Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
(POLITYKA WEW. I ZAGR. / Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-01-14 10:45:59, dokument aktualny]


 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIEAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ.doc

 


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PGO_Dobrodzień.doc

PROTOKÓŁ ODBIORU_DOBRODZIEŃ.doc


 Program Ochrony Środowiska dla gminy Dobrodzien.zip

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień.zip

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI DPADAMI DLA MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ.zip

 


 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dobrodzienia.doc

 


 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.doc

Załącznik do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.doc

 


 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobrodzień na rok 2006.doc

 


 

Plan Rozwoju Lokalnego.DOC

Załącznik 1.DOC

Załącznik 2.doc

 

 


 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ NA LATA 2003 - 2006.doc

 


   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1607  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7926

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
edycja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl