Zastępca Burmistrza
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Zastępca Burmistrza)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 08:23:11, dokument aktualny]


rozmiar: 5,93 KB 
pobrań: 115 
data: 2007-02-26 13:11:43 
opis: Zastępca Burmistrza mgr inż. Marek Witek pracę zawodową rozpoczął od pomocy w prowadzeniu firmy rodzinnej – instalatorstwo wodno-kanalizacyjne i c.o. W wyniku naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami, w marcu 2006r.  rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy. Z dniem 29 grudnia 2006r. Zarządzeniem Nr 113/2006 Burmistrza Dobrodzienia został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza.
e-mail: m.witek@dobrodzien.pl
tel. 035/3575-100-102 wew. 33

Do zakresu działania zastępcy burmistrza należy m.in.:
- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikających innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
- w porozumieniu z sekretarzem gminy przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i  wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji zastępcy burmistrza,
- prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- nadzór nad drogami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./  oraz Statut Gminy uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002r. i Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy Dobrodzień. Pełne brzmienie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępny w pokoju Nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu  tj. w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30

Zastępca burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 12:30 do 15:30.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1902  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4971

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl