-22 14:28:46]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku komunalnego – szaletu miejskiego z przyłączami w Dobrodzieniu przy ul. Solnej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-07 14:04:27 do 2009-01-22 14:28:36]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dlabudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-11-02 13:11:09 do 2009-01-22 14:28:29]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Rzędowice - chodnik, parking.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-23 10:31:29 do 2009-01-22 14:28:21]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • UCHWAŁA Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-19 10:49:26 do 2009-01-22 14:28:14]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • UCHWAŁA Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 18 października 2006r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-19 10:48:01 do 2009-01-22 14:28:08]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-13 23:57:21 do 2009-01-22 14:27:54]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o zmianach w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-09 14:01:38 do 2009-01-22 14:28:02]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-10-04 13:23:56 do 2009-01-22 14:27:40]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-29 09:47:08 do 2009-01-22 14:27:30]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy zakładu stolarskiego.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-18 12:01:32 do 2009-01-22 14:27:18]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy chodników oraz parkingów w Rzędowicach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-14 15:03:44 do 2009-01-22 14:27:08]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Eksploatacji kopalni piasku Myślina VI.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-13 09:29:03 do 2009-01-22 14:27:00]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Rozbudowy drogi krajowej nr 46.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-12 11:26:51 do 2009-01-22 14:26:51]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Rzędowice chodnik.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-01 11:26:52 do 2009-01-22 14:25:41]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Droga Bzinica Nowa.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-08-24 13:16:50 do 2009-01-22 14:25:31]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu stolarskiego.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-08-22 12:22:10 do 2009-01-22 14:25:13]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bzinicy Nowej.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-08-22 08:33:16 do 2009-01-22 14:25:03]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja decyzja środowiskowa na dobudowę hali mgazynowej oraz kotłowni do warsztatu stolarskiego w budowie.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-08-21 14:26:04 do 2009-01-22 14:24:49]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bzinicy Nowej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-07-26 08:54:38 do 2009-01-22 14:24:37]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Dobudowy hali magazynowej oraz kotłowni do warsztatu stolarskiego w budowie.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-07-26 08:54:28 do 2009-01-22 14:24:28]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja decyzja środowiskowa na budowę i adaptację budynków gospodarczych na stolarnię.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-07-21 14:48:50 do 2009-01-22 14:24:17]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja decyzja środowiskowa na dobudowę hali stolarni i budowę silosu na trociny wraz z kotłownią.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-07-17 13:57:28 do 2009-01-22 14:23:59]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • wykaz umorzen 2006r.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-07-11 13:23:44 do 2009-01-22 14:32:52]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzję środowiskową dla Budowy obwodnicy m.Myślina.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-06-29 13:38:35 do 2009-01-22 14:24:07]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Dobudowy hali stolarni wraz z silosem na trociny i kotłownią.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-06-20 08:02:30 do 2009-01-22 14:23:48]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy i adaptacji budynków gospodarczych na stolarnię.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-06-20 08:01:57 do 2009-01-22 14:23:35]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • WYKAZ UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ULG UDZIELONYCH W 2005 ROKU.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-05-31 12:24:02 do 2009-09-28 15:08:28]
  [załącznik usunął Adrian Dyllong]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Przebudowę drogi krajowej Nr 46 na odcinku Grodziec-Myślina..doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-05-10 11:02:45 do 2009-01-22 14:23:24]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzje środowiskową dla Budowy obwodnicy m.Dobrodzień-etapI-budowa łącznika i ścieżki rowerowej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-05-10 08:53:20 do 2009-01-22 14:23:17]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na modernizację drogi powiatowej nr 1960 Gosławice-Główczyce.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-04-27 10:02:10 do 2009-01-22 14:23:06]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia Modernizacji drogi powiatowej Gosławice-Główczyce.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-04-14 09:18:09 do 2009-01-22 14:22:58]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE - telefony w Pludrach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-04-13 09:42:09 do 2009-01-22 14:22:48]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzje środowiskową dla Przebudowy drogi krajowej nr 46 Grodziec- Myślina.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-04-07 11:55:44 do 2009-01-22 14:22:35]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą na terenie byłego POM-u.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-04-04 13:33:37 do 2009-01-22 14:22:24]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja decyzja środowiskowa na budowę hali produkcyjnej.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-28 11:22:25 do 2006-04-27 10:00:48]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Szemrowicach i Warłowie z przerzutem ścieków do Dobrodzienia.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-23 15:01:19 do 2006-04-27 10:00:39]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę stacji paliw w Rzędowicach przy ul. Oleskiej.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-14 13:34:38 do 2006-04-27 10:00:30]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie hali produkcyjnej.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-08 10:51:41 do 2006-04-27 10:00:19]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o decyzje środowiskową dla Przebudowy kanalizacji ogólnosplawnej na rozdzielczą na terenie bylego POM-u.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-08 10:51:32 do 2006-04-27 10:00:03]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowejdot. Wykonania kanalizacji sanit. we wsiach Szemrowice i Warłów z przerzutem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-06 13:53:42 do 2006-04-27 09:59:50]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę suszarni drewna i przebudowę budynku na magazyn przy stolarni.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-06 13:53:34 do 2006-04-27 09:59:11]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę obory dla bydła mięsnego o obsadzie 80 DJP.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-03-06 08:27:55 do 2006-04-27 09:59:01]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z tow. infrastrukturą.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-15 09:11:03 do 2006-04-27 09:58:50]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji-budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dobrodzieniu-teren byłego POM-u.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-10 14:46:20 do 2009-01-22 14:22:15]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie stacji paliw w Rzędowicach przy ul. Oleskiej.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-09 16:25:01 do 2006-04-27 09:58:30]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie suszarni drewna oraz przebudowie na magazyn.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-07 11:26:50 do 2006-04-27 09:58:07]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie obory dla bydła mięsnego o obsadzie 80 DJP.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-07 11:26:40 do 2006-04-27 09:57:54]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Przebudowie budynku gospodarczo-usługowego na stolarnię wraz z jego rozbudową.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-02-02 15:50:40 do 2006-04-27 09:57:43]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot.Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami i towarzyszącą infrastrukturą.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-01-26 13:35:49 do 2006-04-27 09:57:33]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Przebudowie budynku gosp.-usług. na stolarnię wraz z jego rozbudową.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-01-04 09:26:05 do 2006-04-27 09:57:21]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową w miejscowości Ligota Dobrodzieńska.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-01-02 14:43:53 do 2006-04-27 09:57:06]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ulicach Wojska Polskiego i Szemrowicka w Dobrodzieniu .doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-12-06 13:56:02 do 2006-04-27 09:56:53]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Dobrodzieńskiej.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-12-02 11:42:16 do 2006-04-27 09:56:43]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja- decyzja środowiskowa dot.Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pludrach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-12-02 11:41:52 do 2006-04-27 09:56:25]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie wsi Szemrowice .doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-11-28 14:31:19 do 2006-04-27 09:56:12]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja decyzja środowiskowa na Rozbudowę zakładu stolarskiego polegającej na budowie malarni z magazynem farb i lakierów .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-11-17 12:23:52 do 2006-04-27 09:56:02]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja-decyzja środowiskowa na Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie wsi Warłów.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-11-16 12:14:25 do 2006-04-27 09:55:44]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-11-03 14:18:05 do 2006-04-27 09:55:28]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolejce.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-11-03 14:17:53 do 2006-04-27 09:55:15]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - kanalizacja Warłów.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-10-24 14:22:27 do 2006-04-27 09:54:52]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - kanalizacja ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka w Dobrodzieniu.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-10-24 14:21:06 do 2006-04-27 09:54:32]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - kanalizacja Szemrowice.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-10-24 14:20:22 do 2006-04-27 09:54:03]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Protokół z posiedzenia Komisji do rozpatrzenia ofert w konkursie na prowadzenie działalności oświatowej tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Bzinica Stara.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-10-18 12:36:15 do 2009-01-22 14:22:03]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa budynku gospodarczo-usługowego na stolarnię wraz z jego rozbudową.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-10-14 12:28:08 do 2006-04-27 09:53:43]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Warłowie.DOC (rozmiar 24,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-26 15:17:20 do 2009-01-22 14:21:37]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-26 15:16:53 do 2009-01-22 14:21:24]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolejce.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-26 15:16:33 do 2009-01-22 14:21:06]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-14 09:48:50 do 2006-04-27 09:53:08]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolejce.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-14 09:48:41 do 2006-04-27 09:52:46]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-09 13:09:56 do 2006-04-27 09:52:32]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-09 13:09:17 do 2006-04-27 09:52:21]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-09 12:50:15 do 2006-04-27 09:52:09]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>
 • regulamin konkursu ofert- szkoła niepubliczna.doc (rozmiar 68,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2005-09-01 11:57:04 do 2005-10-18 12:37:48]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4781

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 104298

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodano zawiadomienie
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>



  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16