Burmistrz
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Burmistrz)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 08:21:03, dokument aktualny]


rozmiar: 13,82 KB 
pobrań: 50 
data: 2010-11-26 15:02:12 
opis: Burmistrz Dobrodzienia mgr Róża Koźlik od 1989 roku związana z pracą w samorządzie terytorialnym. Mechanizm jego funkcjonowania zna od podstaw, zaczynała pracę w latach 1990 - 1993 jako referent ds. emerytur rolniczych. Od roku 1997 – 2002 była  podinspektorem, a następnie  kierownikiem referatu rozwoju gospodarczego, inwestycji i ochrony środowiska, od 2002 r. do 2006 pełniła funkcję sekretarza gminy Dobrodzień. W latach 2002 -2006 była radną Rady Powiatu w Oleśnie. Od grudnia 2006r. pełni funkcję Burmistrza Dobrodzienia.
e-mail: r.kozlik@dobrodzien.pl
tel. 034/3575-100-102  wew. 32 

 

 

 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zakresu zadań Burmistrza należy m.in.:
- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, budżetu Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- wykonywanie budżetu,
- wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statut Gminy Dobrodzień uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002 roku i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Pełne brzmienie statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Dobrodzień znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jest dostępna do wglądu w pokoju Nr 15 Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 13:00 do 16:00.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2489  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11617

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl