Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zastępca Burmistrza
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Zastępca Burmistrza)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 08:23:11, dokument aktualny]


rozmiar: 5,93 KB 
pobrań: 115 
data: 2007-02-26 13:11:43 
opis: Zastępca Burmistrza mgr inż. Marek Witek pracę zawodową rozpoczął od pomocy w prowadzeniu firmy rodzinnej – instalatorstwo wodno-kanalizacyjne i c.o. W wyniku naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami, w marcu 2006r.  rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy. Z dniem 29 grudnia 2006r. Zarządzeniem Nr 113/2006 Burmistrza Dobrodzienia został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza.
e-mail: m.witek@dobrodzien.pl
tel. 035/3575-100-102 wew. 33

Do zakresu działania zastępcy burmistrza należy m.in.:
- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikających innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
- w porozumieniu z sekretarzem gminy przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i  wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji zastępcy burmistrza,
- prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- nadzór nad drogami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./  oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu  tj. w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30

Zastępca burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 12:30 do 15:30.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1902  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4971

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja

Rejestr zmian podstrony:
 • Zastępca Burmistrza (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Zastępca Burmistrza)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 08:20:07 do 2011-07-13 08:23:11]    
  więcej >>


 • Zastępca Burmistrza (ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Zastępca Burmistrza)
  [Piotr Więdłocha dnia 2007-02-26 13:11:43 do 2011-05-12 08:20:07]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16