Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-11 11:39:55, dokument aktualny]


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
W Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
2. Rejestr prawa miejscowego
Rejestr prawa miejscowego znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr jest udostępniany w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
3. Dziennik korespondencji
Dziennik korespondencji jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w Sekretariacie Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu. Dane umieszczone w dzienniku korespondencji udostępniane są w zależności od sprawy, która wpłynęła do Urzędu. Dane osobowe wpisane są do dziennika korespondencji podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Dane te są udostępniane na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
4. Rejestr przeprowadzanych kontroli
Rejestr przeprowadzanych kontroli prowadzony jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Rejestr interpelacji i wniosków radnych znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 14. Prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
6. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
7. Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Ewidencja prowadzona jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
8. Ewidencja zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Ewidencja prowadzona jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
9. Ewidencja postanowień decyzji podziału nieruchomości
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja ta podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
10. Księgi Stanu Cywilnego
Księgi stanu cywilnego znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu ( pokój nr 13). Zbiór podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
11. Ewidencja zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
12. Rejestr skarg i wniosków
Rejestr znajduje się w pok. Nr 14 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
13. Rejestr dodatków mieszkaniowych
Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr znajduje się w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Rejestr prowadzony jest systemem tradycyjnym.
Tel. 034/35-75-100 do 102
14. Ewidencja ludności
Ewidencja jest prowadzona w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym i systemem informatycznym. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
15. Ewidencja działalności gospodarczej
Ewidencja jest prowadzona w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja jest prowadzona systemem tradycyjnym. Ewidencja jest udostępniana w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
16. Rejestr skierowań o najem lokalu
Rejestr znajduje się w pok. Nr 18 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
17. Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
Rejestr podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Dane z rejestru mogą być udostępnione na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 wyżej cytowanej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
18. Ewidencja podatników podatku rolnego
Ewidencja podatników podatku rolnego podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
19. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości
Ewidencja podatników podatku od nieruchomości podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
20. Ewidencja podatników podatku leśnego
Ewidencja podatników podatku leśnego podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Ewidencja prowadzona jest w systemem tradycyjnym i informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
21. Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
Ewidencja jest prowadzona systemem informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926).Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
22. Ewidencja podatników podatku od posiadania psa
Ewidencja podatników podatku od posiadania psa prowadzona jest w systemie informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Ewidencja podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102
23. Archiwum zakładowe
Archiwum zakładowe obejmuje dokumenty wytworzone lub przetworzone w Urzędzie Miejskiego w Dobrodzieniu. Udostępnienie informacji następuje na wniosek złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Tel. 034/35-75-100 do 102
24. Rejestr pełnomocnictw
Rejestr pełnomocnictw Burmistrza jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
25. Rejestr wydanych upoważnień
Rejestr wydanych upoważnień jest prowadzony systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
26. Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr zarządzeń Burmistrza prowadzony jest systemem tradycyjnym. Znajduje się w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Rejestr jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Tel. 034/35-75-100 do 102
27. Rejestr młodocianych pracowników
Rejestr młodocianych pracowników podlega pod ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 101 poz. 926). Rejestr  prowadzony jest w systemem informatycznym. Znajduje się w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu i  dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Udostępnienie danych następuje na wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cytowanej wyżej ustawy.
Tel. 034/35-75-100 do 102


opr. Róża Koźlik
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1383

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4019

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl