ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:30:30, dokument aktualny]


Informacje o sprawie:
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia
Wysokość opłaty skarbowej:
5,00 zł
Wysokość opłaty administracyjnej:
76,00 zł
Razem opłaty:
81,00 zł
Podstawa prawna sprawy:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r (Dz.U. Nr 77 poz 687 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne)
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 14 dni
Wydanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Tryb odwoławczy
Odwołanie w przypadku decyzji nie zezwalającej na utrzymanie psa kieruje się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję
Za odwołanie - 5,00 zł
Za każdy załącznik - 0,50 zł
Inne informacje
Odbiór decyzjimoże nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty
o formie odbioru decyduje wnioskodawca
Numer pokoju
17
Numer telefonu
3575100 wew 35
Poczta elektroniczna
g.gruntami@dobrodzien.pl
Miejsce załatwienia sprawy
UMiG w Dobrodzieniu Plac Wolności 1, wejście od ul. Piastowskiej
Wzory wniosków
brak

opr. Janina Chmielecka


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 741
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl