Zarządzenia Burmistrza 2009
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2012-12-17 14:27:19, dokument aktualny]


 Zarządzenia Burmistrza 2009

 

Zarządzenie Nr 143.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 142.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 141.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanego garażu dla karetki pogotowia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 140.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie zmodernizowanej hali basenu na Krytej Pływalni w Dobrodzieniu do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 139.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej tranzytowo – rozdzielczej z przyłączami we wsiach Kocury - Malichów wraz z przepompownią i zbiornikiem wody do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 138.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 137.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 136.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 135.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 133.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 132.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 131.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Zarządzenie Nr 130.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 129.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 128.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 127.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 126.doc Burmistrza Dobrodzienie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 125.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej tranzytowo – rozdzielczej z przyłączami we wsi Klekotna wraz z przepompownią w Rzędowicach do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 124.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 123.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 122.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 120.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 119.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 116.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 115.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 113.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

Zarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 111.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 110.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 109.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 108.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 107.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 106.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 104.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 102.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok oraz planu finansowego w zakresie wydatków w zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2009 rok

Zarządzenie Nr 101.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 100.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 99.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji (wybrakowania) oraz kontroli właściwej kwalifikacji według kategorii sprzętu

Zarządzenie Nr 98.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2006 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” na okres 10 lat

Zarządzenie Nr 97.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień a firmą KLER s.a.

Zarządzenie Nr 96.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie pomieszczeń piwnicy na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego w Dobrodzieniu, ul. Moniuszki 2

Zarządzenie Nr 95.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 94.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 93.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 92.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami

Zarządzenie Nr 91.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 90.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa opolskiego

Zarządzenie Nr 89.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 88.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 86.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 85.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 84.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 81.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 80.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 79.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 78.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego w zakresie dostawy usługi dowozu uczniów do szkół do 2010 roku

Zarządzenie Nr 77.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy Dobrodzień na 2009 rok oraz planu finansowego w zakresie wydatków w zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 roku w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 roku

Zarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 72.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 71.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 69.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 68.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 67.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 66.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 65.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 63.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

Zarządzenie Nr 62.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 61.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 60.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w przedszkolach, szkołach i gimnazjum

Zarządzenie Nr 59.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 58.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego pod nazwą: "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu" za 2008 rok

Zarządzenie Nr 56.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą: "Dobrodzieński Ośrodek kultury i Sportu w Dobrodzieniu" za 2008 rok

Zarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 53.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Dobrodzień na 2009 rok

Zarządzenie Nr 52.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 51.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 49.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Zarządzenie Nr 46.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Dobrodzień nieruchomość położoną w obrębie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 36.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 10 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzień z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 28.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 27.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Zarządzenie Nr 24.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Zarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.doc

Zarządzenie Nr 21.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 20.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)

Zarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Dobrodzieniu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie dotacji celowych

Zarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.doc

Zarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przekazania w administrowanie „Połączenia sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień” do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 9.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania różnych form reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 3.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
Załączniki do Zarządzenia Nr 5.zip

Zarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15.10.2003r w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z późn. zm.
Załącznik do Zarzadzenia Nr 2.doc

Zarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 614  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 9962

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zarządzenie 69
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl