Zarządzenia Burmistrza 2011
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-10-04 11:40:34, dokument aktualny]


Zarządzenia Burmistrza 2011

 

Zarządzenie Nr 121.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 117.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2011 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 54/2010 z dnia 19.05.2010r w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

Zarządzenie Nr 114.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 113.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 111.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

Zarządzenie Nr 107.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 105.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu na dzień 30 września 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 104.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 103.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 98.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
Załącznik do Zarządzenia Nr 98.doc

Zarządzenie Nr 97.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

Zarządzenie Nr 92.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Załącznik do Zarządzenia Nr 92.doc

Zarządzenie Nr 89.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 87.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2009 z dnia 16.06.2009r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 83.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie Nr 76.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w BZINICY STAREJ ul. K.Miarki 2, ze STOWARZYSZENIEM Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki i Kolejka

Zarządzenie Nr 75.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 74.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 73.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 68.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

Zarządzenie Nr 57.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 55.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 54.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 49.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie rozformowania i powołania formacji obrony cywilnej oraz organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.doc

Zarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

Zarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy Dobrodzień w 2011 r.

Zarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia w 2011 roku na terenie Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Zarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Zarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie norm eksploatacyjnych i rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach O.S.P. Miasta i Gminy Dobrodzień w oparciu o Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego P.S.P. z dnia 10 kwietnia 2008r

Zarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Załącznik do Zarządzenia Nr 4.doc

Zarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Zarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień w 2011 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 805  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6499

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. zarządzenie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl