OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterm. kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansow. zad. inwestyc. pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPOWO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR
(OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2010-08-12 14:20:22, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ (I).zip

Wyjaśnienia treści SIWZ (II).PDF

Zmiana treści SIWZ (I) - cz. 1.zip

Zmiana treści SIWZ (I) - cz. 2.zip

Zmiana treści SIWZ (I) - cz. 3.zip

Zmiana treści SIWZ (I) - cz. 4.zip

Zmiana treści SIWZ (I) - cz. 5.zip

Zmiana treści SIWZ (II)cz.a.zip

Zmiana treści SIWZ (II)cz.b.zip

Zmiana treści SIWZ (II)cz.c.zip

Zmiana treści SIWZ (III).PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

UCHWAŁA NR XXXVII_308_2010 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.PDF

UCHWAŁA NR XXXIII_254_2009 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2010 rok.PDF

Sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu za 2009 r..PDF


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Kochel
Data wytworzenia: 02.08.2010r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1407  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2376

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia treści siwz II, zmianę treści siwz III
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl